VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

20 november 2014

Markten willen meer duidelijkheid van de Fed over rentestappen

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Nu de Fed afscheid heeft genomen van het kwantitatieve verruimingsprogramma zijn alle ogen van de markt weer gericht op de traditionele rentepolitiek. En dat is worstelen voor de Amerikaanse centrale bankiers.

Het ruime monetaire beleid van de Amerikaanse centrale banken, de Fed, heeft jaren garant gestaan voor ondersteuning van de economie in slechte tijden. De aandelenmarkten zijn hierdoor, ondanks de zwakke wereldeconomie, naar grote hoogten gestegen.

Nu de kwantitatieve verruimingsprogramma's vorige maand conform schema volledig afgebouwd zijn, is het de vraag wat de Fed nu gaat doen.

Veel middelen zijn er niet over om tegenvallend economisch nieuws op te vangen en te voorkomen dat bubbels barsten.

De beleidsmakers zullen de komende maanden een communicatiestrategie moeten bedenken om beleggers gerust te stellen.

Beraden
Uit de notulen van de laatste Fed-vergadering blijkt dat er geen discussie is geweest over het stopzetten van de opkoopprogramma's. Slechts één raadslid wilde ‘QE3' nog langer in leven houden.

Eensgezindheid bestond er over de progressie die op de arbeidsmarkt wordt gemaakt, ook al blijft er nog altijd sprake van een behoorlijke structurele werkloosheid.

De Federal Open Market Committee (FOMC) zal zich nu moeten beraden over de eerste renteverhoging.
Tot op heden gebruikt het de woorden ‘considerable time' (over een geruime tijd) wat de nodige ruimte biedt voor aanpassingen maar ook zeker voor speculatie.

De markt gaat ervan uit dat een eerste verkrapping volgend jaar zomer zal zijn. Mocht de Amerikaanse economie zich de komende maand verder goed ontwikkelen dan is er een gerede kans dat de Fed de ‘considerable time' woorden weg zal laten.

Inflatiezorgen
De FOMC- notulen over november maakten echter ook duidelijk dat er zorgen zijn over de afnemende inflatieverwachtingen onder marktpartijen in de Verenigde Staten. Het gaat de Fed dus in beginsel niet zo zeer over de feitelijke inflatie-ontwikkeling maar om de verwachtingen in de markt.

Voorlopig lijkt de Fed de conclusie te trekken dat er een meer sprake is van een correctie op te hoge inflatieverwachtingen in het verleden.

Het gevaar van een lagere inflatie en daarmee mogelijk uitstel van bestedingen, zal de komende tijd een belangrijk aandachtspunt zijn.

De lage inflatie verhult de nog altijd aanwezige onderbenutting in de Amerikaanse economie.
De zwakke wereldeconomie speelt daarin een belangrijke rol, maar de Fed koos er waarschijnlijk bewust voor de terugval in de eurozone alsmede in China en Japan niet nadrukkelijk te noemen.

Een afname van de inflatie, zoals ook in het eurogebied zichtbaar is, zou de Fed er toe kunnen dwingen de rente langer op het huidige nulpunt te houden.

Communicatiebeleid
Voor de beleidsmakers van de Fed wacht de taak de marktverwachtingen goed te sturen als het gaat om het aankomende rentebeleid, de eerste stap en het vervolg.

Fed-baas Janet Yellen ging daarmee in haar eerste speech de mist in. Zij kwam met een concreet moment voor de eerste rentestap, zes maanden na de afbouw van QE3, terwijl de markt daar nog lang niet aan toe was.

De impact van de Fed is groot. Toen voorganger Ben Bernanke de afbouw van QE3 aankondigde, zorgde dat voor een geweldige uitstroom van goedkoop geld uit opkomende markten. Yellen zal in haar woordkeuze ook nadrukkelijk met dergelijke kapitaalstromen rekening moeten houden.

Het wordt voor de Fed laveren tussen duidelijkheid en het bieden van teveel transparantie waardoor de markten wellicht onnodig schrik wordt aangejaagd.

Tegelijkertijd speelt op de achtergrond de fragiele wereldeconomie en dreigende bubbelvorming op aandelen- en huizenmarkt een rol die toch liever niet plotsklaps uiteenspatten.


Gerelateerde artikelen

Akzo’s rendementsdoelstelling voor 2020 is verder weg dan ooit
Amerikaanse small caps doen het goed in 2018, net als de economie
Mars, Unilever en Nestlé hebben ieder hun eigen manier om te voldoen aan het akkoord van Parijs
Groeivertraging legt noodzaak hervormingen eurozone bloot
Groeivertraging legt noodzaak hervormingen eurozone bloot
28-05-2018

Na een jaar waarin de economie in de eurozone met 2,4 procent groeide, was …

Lees verder

economie groei ECB eurozone

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}