VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

De omzet van DSM is de laatste vijf jaar met nog geen twee procent per jaar gestegen, vooral door diverse desinvesteringen. Autonoom wist DSM echter de omzet onderliggend over deze periode met een nette vijf procent te laten toenemen.

In de afgelopen vijf jaar bleek Nutrition het stabiele onderdeel, waar DSM de hoogste autonome groei wist te behalen. Het voedingsingrediëntenconcern zag de groei met bijna 6 procent per jaar toenemen, gedragen door zowel volume- als prijsstijgingen. Ook binnen het Nutrition onderdeel deden zowel Human als Animal Nutrition het in het verleden goed.

Bij het onderdeel Materials is de autonome omzetgroei in de laatste 5 jaren – ondanks dat deze toch gemiddeld 3 procent bedroeg – schokkeriger. Dit is het gevolg van de cyclische aard van eindmarkten zoals bijvoorbeeld de auto-industrie, bouw en elektronica. Vooral de enorme schommelingen in prijs vallen daarbij op, DSM legt dan ook de nadruk op de constantere groei in de volumes.

Volgens het laatste jaarverslag 2018 komt inmiddels liefst 43 procent van de omzet uit opkomende landen (‘high-growth economies’). China wordt bijvoorbeeld van steeds groter belang. Het mag dan wellicht ook geen verrassing zijn dat DSM op zoek is naar overnamekandidaten in juist dat land.

 

Overzichtspagina DSM

 

Vooruitzichten naar 2021
Tijdens de beleggersbijeenkomst (‘capital markets day’) in juni 2018 gaf DSM aan de komende jaren te streven naar 5 procent autonome omzetgroei voor zowel Nutrition als Materials. Dat verwachte groeitempo zou wederom sneller zijn dan de onderliggende eindmarkten die met ongeveer 3 procent per jaar groeien.

De komende jaren zal wel moeten blijken in hoeverre DSM daadwerkelijk invloed heeft op haar eigen groeiambities. Het onderdeel Materials zag zich namelijk in het eerste kwartaal van 2019 al geconfronteerd met een omzetdaling van 5 procent, gedreven door 6 procent lagere volumes.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) in mei 2019 gaf ceo Feike Sijbesma op vragen van de VEB aan deze doelstelling voor Materials te hebben neergelegd ‘in een andere marktsituatie dan vandaag de dag’.

Daarbij merkte Sijbesma echter op dat DSM “niet een bedrijf is dat meteen haar doelstellingen over een lange periode gaat aanpassen. We houden vast aan onze doelstellingen”.

 

Overzichtspagina DSM