VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Balans
Back >>

Door alle overnames is het balanstotaal van Aalberts de afgelopen jaren flink hoger komen te liggen. Toch heeft de onderneming nog steeds opvallend veel marge ten opzichte van schuldafspraken met financiers.

De huidige netto schuldpositie van Aalberts ziet er op het oog niet zorgwekkend uit met 1,3 keer de inkomsten vóór rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen (nettoschuld /EBITDA). De zogeheten schuldratio is gemiddeld genomen nipt hoger dan bij branchegenoten.


Overzichtspagina Aalberts Industries

Aalberts heeft met de banken afgesproken dat de schuldratio maximaal mag oplopen tot 3 keer de EBITDA. Het bedrijf heeft hierbij ook nog een interne doelstelling om het getal onder de 2,5 te houden. 

Ondanks de vele overnames in 2016 en 2017, zit Aalberts met 1,3 keer dus nog ruimschoots onder de eigen doelstelling. Door die balansverlenging is ook de verdiencapaciteit toegenomen – doordat de meeste overnames direct bijdragen aan de bedrijfsresultaat kan – kort gezegd – de schuld ook toenemen.

Overzicht van alle barometers