VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op maandag 17 juni 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. De registratie en ontvangst vindt plaats vanaf 09.30 uur.

Agenda algemene ledenvergadering VEB 2019

1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken.  Doel: informeren
2 Notulen  
  a) Algemene ledenvergadering VEB d.d. 11 juni 2018.  Doel: vaststellen
  b) Bijzondere algemene ledenvergadering VEB d.d. 11 juli 2018.      Doel: vaststellen
3 Inleiding door Paul Koster, directeur VEB.  Doel: informeren
4 Jaarverslag 2018  
  a) Jaarverslag 2018. Doel: ter informatie
  b) Jaarrekening 2018.  Doel: vaststelling
5 Decharge 2018  
  a) Decharge bestuur VEB. Doel: besluiten
  b) Decharge raad van commissarissen VEB. Doel: besluiten
6 Vaststelling contributie.  Doel: besluiten
7 Beloning raad van commissarissen. Doel: besluiten
8 Begroting 2019.  Doel: ter informatie
9 Benoeming registeraccountant van verenigingsjaar 2019.  Doel: besluiten
10  Rondvraag en sluiting. Doel: afsluiten


Middagprogramma (13.30-14.30 uur)

Dirk Gerritsen (Universiteit Utrecht)
Onderwerp: trends in de beleggingswereld
Afsluitende borrel (14.30-15.30 uur)

Aanmelden