VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

In 2010 was BP betrokken bij een grootschalige olieramp die niet alleen resulteerde in grote milieuschade, maar ook een hoog koersverlies voor beleggers. Voor de ramp leek er echter geen vuiltje aan de lucht. BP had namelijk stelselmatig onjuiste, onvolledige en misleidende mededelingen gedaan over haar veiligheids- en onderhoudsprogramma's. Ook na de ramp liet zij zich misleidend uit over de omvang daarvan.

Waar staan we?

De VEB daagde BP in april 2015 namens Nederlandse beleggers voor de rechter vanwege misleiding voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Dat is de enige procedure in Europa in deze zaak. In Canada en de Verenigde Staten lopen wel meerdere procedures, voor het overgrote deel namens niet-Europese BP-aandeelhouders.

De Nederlandse rechter liet in eerste aanleg weten zich niet bevoegd te achten om over deze kwestie te oordelen. Volgens de rechtbank had BP zich in haar communicatie niet specifiek tot de Nederlandse beleggers gericht, waardoor er geen grond is om hier te procederen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit vonnis bekrachtigd in haar arrest van 7 november 2017. 

De VEB gaat b
ij de Hoge Raad in cassatie tegen dat arrest. Naar verwachting volgt pas op zijn vroegst eind 2018 of in 2019 het arrest van de Hoge Raad.

 

Deze actie staat nog open voor nieuwe leden Aanmelden

Houd rekening met het volgende:

  • U dient aandeelhouder BP te zijn geweest in de periode 16 januari 2007 t/m 25 juni 2010 (verwachte relevante periode).
  • Lidmaatschap van de VEB wordt aanbevolen.