VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Uit de financiële resultaten blijkt dat AkzoNobel’s rendement op geïnvesteerd kapitaal (9,67 procent) hoger ligt dan de kostenvoet van het kapitaal (8,2 procent), hetgeen resulteert in een ROIC/WACC-ratio van 1,18.

Het verhoudingsgetal is goed ten opzichte van de laatste tien jaar. Ook is de ratio hoog ten opzichte van 46 wereldwijd genoteerde branchegenoten en andere Damrak-bedrijven.

Na jaren van ongebreidelde groei heeft de in 2012 aangetreden topman Ton Büchner de aandacht verlegd naar marge en rendement op geïnvesteerd kapitaal. Die strategiewijziging komt steeds meer tot uiting in de financiële cijfers.