VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

20 november 2013

Beleggers vragen beursfondsen om opheldering over risicobeheersing

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Bedrijven moeten beleggers beter informeren over hun risicomanagement en de interne controlemechanismen. Die oproep doet de VEB in haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan in Nederland genoteerde ondernemingen.

Het inschatten van risico's verbonden aan een belegging in een specifiek bedrijf is cruciaal voor iedere beleggingsbeslissing.

Tegelijkertijd zijn maar weinig zaken zo abstract als risico's. En daar kunnen bedrijven beleggers een helpende hand bieden.

Wereld te winnen
Een aantal recente bedrijfsongevallen (, , ) op Nederlandse bodem heeft duidelijk gemaakt dat op het gebied van risicobeheersing en interne controle nog een wereld te winnen is.

De afgelopen jaren bleken beursfondsen in toenemende mate bereid tijdens aandeelhoudersvergaderingen tekst en uitleg te geven over risicomanagement en interne controlemechanismen. Ook wat betreft rapportage in het jaarverslag is enige verbetering zichtbaar.

Maar na enkele geruchtmakende bedrijfsongevallen is een volgende stap onvermijdelijk.

In de speerpuntenbrief vraagt de VEB aan bestuur en commissarissen daarom helder te beschrijven op welke wijze processen, systemen en interne controles een betrouwbare informatieverstrekking moeten borgen.

Een beschrijving van de inrichting van de controle op buitenlandse dochters is een integraal onderdeel van die verantwoording.

Zwakke plek
Bij Imtech (Duitsland) en Brunel (Verenigde Staten) bleek een onderdeel dat te veel op afstand kon opereren, de zwakke plek. Bij bouwer Bam kwamen recent aanzienlijke projectverliezen in het buitenland aan het licht die noopten tot een winstalarm en een gat sloegen in het resultaat.

Ook het wel of niet hebben van een eigen auditdienst geeft kleur aan de wijze waarop bedrijven hun interne controle hebben ingericht.

Zo hebben Bam en Fugro geen interne auditdienst en vertrouwen ze op een jaarlijkse controle van hun accountant. Imtech en Brunel hebben naar aanleiding van de boekhoudkundige onregelmatigheden hun controle verstevigd.

De VEB verzoekt bedrijven daarom aan te geven - indien van toepassing - om welke reden(en) de onderneming geen interne auditdienst heeft, welke afwegingen in dit kader zijn gemaakt en welke alternatieven voor deze controledienst bestaan.

Andere aandachtspunten
Informatie over risicomanagement is één van de drie onderwerpen waarvoor de VEB extra aandacht vraagt van ondernemingen.

Daarnaast wil de beleggersvereniging ook meer informatie over het verdienmodel en dividendbeleid.

Een beschrijving van de markt waarin bedrijven opereren, de marktgrootte, directe concurrenten en de belangrijkste risico's die geïdentificeerd zijn voor de tenuitvoerlegging van de strategie en de doelstellingen helpt beleggers in hun beleggingsproces.

Ook heeft de VEB bedrijven gevraagd ten minste de vijf risico's aan te geven met de grootste impact (zelfs of misschien juist als de kans op manifesteren klein geacht wordt) en voorts welke contingency plannen de onderneming als tegenwicht heeft.

Ook de AFM heeft aangekondigd in 2014 een themaonderzoek uit te voeren naar de risicoparagraaf.

Dividendbeleid
Het dividend is over langere perioden een substantieel deel van het totaalrendement voor aandeelhouders.

De toelichting op het dividendbeleid moet zorgvuldiger en moet meer recht doen aan bedrijfsspecifieke overwegingen. Ondernemingen moeten de juiste parameter gebruiken als grondslag voor het dividend en deze voldoende motiveren.

Zo streven veel ondernemingen naar een vast uitkeringspercentage van de nettowinst. Winst op zich is echter niet uitkeerbaar en consumeerbaar. SBM Offshore heeft al aangekondigd te broeden op een zinvollere dividendpolitiek.

Zo was de laatste jaren de nettowinst bij enkele ondernemingen negatief als gevolg van eenmalige (non cash) afboekingen.

Dit leidde ertoe dat het voor ondernemingen op basis van hun dividendbeleid moeilijk was dividend uit te keren, terwijl de kasstroom hier mogelijk wel ruimte toe bood.

In andere gevallen was de kasstroom in vergelijking met de boekhoudkundige winst echter beperkt, waardoor een dividendpolitiek gebaseerd op de winst weinig zinvol was.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}