VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

ICT-fonds Landis was begin deze eeuw een lieveling op de Amsterdamse beurs. Wat de aandeelhouders toen niet wisten, is dat de snelle groei mogelijk was dankzij leugens, opgepompte balansen en mismanagement. Aandeelhouders en crediteuren zagen 600 miljoen gulden in rook opgaan.

Schikking bereikt

In december 2016 bereikte de VEB een schikking met de voormalige bestuurders en commissarissen van Landis Group N.V. ('Landis') en met EY, de accountant van Landis. 

Beleggers die in aanmerking kunnen komen voor compensatie uit de schikking, konden tot en met uiterlijk 15 mei 2018 een claim indienen bij de Landis Claims Administrator. 

De Landis Claims Administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. In het geval van claims die nog niet geldig of compleet waren, heeft de Landis Claims Administrator contact opgenomen met de claimant. Deze heeft dan de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken. Door het tijdsverloop beschikken veel beleggers niet over transactieoverzichten. Daarom kost het veel tijd om contact op te nemen met de claimanten en om vervolgens de verschillende claims te beoordelen. Op dit moment herbeoordeelt de Landis Claims Administrator de laatste claims, zodat deze binnenkort de compensatieberekeningen kan maken. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 de uitbetaling aan kwalificerende beleggers plaatsvinden.

Op de website www.landisschikking.nl kunt u meer lezen over deze schikking en de Deelnemingsvoorwaarden. Via het claimpakket of een separate e-mail vernamen voor deze VEB-actie geregistreerde beleggers hoe zij kunnen inloggen op de website.

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?

Onder andere de volgende Deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing: 

  1. Heeft per saldo koersverlies geleden met aandelen Landis gedurende (een deel van) de Relevante Periode: 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 
  2. Is VEB-lid geworden voor 1 januari 2013
  3. Blijft onafgebroken VEB-lid tot minstens het moment van uitbetaling compensatie
  4. Claim werd uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen door de Landis Claims Administrator


Ga naar www.landisschikking.nl voor een compleet overzicht van de Deelnemingsvoorwaarden.

 

Vraag en antwoord