VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

Randstad had de afgelopen 5 jaar de wind in de zeilen. Doordat de mondiale groei flink doorzette nam de omzet met gemiddeld bijna 7 procent per jaar toe. Wel dient gezegd te worden dat deze groei voor een deel het gevolg is van acquisities (waaronder Monster).

Onderliggend groeide Randstad de afgelopen 5 jaar met iets meer dan 4 procent. Vooral in Zuid-Europa – Spanje, Italië en Portugal – wist Randstad haar omzet flink te verhogen de afgelopen jaren. In bijvoorbeeld Nederland groeide het bedrijf veel minder hard, door toegenomen concurrentie beschermt het bedrijf hier liever haar winstgevendheid.

Overzichtspagina Randstad

De groei lag daarnaast laag in de voor Randstad belangrijke Noord-Amerikaanse markt. Gemeten over de afgelopen 5 jaar tijd steeg de autonome omzet met nog geen 2 procent per jaar. De aankoop van de Amerikaanse vacaturesite Monster heeft daarnaast nog niet geleid tot verbetering van de groei.

Het groeipercentage van Randstad lag met min 2 procent het afgelopen jaar beneden het gemiddelde van de laatste 10 jaar, en beneden dat van haar peergroep – al groeit de uitzender wel over meerdere jaren gemeten sneller dan grote concurrenten Adecco en Manpower. Randstad had net als Adecco in 2019 een moeilijk jaar door wereldwijde economische onzekerheid, waarbij vooral Duitsland, door de krimpende autosector, in negatieve zin opvalt.

Het is daarnaast ook niet direct een zekerheid dat groei van Randstad waarde creëert: het rendement op geïnvesteerd kapitaal ligt niet in alle fases van de economische cyclus boven de kostenvoet van het kapitaal en de duurzame concurrentievoordelen zijn beperkt. Ook waren niet alle overnames in het verleden even succesvol.

Overzicht van alle barometers