VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Uit de financiële resultaten blijkt dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal van Randstad met ongeveer 15 procent boven de kostenvoet van kapitaal (10 procent) ligt. Dit vertaalt zich in een ROIC/WACC-ratio van 1,5. De conclusie moet daarom zijn dat Randstad flinke waarde voor beleggers creëert.

In de periode voor 2007 lag het verhoudingsgetal ruim boven de één, maar het concern verslikte zich vervolgens in de peperdure overname van Vedior van circa 3,5 miljard euro. Door de overname schoot het geïnvesteerde kapitaal omhoog terwijl de winsten tegenvielen als gevolg van de economische malaise.

Vedior is nu volledig geïntegreerd in Randstad, maar door naar de verhoudingen tussen beide bedrijven te kijken kan wel worden becijferd dat de overname pas economische waarde toevoegde in 2015. Het heeft dus 8 jaar geduurd voordat de zogeheten economic value added (EVA) positief was – de EVA is winstbijdrage als rekening wordt gehouden met alle kosten, dus ook de kostenvoet van het kapitaal.

Overzichtspagina Randstad

Na de kredietcrisis verbeterde de ROIC/WACC-ratio door hogere bedrijfswinsten. Hierdoor wordt inmiddels alweer enige jaren waarde gecreëerd voor aandeelhouders. De operationele winstmarge (EBITA) bedroeg het afgelopen jaar ruim 4 procent, hetgeen door het ‘asset light’ karakter van de uitzender resulteert in een riante ROIC van 15 procent. Door het cyclische karakter van de uitzendmarkt schommelde deze marge echter wel de afgelopen economische cyclus tussen de 2 en 6 procent.

Hierdoor schommelt ook de ROIC flink afhankelijk van de stand van de economie, het lijkt er echter op dat Randstad in staat is over de hele cyclus een ROIC te realiseren die boven de kostenvoet van kapitaal ligt. De ROIC/WACC-ratio ligt hoger dan gemiddeld ten opzichte van de afgelopen 10 jaar, maar lager dan de ratio van 9 sectorgenoten.

Randstad streeft er zelf naar om de EBITA-marge op langere termijn (verder) te verbeteren naar tussen de 5 en 6 procent. Hoewel Randstad steeds dichter bij haar doelstelling in de buurt komt, beloofde het bedrijf wel eerder eind 2016 de onderkant te gaan halen. Tot dusver is het echter nog niet gelukt de grens van 5 procent te overstijgen.

Bij het huidige EBITA-margeniveau van 4,6 procent ligt de ROIC echter al boven de kostenvoet van kapitaal, verdere verbeteringen in de winstgevendheid (en daarmee ROIC) kunnen dus in combinatie met (organische) groei zorgen voor extra waarde creatie voor aandeelhouders.

Overzicht van alle barometers