VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Balans
Back >>

Voor een betrekkelijk defensief bedrijf met sterke kasstroom heeft Wolters Kluwer een vrij degelijke balans. Het bedrijf is in staat in iets meer dan anderhalf jaar haar schulden af te lossen (nettoschuld/ebitda-ratio: 1,7). Dat is ver beneden de eigen doelstelling van 2,5 keer ebitda. De bankafspraken zijn nog ruimer op 3,5 keer.

Is de balans van Wolters Kluwer niet overdreven defensief, zo vroeg de VEB zich af op de aandeelhoudersvergadering in het voorjaar van 2017. "Als CFO voel ik mij natuurlijk gemakkelijker bij een verhouding die onder de doelstelling ligt dan bij een verhouding die boven de doelstelling ligt", was het antwoord van financieel directeur Entricken.

Overzichtspagina Wolters Kluwer

Sindsdien is er eigenlijk weinig tot niets verandert, de VEB blijft benadrukken dat de schuldratio wel erg ver onder het niveau van de doelstelling ligt. Op basis van het aangepaste bruto bedrijfsresultaat (ebitda) van 1,2 miljard euro is ruimte voor meer dan een miljard euro aan extra schuld om weer te in de buurt te komen van de doelstelling.

Een punt van aandacht is daarnaast ook het feit dat de balans van Wolters Kluwer voor meer dan 60 procent uit zachte bezittingen bestaat. De afboekingen op immateriële activa en goodwill waren in het verleden overigens wel maar zeer beperkt. 

Overzicht van alle barometers