VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

Franklin US Government W Mdis USD

Kerngegevens

Fondsnaam: Franklin US Government W Mdis USD
Isin-code: LU0871812433
Uitgevende Instelling: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondscategorie: Obligaties / Overheidsobligaties
Te koop via:
Koers: 9,20
Valuta: US Dollar
Benchmark: BBgBarc US Govt Interm TR USD
Dividendrendement: 2,39
Dividenduitkerend: Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: 3,22
Duration: 5,15

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen


Geen informatie beschikbaar

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -0,31%
1 jaar -1,07% Bovengemiddeld
3 jaar -0,03% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,70% Benedengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 1,38% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -1,62% Benedengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier