VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Aegon

Aegon: tijd voor agressievere stappen
Aegon: tijd voor agressievere stappen
23-05-2016

Zoals gewoonlijk straalde bestuursvoorzitter Alex Wynaendts – op een enkele kanttekening na – tevredenheid uit over de geboekte resultaten van Aegon tijdens de aandeelhoudersvergadering. Net als in het jaarverslag was hij vol optimistisme over de toekomst van de verzekeraar.

Lees verder
Aegon schetst dividendgroei tot en met 2018, maar wat dan?
Aegon schetst dividendgroei tot en met 2018, maar wat dan?
13-01-2016

Alex Wynaendts vroeg aandeelhouders de afgelopen jaren regelmatig om geduld wat betreft hogere dividenduitkeringen. Maar woensdag kondigde de bestuursvoorzitter van Aegon een dividendverhoging en een aandeleninkoop aan. Tot en met 2018 lijkt het nu wel goed te zitten met de dividendgroei, maar hoe gaat het daarna verder?

Lees verder
Aandeelhouders verzekeraars nog maanden in onzekerheid
Aandeelhouders verzekeraars nog maanden in onzekerheid
27-08-2015

Nog voor de recente turbulentie op de beurzen scoorden de aandelen van verzekeraars opvallend slecht met de negatieve reacties op de halfjaarresultaten van Delta Lloyd en Aegon als dieptepunt. Beleggers zijn terecht huiverig voor het gebrek aan informatie waarmee ze komende maanden geconfronteerd worden.

Lees verder

Fondsnieuws

Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel Aegon
21-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 4,40 naar 5,00 euro met een ongewijzigd Gelijkgewogen advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Nadine van der Meulen.

"We menen dat Aegon correct gewaardeerd is", aldus Van der Meulen. Het dividendrendement van 5,4 procent voor 2017 is circa een procentpunt meer dan het sectorgemiddelde, aldus de analist, die er wel op wees dat de ruimte om dividend vanuit de Nederlandse tak te laten doorvloeien naar de groep in de komende jaren beperkt kan zijn, "omdat we denken dat een verdere versterking van de Solvency II ratio verstandig zou zijn".

Op een groene beurs won het aandeel Aegon 0,1 procent.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Aegon: kapitaalpositie in VS ruim aan bovenkant doelstelling
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones)  Aegon zit met zijn kapitaalpositie in de Verenigde Staten aan de bovenkant van de nagestreefde bandbreedte. Dit meldde de verzekeraar vrijdag in een persbericht, in een reactie op "inaccurate informatie in de markt".

De onjuiste informatie kwam bij Aegon terecht via verschillende bronnen, met name analisten en beleggers, stelde een woordvoerder. 

Aegon benadrukte dat de risicogewogen kapitaalbuffer (RBC) van Aegon in de Verenigde Staten eind vorig jaar 440 procent bedroeg, volgens de regels van de National Association of Insurance Commissioners (NAIC), terwijl de verzekeraar zelf een doelstelling heeft van 350 tot 450 procent.

Aegon meldde verder dat de kapitaalpositie ruim boven het niveau zit dat nodig is voor een AA-rating bij Standard & Poor's.

Het aandeel Aegon steeg vrijdag aanvankelijk met 4 procent tot 5,49 euro, na publicatie van sterker dan verwacht resultaten over het vierde kwartaal. Uitspraken van Aegon over de kapitaalpositie bij de Nederlandse tak riepen echter veel vragen op bij analisten.

Na de hogere start daalde het aandeel vervolgens gestaag tot een dieptepunt van 4,91 euro. Rond drie uur 's middags noteerde het fonds 5 procent lager op 4,99 euro.

Update: om extra informatie toe te voegen. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aegon: kapitaalpositie in VS ruim aan bovenkant doelstelling
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zit met zijn kapitaalpositie in de Verenigde Staten aan de bovenkant van de nagestreefde bandbreedte. Dit meldde de verzekeraar vrijdag in een persbericht, in een reactie op "inaccurate informatie in de markt". 

Het was niet direct duidelijk op welke marktinformatie de verzekeraar doelde.

