VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Balans
Back >>

Onder andere door een trits aan overnames in het laatste decennium is de balans van Heineken relatief zwak te noemen. Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBITDA) past 2,6 keer in de nettoschuld. De biergigant streeft naar een verhoudingsgetal van maximaal 2,5 op de lange termijn.

De nettoschuld van Heineken steeg in 2019 naar net boven de 15 miljard euro, of 2,6 keer het onderliggende bedrijfsresultaat (EBITDA). In de laatste 5 jaar schommelde de ratio tussen de 2,3 en 2,5 keer EBITDA, hetgeen ruwweg in lijn is met de lange termijn doelstelling van minder dan 2,5 keer.

Ten opzichte van branchegenoten is Heineken’s schuldpositie gemiddeld. Zo ligt de verhouding bij het bijzonder aggresief gefinancierde Belgische AB Inbev met 4,0 keer veel hoger, maar bij het conservatief gefinancieerde Deense Carlsberg veel lager op slechts 1,2 keer.


Overzichtspagina Heineken

Om na de huidige coronacrisis te kunnen profiteren van het wereldwijde herstel van bierverkopen, moet Heineken wel eerst de huidige storm doorstaan. Niet voor niets kijken beleggers in tijden van crisis dan ook nauwgezet naar de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven. Beleggers lijken zich echter weinig zorgen te hoeven maken om Heineken, want ondanks het wegvallen van inkomsten uit de horeca heeft de brouwer nog voldoende in kas (1,8 miljard euro) om zeker twee kwartalen aan forse verliezen op te vangen.

Een teken van kracht is daarnaast dat Heineken eenvoudig nieuw geld kon ophalen in een week waarin beurzen snoeihard onderuit gingen. Heineken wist in maart 2020 voor in totaal 1,4 miljard euro aan obligaties uit te gegeven, waaronder een vijf- en tienjaarslening. De brouwer betaald hier respectievelijk 1,6 en 2,3 procent rente per jaar op, bepaald geen tarieven die duiden op zenuwachtige obligatiebeleggers.

Heineken: ratio nettoschuld/EBITDA boven doelstelling

bron: jaarverslagen Heineken

Wel is de ratio tussen de nettoschuld en het onderliggende brutobedrijfsresultaat (EBITDA) vorig jaar opgelopen tot 2,6, hetgeen boven de lange termijn doelstelling is van minder dan 2,5. Nu het bedrijfsresultaat een stevige tik krijgt door tegenvallende verkopen zal Heineken de komende jaren de schuld moeten reduceren om haar doelstelling te halen. Heineken heeft overigens geen bankconvenanten, wat dat betreft kan het dan weer weinig kwaad het cijfer tijdelijk verder op te laten lopen.

De gezonde financiëlepositie wordt onderschreven door de grote kredietbeoordelaars Moody’s en Standard & Poors. De ratings van deze kredietbeoordelaars worden gedreven door de sterke winstgroei in de biersector, sterke marktpositie van Heineken, haar brede merkenportefeuille, sterke kasstromen en tot dusver voorspelbare kapitaalbeleid. Heineken krijgt dan ook een beoordeling van respectievelijk Baa1 en BBB+, waarmee de schuld van de brouwer in de veiligere investment grade categorie valt.


Overzicht van alle barometers