VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Financiering Imtech voorlopig zeker

Het in zwaar weer verkerende Imtech heeft overeenstemming bereikt met haar belangrijkste financiers. Daarmee krijgt het concern weer wat meer grip op De eigen toekomst. Onder welke voorwaarden dat gebeurt blijft voor beleggers een raadsel.

Imtech heeft overeenstemming bereikt met haar financiers over het voortzetten van de huidige uitstaande faciliteiten. Dat betekent dat de onderneming zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken dat ze gedwongen wordt schulden af te lossen.

Onder de financiers die akkoord zijn gegaan bevinden zich ook de houders van de senior unsecured notes.

Deze schuldbewijzen zouden direct opvraagbaar zijn zodra Imtech officieel door de convenanten, de lening afspraken, zou zakken. Bij het opstellen van de jaarrekening zou dat met zekerheid gebeuren.

Onduidelijk
Onder welke voorwaarden de financiers akkoord zijn gegaan is niet duidelijk. De communicatie van Imtech laat de laatste maanden regelmatig iets te raden over en zo ook vandaag weer.

Veel meer dan "... onder in deze omstandigheden gebruikelijke voorwaarden, voortzetten", vermeldt het persbericht niet, Het is duidelijk dat Imtech meer rente zal moeten betalen, maar hoeveel meer is de vraag.

Ook onduidelijk is waarom Imtech spreekt van een "voorlopige voortzetting". Hoe lang en onder welke voorwaarden de huidige faciliteiten worden voortgezet blijft onduidelijk.

Topprioriteit
Nadat in februari het debacle met het Poolse pretpark en enkele weken later de problemen in Duitsland bekend werden, was een ding duidelijk voor Imtech en haar beleggers. De afwaarderingen van in totaal 300 miljoen euro en de 200 miljoen contanten die er niet bleken te zijn, stuurde de onderneming richting de rand van de afgrond.

Overleg met de financiers van de onderneming was dringend noodzakelijk en vormde een topprioriteit voor de nieuw aangetreden topman Gerard van Aast en vooral voor de eveneens nieuwe financiële man Hans Turkesteen.

Claimemissie volgende stap
De eerste stap die het nieuwe management nam was een overbruggingskrediet regelen om de normale gang van zaken binnen de onderneming te kunnen financieren.

Van de 500 miljoen euro die hierbij werd afgesproken was 300 miljoen euro direct beschikbaar. Vanaf vandaag is ook het resterende bedrag beschikbaar voor Imtech.

Nieuwe afspraken met de financiers was een belangrijke tweede stap en die werd vandaag genomen. De laatste deel van de drietrapsraket bestaat uit een claimemissie die 500 miljoen euro in het laadje moet brengen. Naar verwachting zal deze in de zomer worden afgerond, waarna de opbrengst wordt gebruikt voor de aflossing van de schulden.

Klus begint pas
Klaar is Imtech dan allerminst. Het voortbestaan van de onderneming is voorlopig verzekerd. Het echte puinruimen en herstelwerkzaamheden moeten eigenlijk nog beginnen.

De interne controle in de gehele organisatie zal tegen het licht worden gehouden en de teugels in de decentrale organisatie zullen aangehaald moeten worden. Onderzoek moet bovendien nog aantonen hoe de situatie in Polen en Duitsland kon ontstaan.

Het vertrouwen van beleggers moet ook worden hersteld. Dan helpt het als je als onderneming kan aankondigen dat de financiering is veilig gesteld. Maar dan helpt het niet als je opnieuw gebrekkig en onvolledig communiceert. Dat is een les die Imtech nu geleerd zou moeten hebben.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen