VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

ICT-fonds Landis was begin deze eeuw een lieveling op de Amsterdamse beurs. Wat de aandeelhouders toen niet wisten, is dat de snelle groei mogelijk was dankzij leugens, opgepompte balansen en mismanagement. Aandeelhouders en crediteuren zagen 600 miljoen gulden in rook opgaan.

Schikking bereikt

In december 2016 bereikte de VEB een schikking met de voormalige bestuurders en commissarissen van Landis Group N.V. ('Landis') en met EY, de accountant van Landis. 

Beleggers die in aanmerking kunnen komen voor compensatie uit de schikking, konden tot en met uiterlijk 15 mei 2018 een claim indienen bij de Landis Claims Administrator. 

Op de website www.landisschikking.nl kunt u meer lezen over deze schikking en de Deelnemingsvoorwaarden. Via het claimpakket of een separate e-mail vernamen voor deze VEB-actie geregistreerde beleggers hoe zij kunnen inloggen op de website.

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?

Onder andere de volgende Deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing: 

  1. Heeft per saldo koersverlies geleden met aandelen Landis gedurende (een deel van) de Relevante Periode: 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 
  2. Is VEB-lid geworden voor 1 januari 2013
  3. Blijft onafgebroken VEB-lid tot minstens het moment van uitbetaling compensatie
  4. Claim werd uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen door de Landis Claims Administrator


Ga naar www.landisschikking.nl voor een compleet overzicht van de Deelnemingsvoorwaarden.

 

Vraag en antwoord