VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Balans
Back >>

DSM heeft de afgelopen jaren de balans steeds verder geoptimaliseerd. Dat is vooral het gevolg van de vele desinvesteringen om zo de rentabiliteit van het bedrijf te verbeteren. Ultimo 2018 bedraagt de nettoschuld nog slechts 113 miljoen euro of 0,1 keer het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda).

Het bedrijf ontving vorig jaar liefst 2 miljard voor de verkoop van farmaciebedrijf Patheon, waar DSM eerder een groot deel van zijn farma-activiteiten had ondergebracht. In een eerder stadium verkocht DSM al de (verlieslatende) caprolactam-activiteiten en het aandelenbelang in joint venture partner Sinochem.

Deze maatregelen hebben de financiële huishouding verbeterd, waarmee de nettoschuld/ebitda met 0,1 keer op het laagste niveau sinds 2010 is beland. Niet verrassend is dan ook het feit dat de grote kredietbeoordelaars S&P en Moody’s een veilige rating van respectievelijk A- en A3 aan DSM toekennen.

Overzichtspagina DSM


Flinke oorlogskas
Inmiddels kan dan ook gesteld worden dat de sterke kaspositie (en nauwelijks schuld) oproept tot actie. Het moment nadert dat het bedrijf haar geldmiddelen weer actiever aan het werk zal moeten zetten. De balanspositie biedt alle ruimte voor verder groei via overnames, dat onderschrijft ook ceo Feike Sijbesma.

Het is dan ook wachten op de aankondiging van een grote overname bij het onderdeel Nutrition. DSM stelt zich namelijk voor (grotere) overnames te doen - voornamelijk in Nutrition, en dan vooral in China vanwege de toegang tot een aantrekkelijke groeimarkt en een sterke exportpositie vanuit dat land.

Hiermee kan de netto schuldpositie volgens DSM weer toenemen tot 1,5 à 2,5 keer ebitda (of bij uitzondering wellicht zelfs meer dan 3 keer). Het afgelopen jaar bedroeg de onderliggende ebitda meer dan 1,5 miljard euro. Op basis hiervan zou de oorlogskas minimaal 3 miljard euro bedragen, maar mogelijk nog enkele miljarden meer.

Aandeleninkoop of superdividend
DSM lijkt echter moeizaam geschikte overnamekandidaten te kunnen vinden, het bedrijf koos namelijk recent voor het doen van een groot aandeleninkoop programma van liefst 1 miljard euro. Een record, maar wel op een moment dat juist de eigen koers hoger staat dan ooit, waardoor DSM genoodzaakt tegen hoge ‘multiples’ zal moeten inkopen.

Het bedrijf had er ook voor kunnen kiezen om beleggers een superdividend te geven – dat zou dan een veiligere keuze zijn geweest. Daarover had ceo Feike Sijbesma beleggers echter gemeld dat DSM dit alleen zou doen ‘als ze niets anders konden verzinnen’.

Uitbetaling van superdividend mag dan vaak beschouwd worden als zwaktebod, als het bedrijf echt geen (waarde creërende) bestemming heeft voor zijn kapitaal blijft dit uiteindelijk toch de beste optie voor haar aandeelhouders.

Overzicht van alle barometers