VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

Grove malversaties van drie sleutelfiguren binnen InnoConcepts hebben geleid tot het faillissement van het beursfonds. Controlerend accountant Deloitte heeft deze praktijken niet kunnen voorkomen en zelfs jaren voorzien van goedkeuring. Die conclusies zijn te trekken op basis van de samenvatting van het onderzoek dat de curator van InnoConcepts in het voorjaar van 2015 naar buiten heeft gebracht. De VEB heeft bestuurders, commissarissen, accountant Deloitte en huisbankier ING al in een eerder stadium aansprakelijk gesteld voor hun rol in dit beursschandaal. In december 2016 heeft de VEB oud-bestuurders en oud-commissarissen gedagvaard. De procedure is daarop vertraagd door diverse processuele schermutselingen. De inhoudelijke behandeling zal in 2019 worden voortgezet.

Schikking met Accountant en ING: uitbetaling volgt op korte termijn

De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van het in 2010 gefailleerde InnoConcepts N.V. ('InnoConcepts'). Eveneens heeft de VEB een schikking getroffen met ING. 

Beleggers die in aanmerking kunnen komen voor compensatie, konden tot en met 28 februari 2018 een claim indienen bij de InnoConcepts Claims Administrator. 

Op de website www.ICschikking.nl kunt u meer lezen over deze schikkingen en de Deelnemingsvoorwaarden. 

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?

De regeling is bedoeld voor professionele en niet-professionele (retail) beleggers die InnoConcepts-aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010. Zij konden tot en met uiterlijk 28 februari 2018 een claim indienen bij de InnoConcepts Claims Administrator. 

Ga naar www.ICschikking.nl voor een compleet overzicht van de Deelnemingsvoorwaarden.

 

Vraag en antwoord