VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie? 
Na ruim 115 jaar ging in augustus 2009 het vermaarde handelshuis Van der Moolen met veel kabaal ten onder. Mismanagement en wanbeleid speelden een prominente rol bij het faillissement van het beursfonds. Een cocktail van belangenverstrengeling, excessieve uitgaven van bestuurders en een zwalkend beleid zonder consistente strategie hebben aandeelhouders Van der Moolen miljoenen euro's gekost. De VEB bereikte juli 2015 een schikking met de voormalige bestuurders en commissarissen van Van der Moolen – uitsluitend zij die door de OK wegens wanbeleid aansprakelijk werden geacht – en met hun aansprakelijkheidsverzekeraar.

Compensatie
In de Van der Moolen-schikking hebben vrijwel alle uitbetalingen plaatsgevonden. De afwikkeling heeft helaas langer geduurd dan voorzien, hetgeen is toe te schrijven aan de zorgvuldigheid bij de voorbereiding en de verwerking van de claims en de vele controles die hebben plaatsgevonden.

Voor de compensatie is een zogeheten staffel gehanteerd, zodat een afgewogen verdeling van de beschikbare gelden heeft plaatsgevonden. Van der Moolen-beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben tot 25 procent van het netto geleden verlies (gedurende de relevante periode van 1 januari 2005 tot en met 16 juli 2009) gecompenseerd gekregen. Van verliezen boven de 15.000 euro is een kleiner deel vergoed.

Deze compensatie is exclusief beschikbaar gesteld aan VEB-leden die tijdig lid zijn geworden (voor 12 december 2014) en dat sindsdien zijn gebleven, en vervolgens een geldige claim hebben ingediend.

Claimprocedure 
Deelnemers aan de actie Van der Moolen van de VEB konden tot 31 augustus 2017 een claim indienen. Een professioneel administratiekantoor (Van der Moolen Claims Administrator) heeft alle ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid, en heeft berekeningen van het netto koersverlies uitgevoerd.

Daarna heeft de Claims Administrator claimanten geïnformeerd over de geldigheid van de ingediende claims en heeft vervolgens de uitbetaling plaatsgevonden aan kwalificerende Van der Moolen-beleggers.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de Van der Moolen Claims Administrator. Veel vragen worden beantwoord op www.vdmschikking.nl, maar ook kunt u mailen met info@vdmschikking.nl en bellen, op basis van een terugbelafspraak, naar 0800-022-0954 (vanuit Nederland) of 001-503-520-4454 (wereldwijd bereikbaar).