VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

29 juni 2012

Europa smijt met miljarden maar economie glijdt in recessie

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor de Europese schuldencrisis. Het kan niet voorkomen dat de vertrouwensindicatoren in Europa steeds dieper terugvallen.

Het vertrouwen van bedrijven en consumenten in Europa staat op het laagste niveau sinds oktober 2009.

Dat blijkt uit de maandelijkse ‘economic Sentiment Indicator' (ESI) die de Economische Commissie maandelijks afgeeft.
Het vertrouwensverlies was het grootst in Frankrijk. Het huidige ESI cijfer zou duiden op een krimp van 0,3 procent per kwartaal.

En het ergste lijkt nog niet voorbij. Economen voorspellen dat de Europese economie de komende kwartalen verder zal krimpen er in recessie zal belanden. Alle signalen staan op rood waar het gaat om de economische bedrijvigheid in Europa.

De belangrijke Duitse Ifo barometer zakte deze maand flink weg, Europese inkoopmanagers die steeds somberder worden en de wereldhandel die verder verslechtert.

Periferie besmet Noorden
Met Griekenland was het allemaal nog wel te overzien, maar nu grote landen als Spanje en Italië in de problemen zitten, zien we dat de ziekte zich verder over Europa gaat verspreiden.

Dit valt vooral te zien aan de cijfers uit Duitsland, waar de afgelopen maand bleek dat het vertrouwen daalt, de export afneemt en de werkloosheid begint op te lopen.

De bezuinigingen die in alle landen doorgevoerd moeten worden, maar vooral in de periferie, beginnen de economische ontwikkeling in toenemende mate aan te tasten.

Het is dan ook niet vreemd dat economen hun groeiverwachtingen voor de tweede helft van dit jaar verder verlagen.
Mondiale economie

Europa wordt ook zeker niet geholpen door de groeivertraging in China en de moeizame ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

De drie economische blokken beïnvloeden elkaar in toenemende mate in negatieve zin. En vooral Europa begint een steeds groter zorgenkind te worden voor andere regio's. Fed baas Ben Bernanke wijst al met een beschuldigende vinger naar Europa als hij de matige omstandigheden in eigen land moet verdedigen.

Ook valt waar te nemen dat beleggers geld terugtrekken uit Europa, wat het herstel hier bemoeilijkt. Rentes worden hierdoor opgedreven, waardoor landen nog dieper moeten bezuinigen.

Vertrouwenskwestie
Wat dat betreft is het van essentieel belang dat bedrijven en beleggers het vertrouwen terug krijgen dat Europa uit het dal kan klimmen en negatieve vicieuze cirkels weet te doorbreken.

De eurotop heeft wat dat betreft wel wat positiefs opgeleverd. Besloten is dat het noodfonds directe steun aan banken kan verlenen.

Daardoor wordt voorkomen dat overheden hier apart kapitaal voor op hoeven te halen wat de schuldquote nog verder uit het lood zal slaan.

Hoewel nog niet besloten is of dit ook al voor Spanje zal gelden, is daarmee de weg geplaveid om de gevaarlijke link tussen overheidsschuld en de bancaire sector verder te doorsnijden. Positief is ook dat er een centraal toezicht komt op Europese banken, waar de ECB een leidende rol in zal krijgen.

Verder

Europa moet verder en de risico's uit het financiële systeem wegnemen. Dan keert het vertrouwen vanzelf terug. Er zijn nog veel hordes te nemen.

De economische terugval dwingt de politieke leiders hier ook toe, omdat de schuld uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product bij krimp steeds ondraaglijker wordt en het vertrouwen verder zal ondermijnen.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}