VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

In 2010 was BP betrokken bij een grootschalige olieramp die niet alleen resulteerde in grote milieuschade, maar ook een hoog koersverlies voor beleggers. Voor de ramp leek er echter geen vuiltje aan de lucht. BP had namelijk stelselmatig onjuiste, onvolledige en misleidende mededelingen gedaan over haar veiligheids- en onderhoudsprogramma's. Ook na de ramp liet zij zich misleidend uit over de omvang daarvan.

De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening.

Waar staan we?

Volgens BP is de Nederlandse rechter niet bevoegd om te oordelen over de vorderingen van de Nederlandse beleggers. Dit omdat (kort gezegd) BP geen Nederlandse onderneming is en de schade niet in Nederland zou zijn geleden. De rechtbank heeft op 28 september 2016 geoordeeld dat zij niet bevoegd was.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit vonnis bekrachtigd in het arrest van 7 november 2017. Het Hof concludeert dat de financiële schade van de Nederlandse beleggers weliswaar in Nederland is geleden op hun beleggingsrekening, maar dat er onvoldoende bijzondere omstandigheden voorhanden zijn om de Nederlandse rechter bevoegd te achten en over de kwestie te laten oordelen.

VEB-directeur Paul Koster zei eerder over dit arrest: “Het is voor Nederlandse en Europese beleggers van belang dat ze tegen overzienbare kosten hun recht kunnen halen als ze gedupeerd worden door beursgenoteerde ondernemingen. Dat is bij veel ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn uiterst lastig. Hoge proceskosten in het buitenland en het risico om daar voor alle kosten van de wederpartij op te draaien, maken het voor particuliere beleggers nagenoeg onmogelijk hun schade te verhalen. Dit terwijl die schade op hun Nederlandse beleggingsrekening is geleden en het Nederlandse rechtssysteem bij uitstek geschikt is daarover te oordelen. Met de ontkenning van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zullen beleggers worden ontmoedigd hun vermogen internationaal te spreiden, terwijl dit een van de basisregels van een prudente vermogensopbouw is.”

De VEB is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen het arrest van het Hof. Naar verwachting volgt pas in zomer van 2019 het arrest van de Hoge Raad.

 

Deze actie staat nog open voor nieuwe leden Aanmelden

Houd rekening met het volgende:

  • U dient aandeelhouder BP te zijn geweest in de periode 16 januari 2007 t/m 25 juni 2010 (verwachte relevante periode).
  • Lidmaatschap van de VEB wordt aanbevolen.