VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividend
Back >>

Met een gestaag stijgend dividend straalt Aalberts het vertrouwen uit dat beleggers graag zien. Gezien de lage payout ratio van 30 procent is er nog voldoende ruimte om de winstuitkering te blijven opvoeren.

Aalberts heeft over de afgelopen 5 jaar het dividend met 13 procent per jaar laten stijgen, daarmee groeit het dividend harder dan branchegenoten.

Over boekjaar 2018 bedroeg het dividend 0,75 euro per aandeel, daarmee wordt ongeveer een derde van de winst per aandeel uitgekeerd aan aandeelhouders, uitkeringen die Aalberts uit de eigen vrije kasstroom kan voldoen. Deze payout ratio ligt rond het niveau van het afgelopen decennium, maar is opvallend genoeg wel hoger dan branchegenoten.

Overzichtspagina Aalberts Industries

De resterende winst wordt gebruikt voor verdere groei en versterking van de financiële positie, gelet op de winstbijdrage van de overnames en daarmee gepaard gaande rendement zijn deze geherinvesteerde middelden, in ieder geval tot nu toe, in goede handen geweest bij het management.

Volgens het dividendbeleid wordt 70 procent van de winst geherinvesteerd en 30 procent uitgekeerd in de vorm van dividend. Enkele jaren geleden keerde Aalberts volgens haar beleid nog slechts 25 procent van de winst uit aan beleggers, het hogere percentage hangt samen met het afgenomen groeiprofiel van het bedrijf. 

Overzicht van alle barometers