De risicogewogen kapitaalbuffer (RBC) van Aegon in de Verenigde Staten kwam eind vorig jaar uit op 440 procent, meldde Aegon, volgens de regels van de National Association of Insurance Commissioners (NAIC), terwijl de verzekeraar een doelstelling heeft van 350 tot 450 procent.

Aegon meldde verder dat de kapitaalpositie ruim boven het niveau zit dat nodig is voor een AA-rating bij Standard & Poor's.

Het aandeel Aegon daalde vrijdag 5,7 procent op 4,96 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Nederlandse solvabiliteit Aegon blijft volatiel
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones)  De lagere solvabiliteit van Aegon in Nederland wijst erop dat deze belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van verzekeraars volatiel blijft, hoewel de ratio voor de verzekeringsgroep licht steeg. Dat stelde UBS vrijdag in een eerste reactie op de cijfers. 

Het sterkere onderliggende resultaat zal de koers van het aandeel ondersteunen, stelde analist Arjen van Veen, maar aangepast voor bijzondere posten is die meevaller beperkt terwijl de onzekerheid over de solvabiliteit en het doorsluizen van dividend volgens UBS cruciaal is. 

De Solvency II ratio van Aegon in Nederland daalde in de tweede helft van vorig jaar van 154 naar 141 procent, als gevolg van het sterker afdekken van het renterisico met hedges en aanpassingen van de investeringsportefeuille. 

Ook bij andere verzekeraars zag UBS in het vierde kwartaal de volatiliteit van de Solvency II ratio's, met name bij Ageas en NN Group. 

Aegon zal dit jaar verwachting geen dividend vanuit Nederland naar de holding sluizen, behalve als de aanpassing van de LAC DT-regels door De Nederlandsche Bank gunstig uitvalt. Hierover komt bij de halfjaarcijfers uitsluitsel.

Door het ontbreken van een Nederlandse bijdrage sluisde Aegon vorig jaar 1,1 miljard euro door naar de holding, waar het bedrijf begin 2016 nog een doelstelling van 1,3 miljard euro afgaf, merkte UBS op.

De cash in de Aegon holding was stabiel op 1,5 miljard euro, maar daarvoor had de verzekeraar wel een obligatie-uitgifte in het vierde kwartaal nodig van een half miljard euro. De schuldpositie van 30 procent is nu aan de bovenkant van de bandbreedte voor Aegon. 

De onderliggende winst voor belastingen van Aegon was ongeveer 3 procent beter dan verwacht, exclusief bijzondere posten, volgens analist van Veen, vooral door de positieve impact van hogere rente, zorgclaims en kostenbesparingen in de Verenigde Staten. 

UBS heeft een verkoopadvies op Aegon bij een koersdoel van 3,75 euro. 

Het aandeel Aegon stond vrijdag 2,4 procent lager op 5,14 euro, na een aanvankelijke koersstijging tot 5,49 euro, in reactie op de vierdekwartaalcijfers.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Aegon winst omhoog door kostenbesparingen en belastingbaten
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft het verlies van het voorgaande jaar in het vierde kwartaal omgebogen in een hoger dan verwachte winst van bijna een half miljard euro, geholpen door een beter onderliggend resultaat en belastingbaten. Dit blijkt uit een publicatie van de verzekeraar vrijdag voorbeurs.

De nettowinst kwam uit op 470 miljoen euro, waar analisten gemiddeld waren uitgegaan van 416 miljoen euro. 

De onderliggende winst voor belasting in het vierde kwartaal van 2016 steeg van 486 miljoen naar 554 miljoen euro, waar analisten gemiddeld uitgingen van van 509 miljoen. De stijging was te danken aan sterke kostenbesparingen, lagere claims en de hogere marktrente.

Verlies teruggeschoven

Voor het voorgaande jaar zette de verzekeraar een vierdekwartaalverlies van 580 miljoen euro in de boeken, na een herziening van de financiële verslaglegging die vorig jaar werden aangekondigd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. 

De bijbehorende vermindering van het eigen vermogen met 1,3 miljard euro is door Aegon teruggeschoven naar het verslagjaar 2015, waar dat bij de publicatie van de vierdekwartaalcijfers vorig jaar nog niet het geval was. 

