VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Registratie voor de actie
Transactiebewijs
 • In het verleden stuurde ik via een deelnemingsovereenkomst transactiebewijs (zoals rekeningafschriften en -overzichten) naar de VEB. Kan ik deze toegezonden krijgen?

  Voor zover de VEB fysieke documenten heeft ontvangen en deze in haar administratie zijn bewaard, kunt u daarvan een kopie per e-mail toegezonden krijgen. U kunt hier een aanvraag indienen. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren alvorens u de documenten ontvangt. 

   

 • Ik heb geen (of niet al het) transactiebewijs bewaard. Wat nu?

  Indien u zelf onvoldoende transactiebewijs heeft bewaard, kunt u het misschien bij uw bank (van destijds) opvragen. Dat zal echter niet altijd meer lukken. Het Landis-debacle vond inmiddels zo’n 15 jaar geleden plaats, en veel banken hebben de gegevens niet langer beschikbaar in hun administratie (bewaarplicht is zeven jaar).

  In het overzicht hieronder treft u de status voor verschillende banken, voor zover bij de VEB bekend*. Realiseer u dat banken administratieve kosten kunnen rekenen voor het verstrekken van transactiebewijs. Vraag hier daarom vooraf naar.

   

  Bank waar u gedurende de Relevante Periode Landis-aandelen hield Toelichting*
  ING

  Deze banken hebben bij de VEB aangegeven de data niet langer beschikbaar te hebben. Zij kunnen daarom helaas geen Landis-transactiebewijs verstrekken.

   

   

   

   


  Binckbank

  Theodoor Gilissen

  Kas Bank

  Friesland Bank

  ABN Amro

  De bank heeft bij de VEB aangegeven de volledige data niet langer beschikbaar te hebben. Wel kan zij over een deel van de Relevante Periode nog transactiebewijs aanleveren.

  Lees hier meer.

  Rabobank

  Indien u gedurende de Relevante Periode bij Rabobank of Schretlen & Co aandelen Landis aanhield, had u de gelegenheid om eind vorig jaar uw gegevens via de VEB bij Rabobank aan te leveren. Deze beleggers kregen, voor zover mogelijk, enige tijd geleden hun transactiebewijs door de bank toegezonden. 

  Tot en met 30 maart 2018 was het mogelijk om via het volgende telefoonnummer een transactieoverzicht van Rabobank of Schretlen & Co aan te vragen: 0900-0705 (keuze 1) (lokaal tarief).

  Schretlen & Co
  Overige banken
   

  Het is de VEB onbekend in hoeverre andere banken Landis-transactiebewijs kunnen aanleveren. U kunt dit zelf bij uw bank van destijds navragen.

   

   

  * De VEB gaat uit van informatie die door haar is verstrekt door de betreffende banken. De VEB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie.

  ** Wij kunnen niet garanderen dat deze banken voor u transactiebewijs kunnen genereren. Op basis van door u verstrekte gegevens onderzoekt de bank de mogelijkheden om aan u transactiebewijs te leveren. Op een later moment krijgt u hierover terugkoppeling.

   

 • Het lukt mij niet om alle door mij verrichte transacties inzichtelijk te maken. Wat nu?

  Compensatie uit de Landis-schikking bestaat uit twee onderdelen: 1) gedeeltelijke restitutie van betaalde contributiegelden* en 2) een gedeeltelijke compensatie van het per saldo geleden koersverlies**.

  Beleggers die kunnen bewijzen dat zij op enig moment Landis-aandelen bezaten gedurende de Relevante Periode (9 maart 2000 tot en met 10 april 2002), kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de eerste vergoeding. We raadden deze beleggers daarom aan te allen tijde hun claim in te dienen met enige bewijsstukken die zij nog hebben. Let op: ook deze beleggers moeten per saldo koersverlies geleden hebben.

  * Alle VEB-leden die een geldige claim indienden, ontvangen een deel van de betaalde VEB-contributie retour. Dat geldt over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest). De restitutie kan oplopen tot maximaal 350 euro voor mensen die al die tijd lid zijn geweest van de VEB. De uiteindelijke beoordeling van transactiebewijs is voorbehouden aan de Claims Administrator. 

  ** Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moeten kwalificerende Landis-beleggers sluitend alle transacties (aan- en verkopen) in Landis-aandelen aantonen. Indien de aandelen voor of na de Relevante Periode werden verkregen of aangehouden, dienen zij dat aan te tonen. De uiteindelijke beoordeling van transactiebewijs is voorbehouden aan de Claims Administrator.   

 • Ik heb geen transactiebewijzen bewaard en bankierde bij ABN Amro. Wat nu?

  Mogelijk kunt u wel een deel van de compensatie ontvangen indien u niet alle transacties inzichtelijk kunt maken. Lees meer hierover bij vraag 3.

  ABN Amro heeft aangegeven nog wel transactiedata te hebben over een beperkt deel van de Relevante Periode. U kunt een transactiebewijs opvragen tegen betaling van €15 (excl. BTW) via het volgende e-mailadres: navragen.beleggen@nl.abnamro.com.

  Let op: als dit uw enige transactiebewijs is, kunt u hiermee niet zomaar koersverlies vergoed krijgen (tweede deel van de compensatie, zie vraag 3). U dient daarvoor namelijk het per saldo geleden koersverlies in de volledige Relevante Periode inzichtelijk te maken. Met 'per saldo' wordt bedoeld dat eventuele winsten uit transacties in mindering gebracht worden op verliezen. 

 • Ik heb toch geen verlies geleden met Landis-aandelen in de Relevante Periode 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002. Hoe meld ik mij af?

  U kunt zich afmelden via landis@veb.net. In dat geval ontvangt u geen berichten meer over de Landis-schikking.

 • Voorheen was ik in het bezit van aandelen Detron. Deze zijn in 2000 omgezet in aandelen Landis. Kom ik voor de actie in aanmerking?

  Ja, u kunt in aanmerking komen voor compensatie met het koersverlies dat u leed met aandelen Landis. Dus vanaf het moment van omwisseling van Detron- naar Landis-aandelen. 

  U zult derhalve moeten aantonen hoeveel Landis-aandelen u heeft verkregen uit omwisseling vanuit Detron-aandelen. Dat doet u (te zijner tijd) bij de Landis Claims Administrator, zodra u uw claim kunt indienen. 

Algemeen