VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

Door een hoge blootstelling aan Europa en vooral als gevolg van de verkoop van de speciaalchemiedivisie verloor Akzo in het laatste halve decennium gemiddeld ruim zes procent omzet per jaar.

Dit cijfer is fors ten opzichte van Akzo’s eigen historie en de peers. Weliswaar is de recente daling bij Akzo hoofdzakelijk veroorzaakt door de afsplitsing van de speciaalchemie-activiteiten, ook afgezien van deze verkoop daalde de omzet in 2018 aanzienlijk (vier procent).

In 2018 had Akzo naar eigen zeggen bij de decoratieve verven in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika vooral last van de mogelijke Brexit en wisselkoersschommelingen. In China en Noord-Azië daalden zowel omzet als de afzetvolumes, terwijl in zuidelijk Azië sprake was van een uitdagende economische en politieke situatie.

Zodra de vraag in deze regio’s weer aantrekt moet Akzo gaan profiteren, vooral vanwege het feit dat bijna de helft van de groepsomzet uit deze opkomende markten haalt. Zo heeft Akzo dominante posities in China, India en Brazilië. Analisten houden rekening met een groei van de omzet in de komende jaren van tussen de twee en drie procent. Omdat Akzo grote overnames in feite heeft uitgesloten, zal de groei niet of nauwelijks uit die hoek komen.


Overzichtspagina Akzonobel


Een duurzaam concurrentievoordeel heeft Akzo alleen in haar coatingsdivisie (loyale klanten en patenten). Op groepsniveau is nog niet overtuigend zichtbaar dat het bedrijf deze eigenschappen ook weet om te zetten in waardecreërende rendementen. Het rendement op geinvesteerde kapitaal ligt nog niet voldoende boven de kostenvoet van kapitaal. Akzo opereert in een competitieve markt waardoor het vinden van goed en hoog renderende projecten alsmaar moeilijker wordt.

Organische groei blijft voor waardecreërende bedrijven de meest lucratieve bron van groei. De impulsen moeten bij Akzo vooral komen uit sneller groeiende landen waar Akzo een goede marktpositie heeft. De helft van de groepsomzet kwam in 2018 uit dergelijke opkomende landen.

Akzo slaagt er vooralsnog dus niet in om op eigen kracht meer te verkopen. De hogere prijzen die het concern in 2018 in rekening bracht voor verf en coatings resulteerden in opeenvolgende kwartalen in lagere verkoopvolumes én een lagere omzet. Hogere prijzen moeten de omzet juist zodanig stuwen dat de lagere volumes ruimschoots worden gecompenseerd en de omzet kan aandikken. Maar om het bedrijf weer op het groeipad te brengen, moeten de volumes snel omhoog.

In de prijsverhogingen schuilt wel een gevaar. Klanten kunnen op een zeker moment besluiten Akzo de rug toe te keren en over te stappen op merken van concurrenten. Bij de coatingsdivisie, waar het bedrijf klanten beter heeft ingekapseld, is dit risico wel minder dan bij de huisverven die toch meer een massaproduct (decoratieve verven) zijn.

De huidige analistentaxaties verzameld door dataleverancier Bloomberg gaan voor de komende jaren uit van een jaarlijkse organische omzetgroei van twee tot drie procent. 

 

Overzicht van alle barometers