VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

Aalberts heeft de afgelopen vijf jaar de omzet stevig weten op te voeren dankzij een gestage stroom aan overnames. Met de gemiddelde jaarlijkse groei van ruim zes procent overtroef Aalberts de concurrentie al jaren. Toch loopt de voorsprong de laatste jaren terug.

De omzet lag eind 2018 op ruim 2,7 miljard euro. De groei in het afgelopen jaar was minder hard dan in de jaren hiervoor, maar gemeten over de hele periode nog altijd hoger dan branchegenoten of andere Damrak bedrijven.

Een groot deel van de omzetgroei de afgelopen jaren kwam van de overgenomen bedrijven. Aalberts rekent de komende jaren op het oogsten van de vruchten van haar diverse overnames in de vorm van gezonde autonome groei en toenemende winstgevendheid.

Topman Wim Pelsma zei begin 2018 tegen beleggers ‘we hebben veel geïnvesteerd in autonome groei-initiatieven en innovaties om onze bedrijfsactiviteiten kunnen versterken. Om de groei in de komende jaren te faciliteren, hebben deze ontwikkelingen geleid tot extra uitgaven.'

In 2018 is het bedrijf uitgekomen op een omzetgroei van 2 procent (waarvan 5 procent autonoom), dat de top-line groei lager lag dan in het verleden was het gevolg van het afstoten van minder rendabele onderdelen. Terwijl Aalberts het afgelopen jaar voor 82 miljoen euro aankocht, werd het afgelopen jaar ook voor 97 miljoen euro verkocht.

De komende jaren moeten de gedane investeringen ter versterking van haar posities in diverse nichemarkten zich verder gaan uitbetalen. ‘We willen autonoom groeien in de niche technologieën die we gekozen hebben. We werken continue aan onze posities.’ aldus Pelsma. Aalberts streeft daarom naar gemiddeld meer dan 3 procent autonome groei tot en met 2022, al oogt dat weinig ambitieus gegeven de 5 procent groei in 2018.

Overzichtspagina Aalberts Industries

Aalberts streeft daarnaast nog steeds via fusies en overnames naar verdere omzetgroei. Een gouden regel voor Aalberts is het terugverdienen van de overnames in zeven tot acht jaar. De voorkeur van het bedrijf gaat uit naar zogeheten bolt-on overnames met een omzet tussen de 100 en 200 miljoen euro, omdat deze beter te integreren zijn en daarmee naar eigen zeggen minder riskant zijn dan grotere overnames.

Aalberts Industries zal naar verwachting rond de 4 a 5 procent omzetgroei per jaar boeken in de komende jaren. Zo moet volgens analisten de omzet langzaam klimmen richting 3 miljard euro. Met het huidige groeipad en bij ongewijzigde externe factoren zal dit eind 2020 gehaald zijn.

Alhoewel het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) door de jaren heen schommelt, behaalt Aalberts een rendement hoger dan kostenvoet van kapitaal (WACC). Dit positieve verschil tussen de ROIC en WACC levert bij de behaalde omzetgroei waardecreatie op voor beleggers.

Overzicht van alle barometers