Recordinstroom

De kostenbesparingen van 110 miljoen euro op jaarbasis waren ruim boven de doelstelling, zei de verzekeraar.

Aegon CEO Alex Wynaendts wees in een korte telefonische toelichting op een recordinstroom van premies en klantvermogen van 100 miljard euro in 2016. Er kwamen met name meer pensioenpremies binnen in de Verenigde Staten, terwijl in Europa het Britse platform en de onlinebank Knab de belangrijkste bronnen waren van de hogere stortingen.

Solvency II en LAC DT

De Solvency II ratio steeg van 156 procent aan het einde van het derde kwartaal naar 159 procent. Dit was minder dan de 161 procent die analisten verwachtten.  

De lager dan verwachte solvabiliteit werd veroorzaakt door een onverwachte daling van de Solvency II-ratio voor het Nederlandse onderdeel, van 154 procent halverwege 2016 tot 141 procent, merkte analist Matthias De Wit van KBC Securities op in een rapport. 

Dit hing samen met een sterkere afdekking van risico's in Nederland, waardoor de gevoeligheid van de solvabiliteit sterker afnam dan de kapitaalpositie, zei Wynaendts in een reactie tegen analisten.

Daarbij waarschuwde Aegon dat een herziening van de toezichtsregels door De Nederlandsche Bank over het verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingbaten (LAC DT) de kapitaalpositie van de groep negatief kunnen beïnvloeden. In afwachting daarvan sluisde Aegon geen dividend voor vanuit Nederland naar de holding. Hier viel de kaspositie in de holding 0,2 miljard euro lager uit dan De Wit had verwacht. 

Aegon CEO Wynaendts benadrukte dat de kasstroom naar de holding in 2016 ruim voldoende was voor de dividenduitkering, ook zonder de bijdragen vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl voor dit jaar ook weer een Britse bijdrage op het programma staat.

Aegon stelde zoals verwacht een slotdividend per aandeel voor van 0,13 euro, waarmee het jaartotaal op 0,26 euro per aandeel kwam.  

Neutrale marktimpact

De financiële markten hadden een vrijwel neutrale impact in het kwartaal, met een negatief resultaat van 13 miljoen euro op marktgevoelige financiële instrumenten. Een negatief resultaat op markt- en rentehedges in de Verenigde Staten van 226 miljoen euro werd vrijwel geheel gecompenseerd door hogere risico-opslagen op obligaties, renteswaps en vastgoedherwaarderingen in het Europese deel van het verzekeringsconcern.   

Het aandeel Aegon noteerde vrijdag kort na de opening 1,8 procent hoger op 5,36 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Aegon
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 3,80 naar 5,20 euro, op basis van de recente sterke stijging van de rente, maar hield wel vast aan het Houden advies. 

Het onderliggende resultaat van Aegon in het vierde kwartaal was 9 procent hoger dan de analistenconsensus, maar de Solvency II-ratio was een tikje lager dan verwacht, met 159 procent, volgens analist Matthias De Wit. De verwachting lag op 161 procent. 

Daarbij waarschuwde Aegon dat een herziening van de regels voor uitgestelde belastingbaten (LAC DT) de kapitaalpositie van de groep negatief kunnen beïnvloeden. 

De lager dan verwachte solvabiliteit werd veroorzaakt door een onverwachte daling van de Solvency II-ratio voor het Nederlandse onderdeel, van 154 procent halverwege 2016 tot 141 procent. 

Het hoger dan verwachte onderliggende resultaat was te danken aan kostenbesparingen, lagere claims en gunstigere markten, en eenmalige posten. De claims in het Verenigd Koninkrijk vielen onder andere mee, volgens De Wit.

De hoeveelheid gegenereerd kapitaal, de kasstroom en het slotdividend waren alle conform verwachting. 

De kaspositie in de holding daalde met 0,1 miljard tot 1,0 miljard euro, exclusief de impact van een uitgifte van obligaties, waar KBC Securities rekende op 1,2 miljard euro. Dit is het gevolg van het uitblijven van dividendstroom vanuit Nederland naar de groep, in afwachting van de discussie van de sector met toezichthouder DNB over het verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingbaten volgens Solvency II.

