VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
In 2010 was BP betrokken bij een grootschalige olieramp die niet alleen resulteerde in grote milieuschade, maar ook een hoog koersverlies voor beleggers. Voor de ramp leek er echter geen vuiltje aan de lucht. BP had namelijk stelselmatig onjuiste, onvolledige en misleidende mededelingen gedaan over haar veiligheids- en onderhoudsprogramma's. Ook na de ramp liet zij zich misleidend uit over de omvang daarvan.

Waar staan we?
De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Inmiddels hebben zowel de rechtbank als het Hof zich uitgesproken over deze zaak en ligt de behandeling bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 september 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

Op 17 december 2020 kwam de conclusie van de Advocaat-Generaal. De conclusie was negatief voor de VEB. Volgens de A-G is de Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de gedupeerde BP-beleggers. Het is nog de vraag of het Europees Hof deze conclusie overneemt. In het voorjaar zal het Europees Hof het antwoord geven op de vragen van de Hoge Raad. Daarna zal het definitieve oordeel van de Hoge Raad volgen.

Deze actie staat nog open voor nieuwe leden Aanmelden

Houd rekening met het volgende:
U dient aandeelhouder BP te zijn geweest in de periode 16 januari 2007 t/m 25 juni 2010 (verwachte relevante periode). Lidmaatschap van de VEB wordt aanbevolen.