VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Heineken weet autonoom weer meer bier te verkopen

Waar multinationals als Philips, AkzoNobel en ASML op de beurs werden afgestraft door tegenvallende eerstekwartaalcijfers, reageert het aandeel Heineken gematigd. De brouwer verkoopt meer bier en heeft de gevolgen van de sterke euro goed ingeschat.

Natuurlijk heeft ook Heineken last van negatieve valuta-effecten, maar het concern had hier bij de jaarcijfers al een keurige inschatting van gemaakt.

Heineken schatte het wisselkoerseffect in op 75 miljoen euro, gelijk aan circa 5 procent van de nettowinst vóór bijzondere posten en amortisatie (beia).

Over het eerste kwartaal meldt het concern alleen een negatief translatie-effect van 4,3 procent (178 miljoen euro) op de omzet, iets hoger dan de autonome omzetgroei van 3,4 procent.

Het nettoresultaat (beia) is over het eerste kwartaal hoger uitgekomen, waarmee het negatieve valuta-effect dus is gecompenseerd door kostenbesparingen en positieve autonome omzet- en marge-ontwikkelingen.

In de regio's
Zoals aangegeven wist Heineken in het eerste kwartaal de biervolumes autonoom met 1,3 procent op te voeren. Dat is een ferme verbetering vergeleken met de krimp van 1,5 procent in het laatste kwartaal van 2013.

In de afzetgebieden waar het al goed liep blijft het bier goed stromen. Het gaat dan over de goed winstgevende regio's Afrika, Midden-Oosten (15,7 procent van totaal) waar zelfs sprake was van een autonome groei van 8,7 procent.


Ook goed verloopt het in Noord- en Zuid-Amerika (30,6 procent) en in West-Europa (21,7 procent) waar de volumes autonoom met respectievelijk 2,6 en 2,1 procent stegen. In Brazilië zou zelfs sprake zijn van een dubbelcijferige groei. Accijnsverhogingen in met name Frankrijk hadden een minder negatief effect dan gedacht.

Azië was vlak door een sterke vergelijkingsbasis en enige zwakte in consumentenbestedingen in onder meer Vietnam.

In probleemregio Centraal- en Oost-Europa (21,4 procent) liepen de volumes met meer dan 5 procent terug.

Vooruitzichten blijven staan
Positief is dat Heineken niet rommelt aan de eerder afgegeven vooruitzichten voor het jaar. Dat impliceert een hoger resultaat en autonome omzetgroei.

Bij zowel Philips als Akzo worden inmiddels vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de langetermijndoelen. ASML kwam terug op de halfjaarprognose en zal dit jaar waarschijnlijk een veel lagere omzet boeken dan de markt had voorzien.

Of Heineken zich hier ook in de rest van het jaar aan kan onttrekken moet nog worden afgewacht. Het concern benadrukt zelf dat het eerste kwartaal niet zwaarwegend is.

Uiteraard speelt ook het weer een rol, vorig jaar was een goede zomer, en zouden de politieke en economische ontwikkelingen in Rusland van negatieve invloed kunnen zijn.

LEES MEER:

8 maart 2014

12 februari 2013

23 oktober 2013

26 augustus 2013

 21 augustus 2013

11 juli 2013

23 april 2013

27 maart 2013

13 februari 2013


Op de hoogte blijven ?

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen