VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

30 juli 2013

Alles wat u moet weten over de VEB-actie tegen Landis

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Hieronder zijn de meest gestelde vragen opgesomd en voorzien van een antwoord.

1. Ik heb de aandelen Landis niet meer in mijn bezit. Kan ik toch nog met de actie meedoen?
Nee, u kunt niet meer deelnemen. Deze actie is uitsluitend voor VEB-leden. Voor de actie Landis geldt dat uw lidmaatschap voor 1-1-2013 moet zijn ingegaan. 

2. Moet ik de aandelen Landis nog in mijn bezit houden?
De VEB heeft bij aanvang van de procedure (het moment dat de VEB het verzoekschrift tot het instellen van een enquêteonderzoek indiende) aangetoond aan de wettelijke kapitaalseisen te voldoen.

De VEB heeft daarmee voldaan aan de formele vereisten voor het indienen van een enquêteverzoek. M.a.w. tot indiening van het enquêteverzoek was het voor de VEB van belang dat deelnemers de aandelen nog in bezit hadden, daarna niet meer.Beleggers die hun aandelen in het verleden niet hebben verkocht en nog in portefeuille houden kunnen de aandelen uit de portefeuille laten afboeken. Bewaar wel goed het afboekingbewijs.

3. Is het verplicht om twee lidmaatschappen te hebben indien mijn partner, ouder of kind, voor eigen rekening, ook Landis aandelen bezit?

Indien de echtgenoot of geregistreerd partner of bloedverwant tot en met de tweede graad reeds lid is en het zelfde adres heeft, is een extra lidmaatschap niet verplicht.

4. Ik ben lid van de VEB en heb in Landis-aandelen gehandeld. Daarnaast bezit ik tevens Landis aandelen via een BV. Moet de BV afzonderlijk contributie betalen?

De BV wordt gezien als een zelfstandige entiteit met eigen rechten en plichten. Dit betekent dat indien er gehandeld is via een BV deze rechtspersoon zelf moet worden ingeschreven en dus contributie dient te betalen.

5. Krijg ik een bevestiging op het moment dat de aanmelding compleet en definitief is?
 
U ontvangt een (geautomatiseerd) mailbericht als uw inschrijving in goede orde is ontvangen door de VEB. 

6. Voorheen was ik in het bezit van aandelen Detron. Deze zijn in 2000 omgezet in aandelen Landis. Kom ik voor de actie in aanmerking?
Ook beleggers die door middel van de omwisseling van aandelen Detron in aandelen Landis in het bezit zijn gekomen van aandelen Landis, komen in aanmerking voor de actie. De belegger zal het bewijs van aankoop Detron, de omwisseling en de eventuele verkoop van de aandelen Landis als bewijsstukken moeten meesturen.

7. Ben ik naast de lidmaatschapskosten verplicht een bijdrage te betalen aan de procedure kosten?

De VEB heeft aangegeven dat in eerste instantie geen additionele kosten aan de deelnemers in rekening gebracht zullen worden. Indien gedurende de procedure een bijdrage in de kosten aan deelnemers wordt gevraagd, zal daartoe een voorstel aan de vergadering van deelnemers worden voorgelegd.

Een tweederde meerderheid van de stemmen is nodig om een dergelijk voorstel te accorderen. Na goedkeuring door de vergadering van deelnemers kan een deelnemer alsnog besluiten deelname te beëindigen waarbij de deelnemer echter wel zijn aanspraak op een eventuele schadevergoeding verliest.

8. Welke partijen worden verantwoordelijk gehouden?
De partijen die onder meer verantwoordelijk worden gehouden zijn: (voormalig) bestuurders, commissarissen, accountant, de sponsor van de beursgang en overige medebeleidsbepalers.

9. Hoe groot wordt de kans op succes ingeschat?
De VEB is van mening dat zij een sterke zaak heeft. Naast het onderzoek van de VEB heeft de VEB de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek naar de gang van zaken bij Landis te doen. Het onderzoek van de onderzoekers van de Ondernemingskamer is inmiddels afgerond.

Partijen wachten nu op het eindoordeel van de Ondernemingskamer (al dan niet het oordeel “wanbeleid”). Met de uitkomst van deze laatste procedure en onze eigen bevindingen kan vervolgens een civiele procedure gestart worden waarbij de verantwoordelijke partijen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

10. Zijn de gegevens die aan de VEB verstrekt worden ook voor derden beschikbaar?

Alle informatie die aan de VEB verstrekt wordt zal discreet en vertrouwelijk behandeld worden. De informatie zal - tenzij noodzakelijk voor c.q in het kader van de procedure- niet aan derden verstrekt worden.

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}