Het aandeel Aegon sloot donderdag 0,9 procent lager op 5,27 euro.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aegon winst omhoog door kostenbesparingen en belastingbaten
17-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal van 2016 meer winst geboekt dan verwacht, door een stijging van het onderliggende resultaat en de belastingbaten. Dit blijkt uit een publicatie van de verzekeraar vrijdag voorbeurs.

De onderliggende winst voor belasting steeg van 486 miljoen naar 554 miljoen euro, tegen een consensusverwachting van 509 miljoen euro. De stijging was te danken aan sterke kostenbesparingen, lagere claims en de hogere marktrente.

De nettowinst kwam uit op 470 miljoen euro, na een verlies van 580 miljoen euro een jaar eerder, toen het bedrijf een grote last nam van 1,2 miljard euro. De consensusverwachting van analisten, opgesteld door Aegon, lag op 416 miljoen euro. 

De kostenbesparingen van 110 miljoen euro op jaarbasis waren ruim boven de doelstelling, zei de verzekeraar.

De Solvency II ratio steeg van 156 procent aan het einde van het derde kwartaal naar 159 procent. Dit was minder dan de 161 procent die analisten verwachtten. 

Het eigen vermogen was stabiel vergeleken met een kwartaal eerder op 21 miljard euro.

Aegon stelde zoals verwacht een slotdividend per aandeel voor van 0,13 euro, waarmee het jaartotaal op 0,26 euro per aandeel kwam.  

Het aandeel Aegon sloot donderdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 5,27 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Aegon boekt minder winst
16-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal van 2016 naar verwachting minder winst geboekt, terwijl de onderliggende winst en de solvabiliteit verbeterden. Zo luidt de consensusverwachting van 21 analisten die werd opgesteld door de verzekeraar. 

De nettowinst daalde naar verwachting van 478 miljoen euro een jaar eerder tot 416 miljoen euro. De onderliggende winst voor belasting steeg juist van 486 miljoen naar 509 miljoen euro, volgens de consensus. 

De Solvency II ratio steeg volgens de analisten naar 161 procent, van 156 procent aan het einde van het derde kwartaal, onder andere door de hogere rente en lagere risico-opslagen op Nederlandse hypotheken. Alle analisten die bijdroegen aan de consensus verwachten een hogere Solvency II ratio van tenminste 158 en maximaal 163 procent. 

De analisten rekenen gemiddeld op een slotdividend per aandeel van 0,13 euro, waarmee het jaartotaal van 0,26 euro 1 cent hoger dan een jaar eerder zou uitvallen.

Analisten zullen naast de cijfers benieuwd zijn naar de Amerikaanse levensverzekeringen, na de relatief hoge sterfteclaims in het derde kwartaal. 

Sommige analisten maken zich ook zorgen over nieuwe publicatieverplichtingen en een lopende discussie met toezichthouder De Nederlandsche Bank, die de ruimte voor Aegon Nederland om dividend naar de holding door te sluizen kunnen beperken.

Analist Albert Ploegh van ING verwacht dat de Nederlandse tak geen dividend aan de holding betaalt in het vierde kwartaal, in afwachting van de lopende discussie met DNB over het verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingen. 

Colm Kelly, analist bij UBS, wees erop dat Europese verzekeraars vanaf 20 mei meer details moeten publiceren over hun kapitaal en kasstromen. Een nauwkeuriger vergelijking van de kwaliteit van het kapitaal kan druk op de Nederlandse levensverzekeraars zetten, denkt de analist, waarbij ook het dividend van Aegon Nederland volgens de analist risico kan lopen.

Aegon publiceert de cijfers over het vierde kwartaal vrijdag voorbeurs. Het aandeel noteerde donderdag 0,6 procent lager op 5,28 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: S&P verlaagt outlook Aegon
11-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft vrijdag de outlook voor Aegon verlaagd van Stabiel naar Negatief, maar hield wel vast aan de AA- rating voor de verzekeraar. 

