VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belangrijke mededeling voor deelnemers aan de VEB-actie Volkswagen

Beleggers die op individuele basis willen doorprocederen tegen Volkswagen dienen 6 maanden na 7 juli 2021 een eigen vordering aanhangig te maken.  

Collectieve actie tegen Volkswagen beëindigd per 7 juli 2021
Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) inzake VEB-BP van 12 mei 2021 heeft de VEB besloten de procedure tegen Volkswagen in Nederland niet door te zetten.

In het arrest van 12 mei 2021 gaf het HvJ EU duidelijkheid over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in de procedure tussen de VEB en BP. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de VEB ten behoeve van de gedupeerde BP-beleggers, die hun BP-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening.

In de procedure tegen Volkswagen stond dezelfde bevoegdheidsvraag centraal als in de procedure van de VEB tegen BP. De VEB voerde de collectieve actie tegen Volkswagen ten behoeve van de Volkswagen-beleggers die hun Volkswagen-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening.

De collectieve actie van de VEB tegen Volkswagen bij de rechtbank Amsterdam is op 7 juli 2021 doorgehaald.

De VEB zal ten behoeve van deze beleggers geen procedure starten in Duitsland (of in een ander land).

Individuele actie vereist
Door de collectieve actie van de VEB is de verjaring van de vorderingen van deze beleggers (die hun Volkswagen-aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening) gestuit. Echter binnen 6 maanden na 7 juli 2021 zullen deze beleggers zelf een vordering aanhangig dienen te maken om verjaring te voorkomen.

Individuele beleggers die verdere actie willen ondernemen tegen Volkswagen dienen, voor eigen rekening en risico, juridisch advies in te winnen. Om in Duitsland te procederen dient u een Duitse advocaat in te schakelen. De VEB kan u bij dit traject niet behulpzaam zijn.

Uw (Duitse) advocaat kan desgewenst contact opnemen met de advocaat van de VEB (via: vragen@veb.net) voor een verklaring over de stuitende werking van de Nederlandse collectieve actie en de datum waarop de procedure in Nederland is beëindigd.