VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

Door een hoge blootstelling aan Europa en vooral als gevolg van de verkoop van de speciaalchemiedivisie verloor Akzo in het laatste halve decennium gemiddeld bijna 7 procent omzet per jaar.

Dit cijfer is fors ten opzichte van Akzo’s eigen historie en de peers. Weliswaar is de recente daling bij Akzo hoofdzakelijk veroorzaakt door de afsplitsing van de speciaalchemie-activiteiten, maar ook in 2019 blijft de omzet slechts gelijk aan vorig jaar.

Akzo slaagt er vooralsnog niet in om op eigen kracht meer te verkopen. De hogere prijzen die het concern in 2019 in rekening bracht voor verf en coatings resulteerden in lagere verkoopvolumes én een per saldo gelijkblijvende omzet.

Hogere prijzen moeten de omzet juist zodanig stuwen dat de lagere volumes ruimschoots worden gecompenseerd en de omzet kan aandikken. Maar om het bedrijf weer op het groeipad te brengen, moeten de volumes snel omhoog.

 Overzichtspagina Akzonobel


De huidige analistentaxaties verzameld door dataleverancier Vara Research gaan voor dit jaar uit van een terugval van 9 procent door de coronapandemie. Na dit jaar moet de omzetgroei weer toenemen met respectievelijk 6 en 4 procent in 2021 en 2022.

Overzicht van alle barometers