Volgens S&P ziet Aegon zich geconfronteerd met uitdagingen in Europa gelet op de lage rentestanden, gecombineerd met minder gunstige omstandigheden in de Verenigde Staten en een verzwakte balans na "verscheidene eenmalige verliezen in de afgelopen jaren". 

Deze omstandigheden maken het volgens de kredietbeoordelaar lastig om de winstgevendheid te herstellen en de balans sterk genoeg te houden. 

Het aandeel Aegon sloot vrijdag op een groene beurs 0,4 procent hoger op 5,15 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: S&P negatiever over Aegon
10-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft de outlook voor Aegon verlaagd van stabiel naar negatief bij een ongewijzigde AA min-status. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse kredietbeoordelaar.

Het ratingbureau noemde in zijn rapport uitdagingen zoals het lage renteklimaat in Europa en minder gunstige omstandigheden in Amerika. Ook is de balans in de afgelopen jaren verzwakt door een aantal afschrijvingen.

"In die omstandigheden wordt het moeilijk voor de groep om de winstgevendheid te herstellen en de huidige sterke balans te behouden in de komende twee jaar",aldus S&P.

Volgens de kredietwaardigheidsbeoordelaar reflecteert de verlaging van de outlook de opvatting dat de kredietstatus ergens in de komende twee jaar verlaagd kan worden, bijvoorbeeld wanneer Aegon er niet in slaagt zijn kapitaalpositie op een duurzaam niveau te houden of wanneer de winstgevendheid niet herstelt.

Aegon komt op 17 februari met jaarcijfers. Op een groene beurs sloot het aandeel Aegon vrijdag 0,4 procent hoger op 5,15 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

BlackRock meldt iets groter belang in Aegon
07-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft een licht groter belang in Aegon gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 3 februari 2017.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 3,01 procent met een stemrecht van 3,38 procent.

Op 12 januari dit jaar meldde BlackRock nog een kapitaalbelang van 2,96 procent met een stemrecht van 3,32 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Vastgoedbedrijf Aegon investeert in ouderenwoningen
02-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Fondsbeheerder en vastgoedontwikkelaar Amvest, een joint venture van verzekeraar Aegon en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, investeert 200 miljoen euro extra in kleinschalig wonen met ondersteuning, voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Dit maakte Aegon donderdag bekend.

Er komen vier zorgconcepten, gericht op verschillende inkomensgroepen, vanaf 750 euro per maand. Uniek is dat er zowel in de ouderenwoningen als in de ouderenzorg wordt geïnvesteerd. Het bedrag zal worden geïnvesteerd in een aantal nieuwe locaties in Nederland. 

Amvest heeft ongeveer 20.000 woningen in beheer. Het fonds trok tot nu toe 300 miljoen euro aan beleggingen aan. 

"Het is belangrijk dat er voldoende capaciteit is om deze groeiende groep goede voorzieningen te bieden waar ze zich thuis voelen", zei PFZW-directeur Peter Borgdorff. "Dat is precies waar we op mikken met deze locaties." Borgdorff merkte op dat de winst op de investeringen terugvloeit naar de pensioenen van werknemers in de sector zorg en welzijn.

Aegon wil meer investeringen doen die de maatschappij ten goede komen. De verzekeraar heeft tot nu toe ruim 3 miljoen euro in deze categorie geïnvesteerd. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: beursexperts super somber
02-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn "super somber" gestemd. Dit bleek uit de maandelijkse enquête van Actiam onder 70 experts.

Vorige maand leefde het sentiment op, maar dit bleek slechts van korte duur. "Slechts 10 procent van de ondervraagden denk dat de AEX in de komende maand gaat stijgen en maar liefst 53 procent gaat van een daling uit", aldus analist Corné van Zeijl, die namens Actiam verantwoordelijk is voor de maandelijkse enquête. "Deze mate van somberheid is heel extreem." Alleen eind 1999 waren de experts ook zo somber gestemd, vanwege de waarderingen en de angst voor de millennium bug.

Ditmaal zijn het de verwachte renteverhogingen door de centrale banken met een afname van de stimuleringen, de onzekerheid rondom de Amerikaanse president Donald Trump en de aankomende verkiezingen in diverse Europese landen de oorzaken van het pessimisme.

