VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

Grove malversaties van drie sleutelfiguren binnen InnoConcepts hebben geleid tot het faillissement van het beursfonds. Het plotselinge faillissement van InnoConcepts zet twijfels bij de controlewerkzaamheden, risicoanalyses en de controle-intensiteit van Deloitte.

Schikkingen bereikt; nu claims indienen

De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van het in 2010 gefailleerde InnoConcepts N.V. ('InnoConcepts'). Eveneens heeft de VEB een schikking getroffen met ING. 

Beleggers die in aanmerking kunnen komen voor compensatie, konden tot en met 28 februari 2018 een claim indienen bij de InnoConcepts Claims Administrator. 

Op de website www.ICschikking.nl kunt u meer lezen over deze schikkingen en de Deelnemingsvoorwaarden. 

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?

De regeling is bedoeld voor professionele en niet-professionele (retail) beleggers die InnoConcepts-aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010. Zij konden tot en met uiterlijk 28 februari 2018 een claim indienen bij de InnoConcepts Claims Administrator. 

Ga naar www.ICschikking.nl voor een compleet overzicht van de Deelnemingsvoorwaarden.

 

Vraag en antwoord

 

Wat u nu kunt doen Uw actieregistraties inzien

De InnoConcepts Claims Administrator – het aangewezen administratiekantoor – verwerkt momenteel alle ingediende InnoConcepts-claims. De uiterste datum waarop deze moesten zijn ontvangen door de InnoConcepts Claims Administrator is 28 februari 2018.

Beleggers waarvan de claim nog niet compleet is, krijgen gelegenheid deze te herstellen.