VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Aalberts slaagt er nu al enkele jaren in om waarde te creëren. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) ligt structureel boven de kostenvoet van kapitaal. De stroom aan overnames maakt echter dat het waarde creërend vermogen van Aalberts door de tijd heen niet altijd stabiel is.

Volgens de financiële resultaten over het meest recente boekjaar bedraagt het rendement op geïnvesteerd kapitaal ongeveer 10 procent. Dat is hoger dan de kostenvoet van kapitaal van 8 procent. Dit vertaalt zich in een ROIC/WACC-ratio van 1,3.


Overzichtspagina Aalberts Industries


Afgelopen jaren heeft Aalberts een flinke stijging van het rendement op geïnvesteerd kapitaal laten zien. Een van de redenen hiervoor is de zwakke vergelijkingsbasis. Twee relatief grote overnames (Impreglon en Flamco) zorgde er in de jaren na 2014 voor dat  het rendement terugliep. Dat had onder meer te maken met de lagere marge van deze overgenomen bedrijven. Volgens CEO Pelsma is de integratie van voornoemde overnames succesvol verlopen wat tot uiting komt in een flinke stijging van de eigen gerapporteerde ROCE van 14 procent in 2014 naar ruim 16 in 2018.

Aalberts streeft ernaar de ROCE te laten stijgen tot boven de 18 procent in 2022. Het management geeft aan de focus te versterken op een efficiëntere allocatie van kapitaal door het desinvesteren van activiteiten waarin geen groei wordt verwacht en het efficiënter stroomlijnen van nieuwe acquisities binnen het concern door het samenvoegen van meerdere onderdelen met hoge synergiën tot één bedrijfsonderdeel. Dit ziet men al tot uiting komen in het gegeven dat de kapitaalbasis (capital employed) sinds 2015 met 13 procent groeide terwijl de winst met maar liefst 35 procent toenam.

Hoe realistisch de ROCE doelstelling van meer dan 18 procent voor de toekomst is valt nog te bezien. Het cyclische karakter van Aalberts maakt het bedrijf kwetsbaar voor macro-economische tegenslagen.

Rapporteren

Aalberts gebruikt in zijn rapportages vooral de maatstaf ROCE (Return on Capital Employed) in plaats van de ROIC (Return on Invested Capital). De verschillen tussen beide grootheden zijn relatief beperkt; zo gebruikt Aalberts in haar ROCE de operationele winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITA), terwijl in de ROIC de afschrijvingen op immateriële activa (amortisatie) nog van dat getal worden af getrokken worden (EBIT). Daarnaast is een belangrijk verschil dat de ROCE voor aftrek van belasting is en de ROIC na aftrek van belasting.

Lovenswaardig is het feit dat Aalberts ook een zogeheten rendement op nieuw investeert kapitaal (Return on Incremental Capital Employed, kortweg ROICE) rapporteert in haar jaarverslag. Deze maatstaf geeft inzicht in de mate waarin recente investeringen - waaronder overnames -  renderen, met meer dan 20 procent (gemeten over 2008 t/m 2018) geeft dit duidelijk aan dat Aalberts met haar investeringen de goede kant op beweegt.

 

Overzicht van alle barometers