VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar een publiek-privaat gefinancierd fonds dat ondersteuning biedt bij beursnoteringen van kleine en middelgrote ondernemingen

EU fonds om beursnoteringen van kleine en middelgrote ondernemingen (SMEs: small and midcap enterprises) te stimuleren; een goed idee?
De voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Von der Leyen, heeft bij haar aantreden gepleit voor de oprichting van "een privaat-publiek fonds dat gespecialiseerd is in beursnoteringen van kleine en middelgrote ondernemingen, met een initiële investering van de EU die kan worden aangevuld door particuliere investeerders ”. Dit om beleggen in Europese aandelenmarkten te stimuleren en de toegang van deze bedrijven tot financiering te verbeteren.

European Investors - VEB is betrokken bij de plannen van de Europese Commissie voor meer beursnoteringen in Europa. Meer beursnoteringen zijn in het belang van alle beleggers omdat hiermee de kapitaalmarkten effectiever en efficiënter kunnen functioneren, er meer te kiezen valt voor beleggers en het nationale economische groei en innovatie stimuleert.  Ook in Nederland is de VEB al jaren actief om samen met de Amsterdamse beurs, Eumedion, de VEUO, het ministerie van Financiën en andere betrokken partijen een optimaal speelveld te creëren. Het is in ieders belang, maar vooral ondernemingen en beleggers, dat Nederland een goed functionerende beurs en een gezond beleggingsklimaat heeft. 

Internationaal onderzoek
In opdracht van de Europese Commissie wordt een onderzoek uitgevoerd door CSES (Centre for Strategy & Evaluation Services/Centrum voor Strategie- en Evaluatiediensten). Het is belangrijk dat beleggers hun visie kunnen geven op dergelijke initiatieven. De onderzoekers willen graag uw mening horen over de mogelijke rol en levensvatbaarheid van een dergelijk door de EU ondersteund fonds ter bevordering van de beursintroducties van Europese ondernemingen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor hun beleidsaanbevelingen. 

European Investors - VEB heeft de onderzoekers aangeboden hun vragenlijst onder haar leden en partners uit te zetten. Wij menen dat het absoluut waardevol is als de stem van de belegger op deze wijze kan worden meegewogen bij nieuw economisch beleid. Door de vragenlijst via onze website uit te zetten kunnen wij uw privacy beschermen en alleen geaggregeerde, anonieme data aan de onderzoekers ter beschikking stellen.

Toelichting vragenlijst
Aangezien de vragenlijst in meerdere Europese landen wordt uitgezet zijn de vragen en antwoorden in het Engels. Hieronder vindt u een korte toelichting per vraag.

Bij vraag 1 peilen de onderzoekers of er steun is voor overheidsingrijpen om meer beursintroducties mogelijk te maken voor kleine en middelgrote bedrijven om zo meer financiering beschikbaar te krijgen voor economische ontwikkeling. 

Bij de vragen 2 tot en met 5 wordt u gevraagd een rangorde aan te geven van de geboden keuzes. Kies per vraag telkens maar een keer voor hetzelfde antwoord zodat u daadwerkelijk een rangorde creëert. Vraag 2 gaat over het moment van ondersteuning voor ondernemingen die een beursnotering overwegen; voor, tijdens of bij het hebben van een beursnotering. Vraag 3 betreft de meest geschikte vorm van ondersteuning. Vraag 4 en 5 zoeken naar wat volgens u de beste opties is om particuliere beleggers zowel te beschermen als te betrekken bij de financiering van kleine en middelgrote (beursgenoteerde) ondernemingen. Bij de laatste vraag kunt u nadere opmerkingen maken of ideeën suggereren aan de onderzoekers. Aangezien het een internationaal onderzoek is wordt u gevraagd bij alle tekst vakjes in de Engelse taal te schrijven. Mocht u de opmerkingen in de Nederlandse taal invullen zullen deze worden vertaald. Het onderzoek sluit op 5 augustus 2020.

European Commission Study ‘A Public-Private Fund to Support the EU IPO Market for SMEs’

Stap 1 van 1: