VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

11 februari 2014

Sligro heeft primeur met uitgebreide accountantsverklaring

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

In de strijd van beleggers voor meer openheid van accountants zorgen beursfonds Sligro en accountant KPMG voor een doorbraak. In het jaarverslag van Sligro is de accountant ongebruikelijk gedetailleerd.

Een reeks aan financiële schandalen lijkt de smeerolie voor veranderingen in de houding van accountants richting beleggers.

Aandeelhouders willen meer openheid van de accountant over zijn wijze van onderzoek en over zijn bevindingen.

Nu wordt voor het eerst gehoor gegeven aan die wens, met dank aan groothandels- en supermarktbedrijf Sligro, dat als eerste Nederlandse beursvennootschap zij een uitgebreide, ondernemingsspecifieke verklaring van de externe accountant bij haar jaarrekening.

Vorig jaar was Sligro ook de eerste beursvennootschap waar de accountant op de aandeelhoudersvergadering de ruimte kreeg om uitleg te geven over zijn controle en zijn bevindingen.

In de ruim drie pagina's tellende verklaring gaat de KPMG accountant in op de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden. Ook gaat hij in op drie onderwerpen waar hij veel aandacht heeft besteed.

Bij Sligro waren dat de leverancierskortingen, de goodwill van Food Retail en de IT-infrastructuur. Bijzonder is ook een aparte paragraaf die ziet op de continuïteit van de onderneming.

De in het jaarverslag van een bedrijf opgenomen accountantsverklaring beslaat momenteel nog krap één A4'tje standaardtekst, juridisch jargon met tekst die jaar in jaar uit hetzelfde is en daarom weinig toevoegt.

Pilot uitgebreide accountantsverklaring
Eerder deden beleggers (zowel de VEB als Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele partijen) een aan de grote accountantskantoren.

De accountant moet beleggers een bedrijfsspecifiek inkijkje bieden in de details van zijn cijfercontrole en de risico's die hij daarbij heeft opgemerkt.

Onderdeel van die uitgebreide controleverklaring zou in ieder geval moeten zijn dat de accountant daarin meer informatie geeft over zijn analyse van de levensvatbaarheid van het bedrijf (going concern in jargon).

Sligro is het eerste beursfonds dat meedoet aan een pilot om een informatievere controleverklaring. Het is niet duidelijk hoeveel ondernemingen het voorbeeld van Sligro zullen volgen en aan de pilot meedoen.

Vragen aan de accountant op de aandeelhoudersvergadering
Begin 2014 is namens beleggers aan de grote accountantskantoren een brief gestuurd waarin een aantal algemene vragen werden aangekondigd die op de aandeelhoudersvergadering zullen worden gesteld.

Zo wensen beleggers antwoord op de volgende vragen van de accountant:

1. Wat waren de hoofdpunten van de management letter? Wat waren uw bevindingen op deze hoofdpunten?

2. Hoe beoordeelt u de schattingen/aannames van het management in de jaarrekening? Hoe schat u deze in (conservatief, gematigd of agressief)?

3. Hoe kwalificeert u de toon van de raad van bestuur in het jaarverslag (conservatief, gematigd of agressief)?

4. Geeft de onderneming naar uw mening een juist en volledig beeld van de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code?

5. Zijn er zaken bij de vennootschap waarvan beleggers naar uw mening op de hoogte moet worden gesteld?

Waarschuwen

Accountants hebben teveel misstanden door de vingers gezien. De omkoping bij Ballast Nedam, de verziekte toon aan de top bij Van der Moolen, de misstanden bij SNS en ook de vrachtwagens koffie die bij DE Master Blenders werden versleept om de boekhouding op de orde te krijgen.

Beleggers willen dat de accountant hen waarschuwt bij naderend onheil.

Met een uitgebreide accountantsverklaring en het spreekrecht op de aandeelhoudersvergadering zijn er weinig excuses voor de accountant om zijn waarschuwingsplicht te ontlopen.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}