Opvallend noemde Van Zeijl dat, in tegenstelling tot de Nederlandse experts, de Amerikaanse experts momenteel juist heel erg positief gestemd zijn.

Voor de komende maand wordt door de experts vooral Ahold Delhaize geadviseerd, gevolgd door Aegon, Gemalto en KPN. Wegblijven moeten beleggers volgens de experts bij ArcelorMittal. "En ook een Altice komt weer op de flopperslijst terug", aldus Van Zeijl.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Aegon boekt minder winst
31-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal over enkele weken een lagere winst over het vierde kwartaal bekendmaken, terwijl de onderliggende winst en de solvabiliteit verbetert. Dat is de gemiddelde raming van twintig analisten, volgens een consensusverwachting die werd opgesteld door de verzekeraar. 

De nettowinst daalt naar verwachting van 478 miljoen euro een jaar eerder tot 416 miljoen euro. 

De onderliggende winst voor belasting stijgt juist naar 509 miljoen euro, van 486 miljoen euro een jaar eerder.

De herwaardering van beleggingen naar marktwaarde zal naar verwachting een bescheiden plusje van 18 miljoen euro opleveren, waar dat een jaar eerder 65 miljoen euro negatief was.

De belangrijke Solvency II-ratio stijgt naar verwachting van 156 procent bij de derdekwartaalcijfers naar 161 procent.

Aegon publiceert de vierdekwartaalcijfers op 17 februari. Het aandeel noteerde dinsdag 1,1 procent hoger op 5,11 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Uitspraak woekerpolis raakt ASR niet hard
31-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) De Kifid-uitspraak over een woekerpolis van ASR is negatief nieuws voor de verzekeraar en sectorgenoten, maar de gevolgen zijn te overzien, zelfs als het oordeel in hoger beroep overeind blijft. Dit stelde KBC Securities dinsdag in een analistenrapport.

Het Financieele Dagblad meldde dinsdag dat ASR 7.000 euro moet terugbetalen aan een klant voor 'eerste kosten' die werden ingehouden zonder de klant daarover voldoende te informeren. 

Analist Matthias de Wit ziet geen groot risico dat deze boete zal moeten worden betaald voor alle vergelijkbare polissen van ASR, wat mogelijk een kostenpost zou opleveren van 1,4 miljard euro, als het bedrag van 7.000 euro representatief zou zijn. Veel klanten zullen echter geen rechtszaak aanspannen, omdat de meeste polissen meer dan twintig jaar geleden werden verkocht. 

De Wit is daarom "niet al te bezorgd" over de kwestie, hoewel de zaak wel laat zien dat het woekerpolisdossier nog niet de wereld uit is en meer nieuws en claims kunnen volgen. 

KBC heeft een Houden advies en koersdoel van 21,50 euro voor ASR. 

Op een groene beurs noteerde het aandeel ASR kort na opening 0,2 procent lager. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ASR zat fout met Falcon-woekerpolis - media
31-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) ASR moet een deel van de kosten terugbetalen van een woekerpolis die de verzekeraar aan het begin van de jaren negentig verkocht. Dit meldde het Financieele Dagblad dinsdag op basis van een nog niet gepubliceerde uitspraak van klachteninstituut Kifid.

Het zou gaan om een bedrag van 7.000 euro, volgens een woordvoerder van Consumentenclaim, een bedrijf dat de klant bijstond. Het Kifid oordeelt alleen in individuele zaken. 

De uitspraak kan volgens het FD claimclubs meer houvast geven in collectieve procedures tegen de verzekeraars ASR, Reaal, Aegon en Nationale-Nederlanden. Daarin gaat het ook om 'eerste kosten' die werden ingehouden zonder de klant daarover vooraf te informeren. Eerder oordeelde het Kifid in een zaak tegen Nationale-Nederlanden al dat deze kosten moeten worden terugbetaald. Deze verzekeraar ging in beroep.

In totaal zouden door ASR zo'n 200.000 polissen met de naam Falcon Levensplan zijn verkocht. Per verzekeraar zouden de 'eerste kosten' in theorie in de miljarden lopen, volgens het FD. In de praktijk vraagt echter maar een klein deel van de polishouders om een vergoeding en is de klant niet in alle gevallen hetzelfde geinformeerd.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aegon steekt 15 miljoen meer in Auxmoney
26-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft zijn samenwerking met Auxmoney verlengd en investeert 15 miljoen euro in de nieuwe financieringsronde van het Duitse crowdfundingplatform. Dit meldde de verzekeraar donderdag.

Eric Rutten neemt namens Aegon plaats in het bestuur van Auxmoney, in het kader van de samenwerking. 

Behalve de 15 miljoen euro zal Aegon de komende drie jaar meer leningen van Auxmoney financieren. 

Auxmoney is de leidende marktplaats voor kredieten in Duitsland en staat bekend om zijn geavanceerde kredietbeoordeling van consumenten. De rating wordt gebaseerd op honderden digitale datapunten die het bedrijf vergaart met instemming van zijn klanten. Hierdoor kunnen meer mensen krediet krijgen. 

"De samenwerking ondersteunt het streven van Aegon om meer mensen toegang te bieden tot de financiële industrie, door middel van digitale vernieuwing", stelde de verzekeraar. 

In totaal hebben inmiddels meer dan 50.000 investeerders 60.000 kredietaanvragen gefinancierd, met een totale waarde van meer dan 400 miljoen euro.

Het aandeel Aegon noteerde donderdag op een nipt lager Damrak 1,7 procent hoger op 5,30 euro.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Citigroup verlaagt advies Aegon
17-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft zijn advies voor Aegon verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel zakte van 6,00 euro naar 5,50 euro. Dat meldde de Amerikaanse bank dinsdag in een rapport over Europese verzekeraars.

Het aandeel Aegon is op de beurs aanzienlijk lager gewaardeerd dan Europese sectorgenoten en Amerikaanse levensverzekeraars, maar dat is eigenlijk al vijf jaar zo, merken de analisten op.

Veel analisten waarderen Aegon zonder rekening te houden met de onvoorspelbare resultaten van marktbewegingen. In de afgelopen zeventien kwartalen was die marktimpact echter zestien keer negatief, met een gemiddeld negatieve waarde van 199 miljoen euro. Afgezet tegen een gemiddeld onderliggend resultaat van 471 miljoen euro is de lage waardering van Aegon daarmee volgens de analisten gerechtvaardigd.

Hoewel zorgen over de kapitaalpositie en Solvency II ook bijdroegen aan de koerszwakte, ziet Citigroup een sterk verband met de wisselvallige winst per aandeel in de afgelopen jaren. Die wisselvalligheid kwam voor een groot deel door het update van economische modellen en aannames, waar Aegon inmiddels bijna mee klaar is. Toch blijft ook de volatiele waarde van de 'fair value items' een risico, volgens Citigroup.

Citigroup denkt dat de verlagingen van de winsttaxaties in de afgelopen twaalf maanden aan het stabiliseren zijn, na dalingen met 20 tot 25 procent. De verzekeraar had een goed derde kwartaal, maar daarvan zijn er meer nodig om de stemming in de markt te verbeteren.

De aangekondigde kostenbesparingen en premieverhogingen zullen voorlopig nog niet bijdragen aan de winst, verwacht de bank, die pas in 2019 weer groei van de vrije kasstroom in Amerika verwacht. De kans op een verrassende tussentijdse kapitaalteruggave is daarmee beperkt.

Het aandeel Aegon noteerde dinsdag 1,3 procent lager op 5,05 euro op een rode beurs.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

BlackRock verkleint belang in Aegon
17-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft een kleiner belang in Aegon gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 januari 2017.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 2,96 procent met een stemrecht van 3,32 procent.

Een dag eerder meldde BlackRock nog een kapitaalbelang van 3,05 procent met een stemrecht van 3,44 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

BlackRock vergroot belang in Aegon
15-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft een iets groter belang in Aegon gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 11 januari 2017.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 3,05 procent met een stemrecht van 3,44 procent.

Op 10 januari dit jaar meldde BlackRock nog een kapitaalbelang van 2,96 procent met een stemrecht van 3,34 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.