VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen nog steeds niet open genoeg over eigen beleid

Veel beleggingsfondsen geven beleggers nog steeds niet genoeg informatie over hun eigen handelen. Dat blijkt uit onderzoek van Solutional naar de kwaliteit van de jaarverslagen van beleggingsfondsen.

Het richtte zich dit jaar bij gebrek aan ontwikkelingen op het gebied van verslaggevingregels voornamelijk op de Eurocrisis, distributievergoedingen, kostentransparantie en risicoverantwoording.

Hoewel de dienstverlener op het gebied van jaarverslaglegging positieve ontwikkelingen ziet zijn er aanzienlijke verbeteringen mogelijk.

Zo rapporteren fondsaanbieders niet of nauwelijks in het jaarverslag over het gebruik en de hoogte van distributievergoedingen. Tot ergernis van veel beleggers.

De studie van Solutional bevestigt deze lacune. In slechts een derde van de gevallen is er sprake van informatie die duidt op het gebruik van deze vergoeding.

Wellicht niet verwonderlijk, maar desondanks onwenselijk is het gebrek aan toelichting over de gevolgen van het aanstaande verbod op het gebruik van de distributievergoeding.

Voor beleggers in fondsen is het relevant om te weten welke maatregelen fondsaanbieders gaan nemen, al dan niet vooruitlopend op het verbod. Gaat de beheervergoeding omlaag en zo ja, hoeveel?

Welke andere kosten wijzigen? Vragen waarop in het jaarverslag over het algemeen geen antwoord wordt gegeven.

Aan de knoppen
Voor beleggers is ook het relevant wie het fonds daadwerkelijk beheert. Als fondsbelegger geef je het beheer over je geld uit handen en wil je weten wie de beslissingen neemt.

Het rapport meldt dat "de toelichting op ‘key persons' en hun belangen in Nederland loopt nog ver achter op andere vooraanstaande landen in de beleggingsindustrie."

Niet alleen is vaak te onduidelijk wie er daadwerkelijk aan de knoppen zit. Ook is onduidelijk of zij zelf in het fonds beleggen. Een conclusie die de VEB ook uit eigen onderzoek heeft getrokken.

Niet meer dan een kwart van de Nederlandse fondsbeheerders steekt eigen geld in het fonds, terwijl dat percentage in bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel hoger ligt en er ook openheid over wordt gegeven.

Goed of slecht
Daarnaast blijft het in veel gevallen schimmig hoe het fonds heeft gepresteerd. In absolute zin wordt in het jaarverslag wel vermeld wat het rendement was in het afgelopen jaar. Maar hoe verhoudt dat rendement zich tot de markt? En welke beslissingen hebben geleid tot die prestatie?

Beleggers krijgen te vaak te weinig grip op de gang van zaken binnen het fonds die tot het uiteindelijke rendement hebben geleid.

De fondsaanbieder zou veel meer inzicht kunnen geven over de prestaties en de beslissingen die hebben geleid tot die prestaties, zoals onder- en overwegingen van effecten, regio's en sectoren ten opzichte van de markt. Pakten die beslissingen nu goed of slecht uit? Dat blijft te vaak een vraagteken.

Meer transparantie over transactiekosten
Het rapport kaart een aantal zaken aan die verbetering behoeven. Toch zijn er ook lichtpunten. Zo wordt de transparantie over directe en indirecte kosten als goed beoordeeld.

In de meeste gevallen is wel duidelijk wat de kosten zijn als het fonds zelf in andere fondsen belegt. Wat niet in het onderzoek is meegenomen zijn de kosten van het handelen in het fonds.

De VEB heeft de ervaring dat er weinig transparantie is over de totale transactiekosten binnen een fonds. Ook ten aanzien van dit punt zou dringend verbetering nodig zijn binnen de verslaglegging van beleggingsfondsen.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}