VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aegon heeft dividendprimeur van een dubbeltje

Het verdienmodel van Aegon staat onder druk. Belangrijkste taak voor topman Alexander Wynaendts is de kosten sneller te laten dalen dan de inkomsten.

Aegon laat magere cijfers zien over het vierde kwartaal. De winst in de laatste drie maanden van vorig bedroeg 81 miljoen euro.

In 2010 bedroeg de winst nog 318 miljoen euro. De lagere winst is vooral het gevolg van forse afboekingen van bij elkaar 194 miljoen euro.

Maar ook het onderliggend resultaat dat vorig jaar 346 miljoen euro bedroeg staat onder druk. Dit was 452 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Britse vechtmarkt
In Groot-Brittannië vallen rake klappen. Het concern boekte hier een verlies van 26 miljoen euro. Voornamelijk door een voorziening van 52 miljoen euro om in het verleden gedupeerde klanten te compenseren.

Daarbovenop kwam nog een herstructureringslast van 42 miljoen euro. Wynaendts sneed diep in de kosten in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor daalden deze met liefst een kwart ten opzichte van het niveau van 2009. Dit is in lijn met de doelstellingen.

De concurrentie in de Britse verzekeringsmarkt is moordend. Daar komt bij dat klanten ouder en ouder worden, aandelenmarkten volatiel zijn en de rente waarschijnlijk langdurig laag blijft. Vooral de lage rente, die er voor zorgt dat de premies uit verkochte polissen minder lucratief kunnen worden weggezet, speelt verzekeraars parten.

De inkomsten staan hierdoor in het Verenigd Koninkrijk onder druk. In het vierde kwartaal daalde de inkomsten uit nieuwe levensverzekeringen met 15 procent.

Kosten snijden
Maar de nieuwe werkelijkheid beperkt zich niet tot de vechtmarkt Groot-Brittannië. Over de hele linie verkocht Aegon het vierde kwartaal van 2011 minder nieuwe polissen dan het jaar er voor.

Misschien erger is de enorme knauw in de winst die verzekeraar op verkochte polissen maakt. De waarde uit nieuwe productie, kort gezegd de verdisconteerde toekomstige winsten van de in het vierde kwartaal verkochte polissen, kreeg een flinke optater. Het getal daalde met 59 procent tot 53 miljoen euro.

Wynaendts moet hard in de kosten snijden om de marge op peil te houden. In Nederland wil Aegon het kostenniveau jaarlijks met 100 miljoen euro reduceren door kostenbesparingen ten opzichte van het kostenniveau van 2009. "Het merendeel van de kostenbesparingen worden in 2012 gerealiseerd", aldus Wijandts.


Natuurlijk ontplooit de Haagse financial ook nieuwe initiatieven om nieuwe inkomsten te vinden. Neem de introductie van een nieuw pensioenplatform dat klanten helpt meer voordelen te behalen uit hun pensioenvoorziening in het Verenigd Koninkrijk. Of de premiepensioen instelling die Aegon in Nederland wil opzetten.

Deze instelling voert tegen lage kosten individuele beschikbare premieregelingen uit. De nieuwe projecten zullen waarschijnlijk voor nieuwe omzet zorgen, maar of ze ook de afkalvende marge een halt toe kunnen roepen is de vraag.

Zo blijkt ook wel uit de fantasieloze waardering van het aandeel. Deze noteert een schamele 7 keer de winst die
analisten in 2012 verwachten. Ook beurskoers ten opzichte van de boekwaarde per aandeel van ruim 10 euro is, met nog geen 40 procent mager.

Dividendprimeur
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Aegon opereert in moeilijke markten, maar er stroomt wel degelijk cash het bedrijf binnen. In het vierde kwartaal 233 miljoen euro.

Bovendien heeft het bedrijf een kapitaaloverschot op holding niveau van 3,4 miljard euro. Dit de helft van de hele beurswaarde van 7,5 miljard euro.

Zelfs in dit beroerde klimaat, een wel heel ruim jasje. Het biedt Wynaendts de ruimte om een dividend van tien cent uit te keren. Concurrenten ING en SNS Reaal hebben minder financiële buffers om deze uitkering te kunnen doen.

Sterker nog: een uitkering zou bij de concurrenten, waar de overheid nog altijd aandeelhouders is, moeilijker liggen.
De rentebetalingen aan de staat schieten dan omhoog.

Aegon loste alle in 2008 verkregen staatssteun af. Naast dividendbetalingen biedt dit ook weer mogelijkheden om overnames te plegen. Maar deze staan niet op de agenda van Wynaendts, zo blijkt uit de cijferpresentatie.

De topman heeft zijn handen vol aan de uitdagingen waar het concern nu mee kampt.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen