VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oproeping algemene ledenvergadering VEB 2018

Op maandag 11 juni 2018 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. De registratie en ontvangst vindt plaats vanaf 09.30 uur.

De agenda van de ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. Doel: informeren

2. Notulen
a) Algemene ledenvergadering VEB d.d. 24 mei 2017. Doel: vaststellen
b) Extra algemene ledenvergadering VEB d.d. 16 juni 2017. Doel: ter informatie
c) Extra algemene ledenvergadering VEB d.d. 18 juli 2017. Doel: ter informatie

3. Inleiding door Paul Koster, directeur VEB. Doel: informeren

4. Jaarverslag 2017
a) Jaarverslag 2017. Doel: ter informatie
b) Jaarrekening 2017. Doel: vaststelling

5. Decharge 2017
a) Decharge bestuur VEB. Doel: besluiten
b) Decharge raad van toezicht VEB. Doel: besluiten

6. Begroting 2018. Doel: ter informatie

7. Aftreden Anne Gram als lid raad van toezicht. Doel: informeren

8. Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2018. Doel: besluiten

9. Fusie European Investors Association met VEB. Doel: besluiten

10. Statutenwijziging. Doel: besluiten

11. Rondvraag en sluiting. Doel: afsluiten


Middagprogramma:

Gastspreker Martijn Rozemuller, Managing Director Think ETF Asset Management B.V. Afsluitende borrel (14.30-15.30 uur).

 

Aanmelden