VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividend
Back >>

AkzoNobel heeft de dividenduitkeringen in de laatste vijf jaar met gemiddeld 2,17 procent per jaar laten groeien. Dat is geen uitzonderlijke groei ten opzichte van concurrenten en de rest van het Damrak.

De dividendgroei lijkt zich in de laatste twee jaar echter te versnellen. Van boekjaar 2014 tot 2015 groeide de uitkering met 6,8 procent tot 1,55 euro en over boekjaar 2016 is de uitkering 1,65 euro (plus 6,5 procent). Beleggers kunnen doorgaans kiezen tussen een cashdividend of een uitkering in aandelen.

Met een pay-out-ratio van een kleine 42,3 procent en een stevige balans is er ruimte voor verdere dividendgroei in de toekomst. Het dividendbeleid laat dit ook toe: “AkzoNobel streeft naar een stabiel tot stijgend dividend”, zo is te lezen in het jaarverslag. Het bedrijf pint zich niet vast aan een specifiek uitkeringspercentage ten opzichte van de winst.

Een eventueel andere optie zijn aandeleninkopen. AkzoNobel heeft een zeer bescheiden inkoopprogramma aangekondigd om de uitbreiding van het aandelenkapitaal als gevolg van beleggers die in 2016 voor stockdividend kozen te compenseren. “Dit laat zien dat we actief over aandeleninkopen converseren met de raad van commissarissen”, aldus Büchner bij de jaarcijferpresentatie, die daarmee lijkt aan te geven dat inkopen een serieuze optie zijn om overtollige cash terug te sluizen naar aandeelhouders.

Het laatste grote inkoopprogramma stamt uit 2008. Toen kocht AkzoNobel voor 1,4 miljard euro aandelen in.