VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

17 december 2012

Raad van Bestuur Fugro functioneerde niet (naar behoren)

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Het zijn roerige tijden voor Fugro met en winstwaarschuwing, een plots opgestapte topman en de verkoop van een grote divisie. Maar aan de strategie verandert het concern voorlopig niets.

Fugro had wat uit te leggen. Eind september meldde de bodemonderzoeker de verkoop van een flink deel van zijn activiteiten.

Twee maanden later kwam daar het plotselinge vertrek van de net aangetreden topman bij plus  een winstalarm. In een reactie op vragen van beleggers wordt iets meer duidelijkheid geboden.

Allereerst het vertrek van topman Steenbakker, die in januari 2012 de toppositie overnam.

Elf maanden na zijn aantreden werd zijn vertrek aangekondigd met als motivering: “Verschillen in visie over het te voeren beleid liggen ten grondslag aan dit besluit."

Fugro weerlegt dit nu en benadrukt dat “er geen verschil van inzicht was binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot zaken als de te volgen strategie noch was er verschil van mening met betrekking tot de transactie met CGGVeritas.

Er was verschil van inzicht binnen het team met betrekking tot de aanpak die het functioneren van de Raad van Bestuur beïnvloedde.”

Welke aanpak en hoe dat verschil van inzicht het functioneren van de Raad van Bestuur beïnvloedde, blijft nog steeds onduidelijk.

Redenen winstalarm “recent en meestal eenmalig”
Meer duidelijkheid schept Fugro op vragen over het ontstaan van het plotselinge winstalarm door afboekingen op zijn onderzoeksactiviteiten op zee.

De pijnpunten bij het onderdeel Subsea liggen vooral in Brazilië en Azie/Pacific en het Midden-Oosten. In de eerste regio kampt Fugro met vertraging in het opstarten van projecten voor het Braziliaanse olieconcern Petrobras, hierdoor worden voorlopig inkomsten gemist. In de tweede helft van 2013 komen de projecten op stoom en verwacht de onderneming een verbetering van de resultaten.


In de tweede regio kampt Fugro met zwakke marktomstandigheden. Maar ook daar ziet Fugro in de toekomst verbetering optreden. Al laten die wat langer op zich wachten, eind 2013 en in 2014 zal het eerste herstel zichtbaar worden. 

Het winstalarm wordt daarmee op het conto geschreven van “diverse recente en meestal eenmalige gebeurtenissen”.

Fugro benadrukt dat de overige twee bedrijfsonderdelen Offshore Geotechniek en Offshore Survey in een goed ondernemingsklimaat opereren en naar behoren presteren.

Strategie en doelstellingen
Over de toekomstige strategie is Fugro stellig: die blijft in grote lijnen onveranderd. Fugro blijft zich daarmee richten op het uitbouwen en consolideren van leidende posities in niche markten en het realiseren van gecontroleerde groei door een combinatie van autonome groei en groei door overnames.

Algemene bewoordingen die weinig nieuws brengen, terwijl de verkoop en de opbrengst van de divisie Geoscience een vernieuwde kijk op de toekomst meer urgent lijken te maken.

Fugro gaat niet verder dan dat een reguliere evaluatie van de strategie pas in de loop van komend jaar plaats. Ook zal dan nauwkeurig in kaart worden gebracht wanneer en op welke wijze het kapitaal wordt aangewend.

Met de opbrengst van de verkoop van de divisie Geoscience gaat Fugro eerst de eigen schulden verminderen en als er nog geld over is investeren. De netto schuld zal na de transactie ongeveer 600 miljoen euro bedragen bij een eigen vermogen van ongeveer 2 miljard euro. Dit leidt, volgens Fugro, tot een goede solvabiliteit en een gezonde gearing.

Geen bijeenkomst aandeelhouders
De oproep voor een bijzondere aandeelhoudersvergadering legt het bedrijf naast zich neer, hoewel er nog voldoende onduidelijkheden zijn om een bijeenkomst met beleggers te organiseren.
 
De wettelijke noodzaak tot samenkomst met beleggers is er niet- de verkoop van de Geoscience divisie beslaat minder dan een derde van het balanstotaal- en naar eigen zeggen verandert ook de identiteit van het bedrijf niet ingrijpend.


Gerelateerde artikelen

Fugro kan verder profiteren van de hogere olieprijs
Olieprijs stijgt, markt voor dienstverleners keert, Fugro blijft voorzichtig
Olieprijs stijgt, markt voor dienstverleners keert, Fugro blijft voorzichtig
22-01-2018

Met het stijgen van de olieprijs zouden de kansen voor de dienstverleners a…

Lees verder

Shell fugro olieprijs oliesector
Fugro ziet licht aan eind tunnel, maar heeft wel kapitaal nodig om de tunnel uit te komen
Fugro ziet licht aan eind tunnel, maar heeft wel kapitaal nodig om de tunnel uit te komen
30-10-2017

Er gloort licht aan het eind van de tunnel bij Fugro, volgens topman Paul v…

Lees verder

Aandeelhouders fugro kapitaal
Agressieve grootaandeelhouder Boskalis wilde Fugro-president-commissaris Harrie Noy wippen

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}