VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Corporate Governance
Back >>

Dubbel stemrecht

In maart 2014 is in de wet vastgelegd dat beleggers in Franse beursfondsen dubbel stemrecht krijgen als zij hun aandelen ten minste twee jaar vasthouden.

Beursfondsen die de nieuwe wet wilden omzeilen moesten hun statuten aanpassen. Een voorstel van Air France-KLM om de statuten aan te passsen naar ‘één aandeel, één stem’ werd in 2015 weggestemd door onder andere de Franse overheid (17,6 procent van de aandelen) en naar alle waarschijnlijkheid ook de werknemers (6,3 procent). De wet is dus gewoon van toepassing op Air France-KLM.

De VEB maakt zich sterk voor gelijk stremrecht voor alle aandeelhouders, en vindt de huidige Franse wetgeving in strijd met de regels voor deugdelijk ondernemingsbestuur.

 

Staatsinmening

Halverwege 2017 is circa 18 procent van de aandelen van Air France-KLM in bezit van de Franse overheid. De Franse wet schrijft voor dat indien de staat een belang heeft van tenminste 10 procent, zij het recht heeft één niet-uitvoerend bestuurder aan te stellen. Mevrouw Solenne Lepage, die werkzaam voor het ministerie van staatsbelangen, zetelt zodoende in de board.

Daarnaast heeft de Franse staat het recht om twee niet-uitvoerende bestuurders voor te dragen. Door de stevige staatsinmening wegen politieke argumenten niet zelden zwaarder mee bij belangrijke beslissingen.

 

Machtige werknemers

Ook de macht van de werknemers van Air France-KLM is groter dan bij de meeste Nederlandse beursfondsen het geval is. De werknemersorganisatie heeft het recht om direct één niet-uitvoerende bestuurder aan te stellen, dat is Antoine Santero. Daarnaast mogen de werknemers twee toezichthouders voor benoeming aandragen.

In  de raad van bestuur zitten namelijk een vertegenwoordiger namens de piloten en een vertegenwoordiger namens het grond- en cabinepersoneel. Dat zijn Louis Jobard (namens de piloten) en Francois Robardet (namens het grond- en cabinepersoneel) aangesteld als niet uitvoerend bestuurder.

Het belang van de werknemersorganisatie in Air France KLM bedraagt 6,3 procent.

 

Onafhankelijkheid

Volgens de Franse corporate governance code zijn op dit moment 6 leden van de raad van bestuur aan te merken als onafhankelijk. Het gaat hier om Maryse Aulagnon, Isabelle Bouillot, Anne-Marie Couderc, Jaap de Hoop Scheffer, Alexander Wynaendts en Isabelle Parize. Hoewel geen van deze leden direct of indirect relaties heeft met het bedrijf, is een deel van de onafhankelijke leden wel voorgedragen door KLM of de Nederlandse overheid, volgens in 2013 gemaakte afspraken tussen Air France, KLM en de Nederlandse staat.

Binnen de definitie van de Franse code is 50 procent van de raad van bestuur aan te merken als onafhankelijk. Het is wel zo dat hierbij de vertegenwoordigers van werknemers niet worden meegerekend. Alle andere leden van de raad van bestuur zijn of vertegenwoordigers van de Franse overheid, of voorgedragen door de Franse overheid of betreffen huidige en voormalige medewerkers. Het percentage van beide 50 procent laat wel zien dat er duidelijk verbeteringen kunnen worden gemaakt richting minimaal 75 procent, zoals in het geval van de audit committee ook is voorgeschreven in de Franse code.

 

Overnames

De inmenging van de overheid en werknemers en het progresieve stemrecht zijn in de praktijk vormen van beschermingsmaatregelen tegen overnames. Het lijkt zo goed als uitgesloten dat Air France-KLM wordt overgenomen door een derde partij als de overheid en werknemers hier geen heil in zien.