VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Concurrentievoordelen
Back >>

Duurzame concurrentievoordelen van Aalberts zijn vooral te vinden in het grootste bedrijfsonderdeel, Installation Technology, dat afsluit- en verbindingsmateriaal produceert voor onder meer gas- en waterinstallaties. Door schaalgrootte kan Aalberts hier kostenvoordelen behalen.


De divisie Installation Technology is goed voor 40 procent van de omzet. De door dit onderdeel geproduceerde afsluitings- en verbindingsmaterialen (zoals bijvoorbeeld persfittingen) mogen op het eerste gezicht niet innovatief lijken, volgens Aalberts is dit wel degelijk het geval.

Door de vele overnames van de afgelopen jaren en mogelijkheden tot cross selling heeft Aalberts haar schaalgrootte doen toenemen. Als grote afnemer van staal en aluminium heeft het bedrijf een betere onderhandelingspositie ten opzichte van toeleveranciers. Dit levert het bedrijf kostenvoordelen op ten opzichte van (kleinere) concurrenten.


Een ander concurrentievoordeel van Aalberts is zichtbaar in de divisie Industrial Technology. Deze divisie, goed voor 15 procent van de omzet, is gespecialiseerd in onder meer verdeelsystemen van vloeistoffen en gassen in eindmarkten. Denk daarbij aan de verdeelsystemen in bierinstallaties en postmix-installaties voor frisdrank voor grote namen als Heineken en Coca-Cola.


Overzichtspagina Aalberts Industries


Binnen Industrial Technology vallen ook de leveringen aan de chipindustrie (“Semicon & Science”). Op deze eindmarkt is Aalberts bijvoorbeeld toeleverancier van chipmachinefabrikant ASML.

Betrouwbare en stabiele toeleveranciers zijn voor ASML van eminent belang. De huidige, duurzame relatie tussen ASML en Aalberts kan voor deze laatste als concurrentievoordeel worden beschouwd, een drempel voor de klant om over te stappen.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) in april 2019 gaf Aalberts aan dat Industrial Technology ‘erg goed’ draait. ‘Juist daar hebben wij een grote pricing power daar het kleine nichemarkten zijn waar wij weinig last hebben van de grote spelers.’

Die gedachte van pricing power wordt ondersteund door de operationele marge (EBITA) van rond de 16 procent die deze divisie weet te behalen. Dat is een fors hogere marge dan behaald wordt bij de drie overige bedrijfsonderdelen van Aalberts, waar de winstgevendheid varieert tussen 12 procent en 14 procent. Afgaande op de jaarcijfers over de afgelopen jaren investeert Aalberts vooral in toenemende mate in dit onderdeel, wat een logische keuze is gezien de operationele marge.

Beperkte kracht
Voor de twee overige divisies van Aalberts zijn de concurrentievoordelen veel moeizamer vast te stellen. 

Het gaat om het bedrijfsonderdeel Climate Technology - 19 procent van de omzet -, dat klimaatbeheersingssystemen maakt. Afgelopen jaren heeft Aalberts herhaaldelijk overnames gepleegd om de divisie te versterken.

Tot concurrentievoordelen heeft de uitbreiding van de divisie Climate Technology niet geleid. Voorlopig is Aalberts bezig de laag renderende aangekochte bedrijven – bij aankoop: circa 7 procent marge – op Aalberts-niveau te krijgen (10 a 13 procent). Volgens Aalberts kan het onderdeel Climate Technology op termijn een winstmarge halen van 15 procent tegen 12 procent nu.

Het laatste onderdeel Material Technology (26 procent van de omzet) levert onder meer aan de auto-, vliegtuig-, medische- en halfgeleiderindustrie. Aalberts moet het voor deze divisie vooral hebben van de langjarige partnerschappen. De loyaliteit van klant aan toeleverancier kan mede verklaren waarom Aalberts met deze divisie een gezonde winstmarge van bijna 14 procent behaalt.

Risico’s
1.) De concurrentievoordelen die Aalberts in diverse divisies heeft opgebouwd zijn voor een belangrijk deel te danken aan de strategie van stelselmatige, goed inpasbare overnames. Dat lijkt de weg van geleidelijkheid, maar is niet zonder risico’s. Het effectief doorlichten van potentiële overnames en integreren vraagt veel mankracht, expertise en zorgvuldigheid.

2.) Aalberts is, met zijn brede productenpallet en gevarieerde verzameling van klanten, een indicator voor de stand van de economie. Het bedrijf levert aan een waaier aan bedrijven en industrieën die cyclisch van aard zijn, denk aan autofabrikanten, bouwbedrijven, vliegtuigbouwers, olie- en gasbedrijven en de halfgeleiderindustrie.

3.) Een tragere groei van de wereldeconomie is bijna vanzelfsprekend een risico voor het bedrijf. Dat bleek toen belangrijke afzetmarkten voor Aalberts begin 2009 vrijwel volledig stilvielen, waarna het bedrijf zich genoodzaakt zag circa 1800 werknemers te ontslaan.

4.) Een ander punt van aandacht voor Aalberts is het werkkapitaal. Eind 2016 zat per saldo bijna 19 procent van de omzet vast in voorraden en vorderingen op klanten. Een hoger werkkapitaal drukt het rendement op geïnvesteerd kapitaal.

5.) Aalberts heeft aangegeven te mikken op een reductie naar 16 – 17 procent wat in 2018 is gehaald met 16,8 procent (net als in 2017: 16,8 procent). Voor beleggers blijft het relatief hoge werkkapitaal van Aalberts een aandachtspunt.

Overzicht van alle barometers