VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei
Back >>

Over de periode 2014-2018 bedraagt de organische groei 5,3 procent gemiddeld per jaar (CAGR), met daarbij een versnelling in 2017 en 2018 (9 procent groei). In 2018 komt de totale omzet uit op 1,6 miljard euro, grotendeels behaald in Nederland en Europa (samen 65 procent) en Amerika en Azië.

Voor de komende 3 tot 5 jaren volgt TKH een omzetstrategie waar het bedrijf zich richt op de snel groeiende nichemarkten. In het jaarverslag van 2018 geeft TKH aan dat ruim de helft van de omzet volgt uit nichemarkten. Met de nieuwe omzetstrategie wil TKH dit aandeel vergroten naar boven de 80 procent. Dit via afstoting van bedrijfsonderdelen en het herinvesteren van vrijgespeeld kapitaal in nichemarkten. 

Het aangekondigde desinvesteringsprogramma heeft een beoogde omvang van 300 tot 350 miljoen euro, hetgeen fors is op een balanstotaal van 1,5 miljard euro. Dat TKH het desinvesteringsprogramma voortvarend oppakt, wordt wel duidelijk met het afsplitsen van de industriële connectivity-tak dat glasvezelkabels maakt. Deze markt is zeer concurrerend en TKH behaalde hier relatief lage marges.

Overzichtspagina TKH

Met de focus op nichemarkten verwacht TKH te kunnen groeien in alle deelmarkten waar het actief is. De hoogste absolute groei verwacht TKH voor haar grootste tak, de autobandensystemen. Ten opzichte van het omzetniveau in 2018 prognosticeert TKH hier een potentiële omzetgroei van 50 procent op de middellange termijn, onder meer omdat de laatste jaren te weinig is geïnvesteerd door de bandenbedrijven. De hoogste relatieve groei verwacht TKH van de veel kleinere onderdelen verkeerstunnels en parkeergarages. Binnen deze laatste subcategorie kocht TKH in april van 2019 het bedrijf ParkEyes, een Spaans bedrijf dat zich toelegt op slimme oplossingen voor parkeerterreinen.

TKH hanteert geen omzetdoelstelling maar een rendementsdoelstelling van 15 procent (EBITA/omzet), dit was voorheen 12 tot 13 procent. Het rendement op het geïnvesteerd kapitaal moet naar de 22 tot 25 procent. Het mag duidelijk zijn dat de hoge marges en rendementen te vinden zijn in groeimarkten.

Analistenverwachting
Analisten verwachten op de lange termijn een omzetgroei van rond de 3 tot 5 procent per jaar en een winstgroei van gemiddeld 12 tot 13 procent per jaar. Maar voor 2019 wordt een terugval van zowel winst als omzet verwacht. Dat kan niet los gezien worden van de beroerde halfjaarcijfers waar TKH op 13 augustus mee naar buiten kwam.

Zonder overnames bedroeg de autonome omzetgroei over het eerste halfjaar van 2019 slechts 0,1 procent. Beleggers reageerden geschokt waarbij de pijn vooral bleek te zitten in tegenvallende voortgang op projecten en minder afzet van consumentenelektronica. Ook maakte TKH meer integratiekosten. Voor de tweede helft van 2019 verwacht TKH herstel van de omzet, maar beleggers zijn er niet gerust op. Dit temeer omdat markten waarin TKH opereert (auto-industrie en bouw), het momenteel moeilijk hebben.

Overzicht van alle barometers