VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers worden teruggedreven naar aandelenmarkt

De aandelenmarkten zijn de schrik van het terugschroevende verruimingsbeleid van de Fed weer wat te boven gekomen. Het ontbreekt ook simpelweg aan goede alternatieven.

Niet dat de aandelenmarkten de koersklap al volledig hebben goedgemaakt, maar de uitspraken van Fed-baas Ben Bernanke worden in toenemende mate gerelativeerd door beleggers.

Natuurlijk zijn er negatieve elementen aan te wijzen voor aandelen.

Zo maakt de forse stijging van de kapitaalmarktrente (bijna 100 basispunten sinds het dieptepunt) het voor bedrijven duurder om te lenen.

Bovendien drukt een hogere marktrente de contante waarde van toekomstige winsten en dividenduitkeringen.

In eerste instantie vreesden beleggers dat de economische groei (hogere bedrijfswinsten) niet zal opwegen tegen het duurder wordende geld. Dat mag wellicht zo zijn, maar aandelen blijven relatief aantrekkelijk.

Alternatieven zijn gewoonweg lastig te vinden. Een rondje langs de velden.

Goud
Goud zit al langer in het verdomhoekje en is na de Fed-beslissing alleen maar verder in prijs gedaald.

Bij een hogere Amerikaanse rente hoort ook een sterkere dollar. En aangezien goud in dollars wordt afgerekend drukt dit de prijs van het edelmetaal.

Mocht de Amerikaanse economie verder aantrekken, zoals de Fed verwacht, dan is een vlucht in goud ook minder opportuun.

Verder heeft de stijging van de marktrente bij een beperkte inflatie er voor gezorgd dat de reële rente in de Verenigde Staten weer positief is, wat goud minder interessant maakt omdat het edelmetaal geen directe geldstromen oplevert. Ook de zilverprijs staat flink onder druk.

Grondstoffen
De actuele problemen op de Chinese geldmarkten zorgen voor lagere groeiprognoses voor de Chinese economie, wat geen goed nieuws is voor de prijs van edelmetalen en grondstoffen.

Beleggers wegen dit zwaarder dan een mogelijk verder herstel van de Amerikaanse economie. China is dan ook de grootste grondstofimporteur van de wereld.

De prijzen van de meeste grondstoffen staan al langer onder druk en noteren dit jaar een procent of tien in de min. Industriële metalen staan zelfs 15-20 procent lager.

Bedrijfsobligaties
Door de rentestijging dalen ook bedrijfsleningen in koers, zowel de meest kredietwaardige investment grade obligaties als junk bonds.

Ook hier geldt dat door het extreme ruime monetaire beleid koersen van bedrijfsleningen tot grote hoogte waren opgedreven en de lage rendementen hierop volgens kenners de risico's niet meer dekten.

Opkomende markten
Emerging markets hebben lang geprofiteerd van het goedkope Amerikaanse geld dat hun weg zocht naar hogere rendementen.

Hier kunnen schokgolven ontstaan, maar over het algemeen hebben deze landen hun eigen economie ook sterker gemaakt en zijn zij minder afhankelijk van het Westen geworden.

Opkomende landen blijven daarmee interessant, maar China gooit momenteel het nodige roet in het eten.

Aandelen
Het bedrijfsleven staat er over het algemeen financieel goed voor, wat ruimte biedt voor goede dividenden en inkoop eigen aandelen.

Ondanks de rentestijging is het directe rendement op aandelen nog altijd superieur aan dat van de spaarrekening en obligaties.

Zet het herstel van de Amerikaanse economie door dan kan een hogere rente zelfs gepaard gaan met stijgende aandelenkoersen. Al is het alleen al omdat obligatiebeleggers de aandelenmarkt opzoeken.

Het blijft wel van belang dat alles zich gematigd ontwikkelt. Renteschokken zijn ook niet gunstig voor de beurs.
{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}