VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Egyptisch AEX-fonds OCI moet nog track record opbouwen

Het Egyptische bouw- en kunstmestconcern OCI laat weten over het eerste kwartaal een stabiele omzet- en ebitda te hebben geboekt. Voor beleggers is het vooral wennen. Zij hebben nog niet goed door met wat voor bedrijf ze te maken hebben.

Sinds maart maakt het van origine Egyptische bedrijf OCI, voluit Orascom Construction Industries, deel uit van de AEX-index.

OCI kreeg deze eer omdat Euronext de systematiek van index-samenstelling wijzigde van handelsvolumes naar marktkapitalisatie.

De actuele beurswaarde van OCI bedraagt een kleine 6 miljard euro, circa twee derde van de omvang van DSM.

Bij buitenlandse spelers als OCI is het wat lastiger inschattingen te maken, temeer omdat het concern voor een belangrijk deel actief is in politiek instabiele landen.

OCI zal dan ook zelf een track record op moeten bouwen om vertrouwen te winnen.

Profiel
Na verkoop van de omvangrijke cementtak in 2007 richt OCI zich op bouwactiviteiten en produceert kunstmest en chemicaliën.

In kunstmest is het pas sinds 2005 actief, maar hierin wordt fors geïnvesteerd omdat de marges hier aanmerkelijk hoger liggen dan in de bouw.

Meststoffen en chemie levert in het Midden-Oosten en in Noord-Amerika. En zijn inmiddels goed voor 43 procent van de totale omzet en 85 procent van het operationeel resultaat

In de Verenigde Staten worden fabrieken opgezet waardoor geprofiteerd kan worden van de lage gasprijzen door de schaliegasrevolutie aldaar.
De bouwtak is vooral actief met petrochemische projecten in het Midden-Oosten en infrastructurele opdrachten in de Verenigde Staten en Europa.

Verder heeft het nog een belang van 50 procent in de Belgische betonfabrikant Besix, maar dat staat in de verkoop.
Het concern heeft zeker ook een Nederlands tintje. In 2010 kocht het de Nederlandse kunstmestdivisie van DSM in Geleen.

OCI betrekt circa een vijfde van de omzet uit Nederland en vier van de vijf bestuurders hebben de Nederlandse nationaliteit.

Trading update

Zonder concrete cijfers te noemen meldt OCI dat omzet en bedrijfsresultaat (ebitda) over het eerste kwartaal stabiel zijn vergeleken met een jaar terug.

Voor een zo snel groeiende onderneming als OCI klinkt dat wat tegenvallend. Zo stegen de volumes bij de mest en chemicaliën met liefst 49 procent, maar dat werd weer deels teniet gedaan door lagere prijzen.

Ook de onverwachte stilstand door een stroomstoring van een fabriek voor ammonia en methanol drukte de omzet.

Voor de bouwactiveiten in het Midden-Oosten en Noord-Amerika zijn de vooruitzichten volgens het concern positief omdat er veel geïnvesteerd wordt in industrie en infrastructuur.

OCI verstrekt uitsluitend cijfermatige informatie over de ontwikkeling van het orderboek. Zonder Besix, een bedrijfsonderdeel dat Oci wil verkopen, is het orderboek gedaald van 4,0 miljard dollar per eind 2013 tot 3,9 miljard eind maart. Afgezet tegen de jaaromzet van 6 miljard dollar geeft dat circa 8 maanden werk.

Inclusief Besix en enkele andere samenwerkingsverbanden bedraagt is het orderboek 5,9 miljard dollar dik, vergelijkbaar met de stand ultimo 2013.

Wel verwierf OCI in de verslagperiode voor een flink hoger bedrag nieuwe opdrachten vergeleken met het vorige kwartaal.

Meer feeling gewenst

Om meer feeling met de onderneming te krijgen was het beter geweest als er wel een veel gedetailleerder rapport was verschenen.

Afgezien van wat uitspraken over het beeld van de verschillende markten en de informatie gegeven bij de jaarcijfers, krijgen beleggers nauwelijks houvast in de resultaatontwikkeling voor de rest van het jaar.

Sinds opname in de AEX is de koers van OCI met circa 17 procent gedaald. Het handelsbericht zet de koers nauwelijks in beweging.

Mogelijk dat de beoogde splitsing van de meststoffen en bouwtak te zijner tijd voor wat meer vuurwerk kan zorgen.
De cash die daaruit kan komen zou gebruikt kunnen worden om de hoge schulden bij de meststofbedrijven terug te dringen.

OCI heeft een nettoschuld van 3,8 miljard dollar, waar een eigen vermogen van 2,1 miljard dollar tegenover staat. Ruimte voor dividend lijkt er voorlopig niet.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}