VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardering
Back >>

De koers van het aandeel Aalberts is sinds januari 2018 flink afgekomen. Ten opzichte van haar eigen historie en branchegenoten is het aandeel dan ook niet duur.

Begin 2018 stonden de aandelen van Aalberts Industries nog op het hoogste koersniveau in haar geschiedenis. De koers is sindsdien echter met circa 30 procent teruggevallen: van een all-time high boven de 45 euro naar 33 euro. 

Het aandeel noteert in juni 2019 op slechts 9 keer de winst vóór rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen (uitgaande van EV/EBITDA-maatstaf).

Overzichtspagina Aalberts Industries

Vooral de blootstelling aan de (Duitse) auto-industrie doet het aandeel momenteel geen goed. Die industrie staat flink onder druk als gevolg van emissiedoelstellingen en nieuwe regelgeving vanuit Brussel op het gebied van duurzaamheid. Ongeveer 15 procent van de totale omzet komt uit de automotive sector.

Ook de stijging van het werkkapitaal en de hogere nettoschuld als gevolg hiervan kunnen een oorzaak zijn voor de daling van de koers. Het management geeft aan dat ze strakker gaan sturen op de betalingstermijnen van hun debiteuren wat de positie van het werkkapitaal moet versterken. 

Overzicht van alle barometers