VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Uit de financiële resultaten blijkt dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal (meer dan 13 procent) van Wolters Kluwer hoger ligt dan de kostenvoet van het kapitaal van 10 procent. De zogeheten ROIC/WACC-ratio bedraagt 1,3.

Met uitzondering van het crisisjaar 2009 – toen het bedrijf ruim 200 miljoen euro moest afboeken vanwege verminderende vooruitzichten – was het informatieconcern in de laatste tien jaar in staat een rendement te leveren dat enkele procentpunten boven de kostenvoet van het kapitaal lag.

De ROIC/WACC-ratio van Wolters Kluwer’s is hoger dan haar eigen historie en 10 concurrenten, waaronder RELX, Informa en Axel Springer.

Wolters Kluwer publiceert ook een eigen ROIC maatstaf, die minimaal afwijkt van onze eigen berekening. Met de gegevens van Wolters is het ook mogelijk een ROIC op segmentniveau te berekenen. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn binnen het bedrijf, zo behaalde het onderdeel Governance, Risk & Compliance het afgelopen jaar een ROIC van liefst 14,5 procent, terwijl het onderdeel Legal & Regulatory met 6,4 procent de kapitaalkosten niet eens weet goed te maken.

Overzichtspagina Wolters Kluwer

De afgelopen 5 jaren is de ROIC van alle onderdelen, behalve Legal & Regulatory verbetert tot het hoogste niveau ooit.

Toch neemt Wolters Kluwer geen afscheid van het laatst genoemde onderdeel. De ROIC wordt gedrukt door recente overnames van softwarebedrijven als Legisway en eVision, en iets langer terug Enablon. Na het opschalen van deze overnames binnen Wolters Kluwer moet volgens topvrouw Nancy McKinstry ook de winstgevendheid verbeteren. Door een verschuiving binnen Legal & Regulatory van papier - nog altijd 31 procent van de omzet - naar digitale systemen moet dit bedrijfsonderdeel op termijn ook in staat zijn haar kapitaalkosten goed te maken.

De hoge overall score van Wolters Kluwer hangt mede samen met het feit dat het een zogeheten asset light bedrijf is – het bedrijf hoeft niet te investeren in machines, materialen en voorraden nodig om winsten te boeken waardoor het getal in de noemer van de ROIC – geïnvesteerd kapitaal – laag is.

Overzicht van alle barometers