VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

17 juli 2014

VEB wil duidelijkheid voor voormalig Homburg-beleggers

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Op de dag van de beursgang zijn de aandelen van de toch al zo geplaagde oud-Homburg-beleggers in één klap veel minder waard geworden. De VEB wil opheldering over die gang van zaken en duidelijkheid voor beleggers over de huidige waarde van hun aandelen.

Het is onrustig rond het voormalige vastgoedfonds Homburg. Aan de onrust bij het inmiddels tot Geneba omgedoopte bedrijf lijkt voorlopig ook nog geen einde te komen.

Nieuw dieptepunt was een recente, onverwachte afboeking op het vastgoed van 63 miljoen euro.

De intrinsieke waarde van de aandelen daalde daardoor plotsklaps van 5 euro naar 2,95 euro per aandeel.

Het is een nieuwe tegenvaller voor Homburg-beleggers die de laatste jaren toch al klap na klap hebben moeten incasseren. Curieus is ook het moment waarop de afboeking bekend werd gemaakt.

De nieuwe topman Wulf Meinel kwam met de nieuwe tegenvaller naar buiten op 7 juli jongstleden, de dag dat voor het eerst in aandelen Geneba kon worden gehandeld via alternatief beurzenplatform NPEX.

Verouderde gegevens
Juist op het moment dat Homburg-beleggers hun deels naar aandelen omgezette obligaties op de beurs van de hand konden doen, blijkt dat ze een bezit in handen hebben waarvan ze de waarde onmogelijk kunnen bepalen omdat die gebaseerd is op verouderde gegevens.

De afboeking op de waarde van de aandelen Geneba is immers gedaan op basis van de situatie op 31 december 2013. Het afgelopen half jaar kan die waarde weer veranderd zijn. Geneba zou met nieuwe tegenvallers geconfronteerd kunnen zijn, waardoor de waarde van de stukken onderliggend weer zouden zijn gezakt.

Aan de andere kant zou de intrinsieke waarde van het aandeel Geneba de afgelopen maanden in waarde gestegen kunnen zijn door intrekking van aandelen en waardeverandering in het vastgoed.

Zeker is in ieder geval dat het bedrijf de afgelopen tijd ook inkomsten heeft ontvangen, zoals een kapitaalstorting van vele miljoenen vanuit de boedel van het oude Homburg.

Beleggersvereniging VEB vindt dat de toch al zo geplaagde oud-Homburg-beleggers duidelijkheid moeten krijgen over de actuele waarde van hun beleggingen en een eenduidig, overzichtelijk beeld moeten krijgen van de ontwikkelingen die invloed hebben op hun aandelenbelang.

Ook zal Geneba opheldering moeten geven over de stevige hertaxatie die met terugwerkende kracht in de jaarcijfers terechtkomt en de timing van bekendmaking.

De VEB wil opnieuw met het Geneba-bestuur om de tafel zodra de halfjaarcijfers van het bedrijf uiterlijk op 29 augustus zijn gepubliceerd.

GENEBA, DE DOORSTART
-Geneba maakte in maart van dit jaar een doorstart met een deel van de vastgoedportefeuille van Homburg Invest. Dat vastgoedfonds kwam in 2011 in surseance nadat het de schuldenlast niet langer kon dragen. Uiteindelijk leidde een schuldsanering tot een omzetting van de obligatieleningen in aandelen.

-5.800 van de ruim 9.000 bondhouders kozen voor het omzetten van hun oorspronkelijke lening in een cash- en aandelencomponent.

-Een deel van de Homburg-beleggers heeft zijn aandelen al doorverkocht aan het Canadese
investeringsfonds Catalyst. Nog steeds probeert deze durfinvesteerder stukken op te kopen maar de prijs die het biedt is na recente ontwikkeling flink lager.

-Catalyst heeft een belang van 45 procent gekregen in de doorstart van de flink gesaneerde vastgoedportefeuille en heeft een commissaris mogen benoemen. Geneba heeft voor zo'n 500 miljoen euro aan kantoren en winkelpanden onder beheer in landen als Nederland, Duitsland en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen).


LEES MEER:

28 maart 2014

7 februari 2013

19 december 2012

29 november 2012

24 november 2011

31 oktober 2011

 6 oktober 2011 


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}