VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Uit de financiële resultaten blijkt dat AkzoNobel’s rendement op geïnvesteerd kapitaal (12 procent) hoger ligt dan de kostenvoet van het kapitaal (8 procent), hetgeen resulteert in een ROIC/WACC-ratio van 1,5.

Uit de financiële resultaten blijkt dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal (per ultimo 2019: 12 procent) van AkzoNobel (Akzo) in 2019 hoger uitkwam dan de kostenvoet van kapitaal van 8 procent. De zogeheten ROIC/WACC-ratio bedroeg circa 1,5.

De ROIC/WACC-ratio over 2019 was daarmee ongeveer gelijk aan het historische gemiddelde van Akzo over de afgelopen tien jaar (eveneens licht hoger dan 1). De ROIC van Akzo was wel relatief hoog vergeleken met een groep van sectorgenoten.

Akzo rapporteerde in haar jaarverslag over 2019 zelf een rendement op geinvesteerde kapitaal (door Akzo zelf als ROI aangeduid) van 14,1 procent. Het verschil tussen dit Akzo-cijfer en onze berekening heeft een fiscale achtergrond . Akzo rekent met het operationeel resultaat vóór belasting, terwijl in ons cijfer wel rekening is gehouden met de belastingdruk en daarom lager uitvalt.

Deze ROI is inclusief specifieke kostenposten – herstructureringskosten - die Akzo onderscheidt voor het verder stroomlijnen van het bedrijf. Akzo noemt dergelijke kosten zelf ‘unallocated corporate center costs’.


Overzichtspagina Akzonobel


Overzicht van alle barometers