VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Er zijn weinig bedrijven op het Damrak die beter zijn in het vernietigen van aandeelhouderswaarde dan Air France-KLM. De Frans-Nederlandse vliegtuigmaatschappij boekte in 2016 een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) van rond de 5 procent. Aangezien kapitaalverschaffers een rendement eisen van minimaal 6 procent, schiet Air France-KLM tekort. De ROIC/WACC-ratio ligt op circa 0,8.

Ondanks dat Air France-KLM nog altijd geen waarde creëert, was de ROIC/WACC-ratio over 2016 het hoogste in de laatste tien jaar. Het concern kon de winst opvoeren door sterk gedaalde kerosineprijzen, kostenreducties en de terugkeer van Europese economische groei.

Het feit dat Air France-KLM zelfs in het huidige klimaat onvoldoende rendeert, geeft wel aan dat het waardecreerend vermogen van de onderneming zeer beperkt is. Waardecreatie (lees: economische winst) heeft bij Air France-KLM het afgelopen decennium niet plaatsgevonden.

In de vliegtuigindustrie is het buitengewoon lastig concurrentievoordelen te creëeren. Klanten zijn weinig bereid extra te betalen voor een vlucht met het merk Air France-KLM, de concurentie is moordend en op veel kostenposten heeft het bedrijf geen enkele invloed – denk aan kerosineprijzen, de loonkosten en pensioenbetalingen (die afhangen van de rente).

Alles bij elkaar genomen is het onwaarschijnlijk dat Air France-KLM in de toekomst structureel in staat zal zijn een ROIC te realiseren die boven de WACC ligt.

 

Voor het berekenen van het geïnvesteerd kapitaal nemen we naast de reguliere schuld ook de contante waarde van de toekomstige huurverplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld de vliegtuigvloot mee. Deze verplichtingen van dik 6 miljard euro kunnen immers gezien worden als een vorm van schuld.