VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vraag en antwoord Imtech actie faillissement

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich hier aanmelden.

Ik sta al geregistreerd voor de Imtech-schikking (oude actie). Moet ik mij wederom registreren voor deze nieuwe actie?
Nee, de VEB heeft u automatisch geregistreerd, er van uitgaande dat u de aandelen op of na 4 februari 2013 hebt gehouden.

Wie kan zich aanmelden?
Beleggers die aandeelhouder Imtech waren in de periode vanaf maandag 4 februari 2013 tot en met datum faillissement (13 augustus 2015). Het moment waarop u de aandelen heeft verkregen, maakt daarbij (vooralsnog) niet uit. U kunt bijvoorbeeld ook deelnemen indien u de aandelen in april 2013 hebt verkregen. Wel is van belang dat u per saldo koersverlies heeft geleden.

Ik heb de aandelen Imtech niet meer. Is dat een probleem?
Nee, voor de VEB-actie Imtech hoeft u de aandelen niet aan te hebben gehouden. Het gaat er (vooralsnog) om dat u per saldo koersverlies heeft geleden in de periode vanaf 4 februari 2013. 

Ik heb de aandelen Imtech nog, moet ik deze aanhouden?
Nee, voor de VEB-actie Imtech hoeft u de aandelen niet aan te houden.

Wat is het verschil tussen deze actie en de schikking die eerder is getroffen voor Imtech-beleggers?
De VEB schikte in oktober 2014 met Imtech en KPMG over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het persbericht van 4 februari 2013 (voorbeurs) en hetgeen over deze gebeurtenissen tot en met 18 juni 2013 is gepubliceerd. Deze schikking, die niet langer openstaat voor nieuwe leden, wordt momenteel afgewikkeld.

De aansprakelijkstelling van deze nieuwe actie ziet uitsluitend op het handelen van Imtech ná 4 februari 2013.