VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

28 juni 2012

Markten klampen zich onverdroten vast aan centrale banken

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Hoewel de mondiale crisis alleen maar dieper wordt en centrale banken zelf steeds verder worden meegezogen in de ellende, blijven beleggers tegen beter weten in hopen op additionele monetaire acties.

Alle monetaire verruimingsprogramma’s, renteverlagingen en overige hulpmiddelen ingezet door centrale banken hebben tot op heden niet het gewenste effect.

Goed, we hadden niet geweten hoe de economie ervoor had gestaan als deze maatregelen waren uitgebleven, maar steeds duidelijker wordt dat de centrale banken heel veel risico’s op zich hebben genomen en hun arsenaal aan mogelijkheden bijna is uitgeput.

Toch hoop
En toch hopen beleggers op nog meer kwantitatieve verruiming en lagere rentes. Slecht nieuws over de economie doet beurskoersen dalen, maar erg slecht nieuws wordt soms aangegrepen in de markt te stappen in de verwachting dat centrale banken en/of overheden, al dan niet gecoördineerd nadere actie zullen ondernemen.

Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat het heel goed mogelijk is dat centrale banken zich hierdoor op het verkeerde been laten zetten en teveel aan de soms perverse verwachtingen in de markten willen voldoen.

Fed schuift op
Zo lijkt er binnen de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, steeds meer animo onder de leden voor het inzetten van meer vuurkracht.

We spreken dan over QE3, een derde programma van kwantitatieve verruiming, oftewel het opkopen van allerlei schuldtitels met als doel de lange rente te drukken en de zo economie aan te zwengelen.

Onlangs verlengde de Fed de zogeheten Twist Operatie, waarbij het langlopende schuldtitels koopt met kortlopend papier. Op zich wordt hier niet al te veel van verwacht, maar de Fed blijft daarmee wel het signaal afgeven accomoderend te blijven werken.

ECB
De ECB zegt bij monde van president Mario Draghi al lange tijd dat de politiek aan zet is, maar intussen blijft de ECB via de achterdeur wel stimulerend werken.

Zo verlaagde het onlangs de onderpandeisen voor leningen bij de centrale bank. In de markt wordt verwacht dat Draghi spoedig de rente met 25 basispunten zal verlagen tot 0,75 procent en ook de Bank of England zal volgen.

Inflatie zakt
Inmiddels worden de centrale banken ‘geholpen’ door een terugvallende inflatie. De afname van de geldontwaarding hangt samen met de teruglopende economie en de lagere olieprijs.

Dit biedt ruimte voor meer monetaire verruiming, een fenomeen dat we al zien in China en Brazilië zal naar verwachting spoedig volgen.

Vraag is of al dit goedkope geld de oplossing gaat brengen of dat het ons op termijn niet dieper in de problemen zal brengen.

Sceptisch
Het zou wellicht beter zijn als financiële markten een meer kritische houding aannemen ten aanzien verdere monetaire verruimingen in de wereld.

Lagere rentes in opkomende markten zullen de valuta’s van deze landen verder drukken en daardoor de concurrentiepositie van het Westen nadelig beïnvloeden.

Verder zullen centrale banken helderder moeten communiceren over een exit-strategie. Hoop op nieuwe ingrepen kan op de financiële markten snel omslaan in angst dat de centrale banken te diep in het systeem zijn verstrikt geraakt en dan zijn we helemaal ver van huis.
 


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}