VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

NSI voorziet op zijn vroegst in 2015 verbetering huurinkomsten

NSI zal verheugd zijn met de aanzienlijk beter dan verwachte groeicijfers voor Nederland in het vierde kwartaal. Toch zullen de resultaten van het vastgoedbedrijf nog minstens een jaar onder druk staan.

Het zal een aangename verrassing zijn voor topman NSI-topman Buijs.

In het vrijdag gepubliceerde kwartaalbericht gaat de topman uit van een half procentje economische groei voor 2014.

Bijna tegelijkertijd publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdagochtend een sterk economisch groeicijfer van 0,7 procent in het vierde kwartaal.

Economen wijzen er op dat het Centraal Plan Bureau en andere voorspelbureaus de groei voor 2014 zal ophogen tot 1 procent, of zelfs meer.

Meer economische groei zal NSI bekoren. De kwartaalcijfers van het vastgoedfonds zijn illustratief voor de erbarmelijke situatie waarin de Nederlandse vastgoedmarkt verkeert.

Het directe resultaat over 2013 bedroeg 46,3 miljoen euro, wat aan de onderkant zit van de bandbreedte van 46 tot 48 miljoen euro die NSI zelf prognosticeerde. In 2012 boekte het concern nog een direct resultaat van 63,4 miljoen euro.

De afboekingen op het vastgoed blijven met 59,3 miljoen euro in het vierde kwartaal op een hoog niveau.

In het tweede en derde kwartaal van dit jaar bedroegen de afboekingen respectievelijk 59,3 en 46 miljoen euro.
Het totale beleggingsresultaat over heel 2013 bleef voornamelijk door afwaarderingen met minus 134 miljoen donkerrood kleuren.

De leegstand op groepsniveau nam licht toe tot 20,5 procent. De verslechtering zat hem vooral in de winkelportefeuille, waar twee grote meubelzaken hun contract opzegden.

Minder huurpenningen
In de vooruitblik is NSI weinig optimistisch. Groei van de huren verwacht het bedrijf pas volgend jaar of nog later. De meeste beleggers hielden er rekening mee dat dit jaar langzaam herstel zou optreden.

Als 3 van de 10 kantoorpanden en 1 van de 10 winkelpanden leeg staan, is het niet verwonderlijk dat er druk op de huurprijzen staat. Maar de analisten van ING rekenen ook via een andere route op minder huurpenningen.

Alles bij elkaar gaat NSI uit van een lichte daling van de netto-huurinkomsten, maar deze kunnen gedeeltelijk gecompenseerd worden door lagere rentelasten.

Door de onderhandse plaatsing van 300 miljoen euro in november (zie "VEB naar de rechter") zijn de balansverhoudingen opgefleurd. De zogeheten loan-to-value ratio bedraagt eind 2013 45,4 procent tegenover bijna 60 procent tegen het einde van het derde kwartaal.

Schuldeisers vragen als gevolg van de hogere buffers een lagere rentevergoeding: de gemiddelde rentevoet daalde van 5,3 eind derde kwartaal tot 4,8 procent ultimo 2013.

Nieuw dividendbeleid
Door de sterkere balans is het dividendbeleid - dat de uitkering laat afhangen van de solvabiliteit van de onderneming- niet meer opportuun.

NSI heeft een nieuw beleid voor ogen waar het 75 procent van het directe resultaat zal uitkeren. De reden dat niet de volledige winst wordt uitgekeerd - zoals NSI niet zo lang geleden deed en andere vastgoedfondsen (nog) steeds doen - verraadt de nieuwe realiteit in vastgoedland.

NSI zet in op nieuwe initiatieven die inzetten op flexibele huurcontracten voor de kleinere huurders. Bij dit soort projecten ligt de vierkante meterprijs boven het gemiddelde van de portefeuille, hier staan wel hogere investeringen tegenover.

De hoger dan verwachte economische groei geeft NSI dan misschien een duwtje in de rug, maar door de overcapaciteit en de veranderde wensen van de huurders, zal de winst de komende jaren onder druk blijven staan.

VEB naar de rechter
NSI boekte over 2013 een direct resultaat van 46,3 miljoen euro.

Als gevolg van de onderhandse plaatsing van 300 miljoen euro in november moet deze winst niet over 68 maar 143 miljoen aandelen gedeeld worden. Een winst per aandeel van drie dubbeltjes in plaats van 64 cent dus.

Gezien deze enorme verwatering heeft de VEB haar twijfels over de noodzaak van de plaatsing. Begin februari .

De VEB wil vooral toetsten of het toelaatbaar is dat dat particuliere beleggers niet mochten inschrijven op de plaatsing, die tegen een korting van bijna 30 procent op de laatste beurskoers plaatsvond.


Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in dit dossier? 
                               

LEES MEER:

3 frebruari 2013

4 december 2013

8 november 2013

4 oktober 2013

13 augustus 2013

17 mei 2013

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen