VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: ING Groep

Financiële schade door rentederivaten voor bankbalansen snel gestegen
Financiële schade door rentederivaten voor bankbalansen snel gestegen
05-07-2016

Een jaar geleden leek het er nog niet op dat banken flinke financiële voorzieningen zouden gaan nemen voor de compensatie van klanten aan wie rentederivaten waren verkocht. Dinsdag meldden vier banken toch aanzienlijke voorzieningen.

Lees verder
ING en ABN Amro onttrekken zich aan Europese bankenmisère
ING en ABN Amro onttrekken zich aan Europese bankenmisère
12-05-2016

Enkele grote Europese banken worstelen met problemen uit het verleden, de lage rente en lage commissie-inkomsten. Er wordt zelfs gesproken over een herhaling van de financiële crisis. Deze reprise gaat vooralsnog echter voorbij aan ABN Amro en ING.

Lees verder
Zijn Nederlandse banken weer een interessante belegging?
Zijn Nederlandse banken weer een interessante belegging?
31-08-2015

De geplande rentree van ABN Amro later dit jaar is een voorlopig sluitstuk van de herwaardering van banken op de beurs. Verdient de bancaire sector weer meer aandacht van beleggers?

Lees verder

Fondsnieuws

Beursblik: optimisme weer terug onder beursexperts
02-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder beursexperts is weer terug, dankzij de overwinning van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door Donald Trump. Dit bleek uit de maandelijkse enquête van Actiam.

"De fiscale stimulansen van Trump zullen goed zijn voor de economie en de beurs. Daarnaast is december meestal wel een mooie maand", aldus analist Corne van Zeijl, die namens Actiam de maandelijkse enquête verzorgt.

Over het Italiaanse referendum van dit weekend lijken de experts zich weinig zorgen te maken. "Iedereen is bang voor Italië, dus dat zal wel weer meevallen", aldus een van de experts.

De aankomende rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve werd volgens Van Zeijl door geen enkele experts zelfs maar genoemd. "Die stijging lijkt een zekerheidje. Er wordt tenslotte een 100 procent kans ingeprijsd", zo vulde de analist van Actiam aan.

Van de Europese Centrale Bank verwachten de experts dat deze zal besluiten om de maandelijkse stimuleringen met nog eens zes maanden te verlengen.

Top en flop

De experts adviseren om in december vooral Aegon in portefeuille te hebben. Ook ING Groep is geliefd. Wegblijven moeten beleggers volgens de kenners bij met name ArcelorMittal en ook Royal Dutch Shell geldt als een aandeel om te mijden.

Er deden deze maand 63 experts mee aan de enquête.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kapitaaleis voor ING tijdelijk lager
30-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Bij de jaarlijkse herziening door de Europese Centrale Bank is de minimumeis voor het kernkapitaal voor ING Groep is voor volgend jaar vastgesteld op 9,0 procent, waardoor de bank tijdelijk meer ruimte heeft om dividend uit te keren. Dit meldde de bank woensdag. 

In de jaarlijkse evaluatie door de ECB, SREP genaamd, is de bankspecifieke aanvullende eis onder de "2e pilaar" van de kapitaalregels meegeteld. Daarnaast adviseert de centrale bank banken om extra kapitaal aan te houden om onverwachte verliezen op te vangen. Deze "pillar 2 guidance" is niet meegeteld bij de 9,0 procent en wordt ook niet bekendgemaakt.

Het cijfer voor 2017 betekent dat toezichthouders ING pas kunnen verplichten om zijn dividenduitkeringen in te perken als de buffer onder 9,0 procent daalt. In 2016 kan dat nog bij 10,25 procent. 

In 2019 zal de grens weer stijgen naar 11,75 procent, doordat de derde bufferlaag, de zogeheten capital conservation buffer, in de tussentijd verdubbelt van 1,25 procent naar 2,5 procent. Ook wordt de nationale vierde bufferlaag, de systeemrisicobuffer, in de komende jaren opgetrokken van 1,5 procent in 2017 tot 3,0 procent in 2019.  

ING Groep had bij de derdekwartaalcijfers een kernkapitaalratio van 13,5 procent, dus ruim boven de eis van 9,0 procent. De bankdivisie had een buffer van 11,3 procent.

Het aandeel ING Groep noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 12,70 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nieuwe kredietaanbieders maken Nederland stabieler
29-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De risico's voor het Nederlandse financiële systeem nemen af doordat meer kredieten worden gefinancierd door andere spelers dan banken. Dat is de conclusie van een rapport dat De Nederlandsche Bank dinsdag heeft gepubliceerd.

Het aandeel van verzekeraars en pensioenfondsen op de Nederlandse markt voor woninghypotheken is sinds begin 2010 verdubbeld, tot 20 procent, terwijl dat van banken is gezakt tot 62 procent. Als ook de bancaire dochters van verzekeraars worden meegeteld, dan is dit aandeel zelfs gestegen naar 28 procent. 

Ook leningen aan grote bedrijven worden minder vaak gefinancierd door banken zelf, en vaak door middel van bedrijfsobligaties door banken en de plaatsing van onderhandse leningen bij grote beleggers. Ook op dit vlak worden Nederlandse verzekeraars actiever, stelde het DNB-rapport.

Omdat de looptijden van de verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars beter aansluiten op hypotheken met een lange rentevaste periode, neemt het totale mismatch-risico op de Nederlandse financiële markt af, stelde DNB dinsdag in een presentatie van het rapport. Dit is gunstig voor de stabiliteit van het financiële systeem.

Pensioenfondsen en verzekeraars financieren hun beleggingen met een stabiele stroom premie-inkomsten en zijn in dat opzicht veiliger financierders van hypotheken dan banken, die het risico lopen hun kortetermijnfinanciering kwijt te raken, lichtte DNB toe.

DNB wijst ook op risico's: zo kunnen kredietrisico's zich opstapelen bij nieuwe spelers die onvoldoende verstand hebben van risicobeheersing.

Ook zet de concurrentie de marges voor banken onder druk. Door de concurrentie is de brutomarge voor nieuwe hypotheekleningen bij banken voor looptijden van langer dan tien jaar met ongeveer een derde gedaald, van circa 3 procentpunt in 2012 en 2013 tot circa 2 procentpunt in 2015 en 2016. Voor kortere rentevasteperiodes schommelt de marge inmiddels rond 1,5 procentpunt, wat voor de looptijden van vijf tot tien jaar in de periode 2009-2013 ongeveer de helft hoger was.  

Een oorzaak voor de sterkere concurrentie op de hypothekenmarkt is de lage rente, waardoor pensioenfondsen en verzekeraars op zoek moesten naar beleggingen met hoger rendement dan staatsleningen.

Ook de verwachte hogere kapitaaleisen voor banken spelen een rol. De kapitaaleisen voor hypotheken waren in het verleden relatief gunstig voor banken, maar worden door nieuwe regels juist gunstiger voor verzekeraars. Zo krijgen hypotheken die groter zijn dan de woningwaarde krijgen voor banken straks een standaardweging van 75 procent, terwijl dat in de interne modellen die grote Nederlandse banken toepassen nu nog gemiddeld slechts zo'n 20 procent is. Voor pensioenfondsen blijft de vergelijkbare risicoweging 35 procent en voor verzekeraars is het tussen 20 en 50 procent, toonde het DNB-rapport.

Overigens lijken de kapitaaleisen geen doorslaggevende rol te spelen in de keuzes van verzekeraars en pensioenfondsen, stelde DNB verder. Verzekeraars en pensioenfondsen kiezen namelijk relatief vaak voor hypotheken met een NHG-garantie, hoewel zo'n garantie voor hen geen voordeel biedt op het vlak van kapitaaleisen.  Banken hoeven voor hypotheken met een NHG-garantie juist wel minder kapitaal aan te houden dan voor andere hypotheken, maar financieren desondanks relatief weinig NHG-hypotheken. 

Directeur bankentoezicht Jan Sijbrand van DNB zei dinsdag dat Nederlandse banken voldoende zijn gekapitaliseerd om een toename van de kapitaaleisen met 20 of 30 procent op te kunnen vangen, door de verwachte bijstelling van de kapitaaleisen, die wordt aangeduid als Basel 3.5 of Basel 4. "Nederlandse banken kunnen dat aan", aldus Sijbrand.  Wel zullen banken meer hypotheekrisico van hun balans afvoeren, door te securitiseren, covered bonds uit te geven en pakketten met hypotheken te verkopen aan grote beleggers, verwacht hij.

Uiteindelijk blijven banken een belangrijke rol spelen in de financiering van hypotheken en bedrijfsleningen, verwacht DNB. Verzekeraars en pensioenfondsen financieren vooral hypotheken met een lange rentevaste periode van 20 jaar.  Banken blijven dominant bij de kortere rentevaste periodes.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Wind waait in richting van versoepeling toezicht - DNB
29-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De wind waait in de richting van versoepeling van het toezicht op de financiële sector, nu de laatste financiële crisis steeds verder in het verleden ligt.

Dat zei directeur toezicht Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank dinsdag.

Hij verwees naar de publicatie van nieuwe wetgeving voor de financiële sector door de Europese Commissie vorige week, waarin de regels op verschillende punten zouden zijn versoepeld, ten opzichte van eerder gepubliceerde voorstellen. Zo zijn bepaalde aanbevelingen voor het aanvullen van kapitaalbuffers niet meer bindend.

"Het toezicht is altijd het strengst direct na een crisis", zei Sijbrand tijdens een perspresentatie in Amsterdam. Dat toezichthouders de teugels daarna weer laten vieren is volgens hem een logische ontwikkeling. "En dat leidt dan tot een volgende crisis."

Mede-directeur Frank Elderson tekende daarbij aan dat die versoepeling wel zichtbaar is op het gebied van kapitaaleisen, maar dat op andere gebieden, zoals het integriteitstoezicht, de slinger nog duidelijk de andere kant op gaat. 

Volgens Sijbrand duiken in de steeds complexere regels voor de financiële sector tegenstrijdigheden die de kiem van een volgende crisis kunnen bevatten.

"Ik zal niet speculeren over welk onderdeel van de regelgeving naar mijn mening de kiem van een volgende crisis bevat, maar ik heb wel een paar favorieten", zei de chef bankentoezicht van DNB.

Voor banken en verzekeraars worden door verschillende instanties kapitaalregels ontwikkeld, die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. "Dat loopt door elkaar en als je er naar kijkt denk je soms: wie heeft dat bedacht?"

Zo worden aan hypotheken heel verschillende risicogewichten toegekend in verschillende sectoren en bij verschillende hoogtes van de lening, de zogeheten 'loan-to-values'.  Dit is toevallig erg belangrijk voor de financiële stabiliteit in Nederland, waar internationaal gezien een groot deel van de balans van banken uit woninghypotheken bestaat.

Op dit moment vergadert het Bazels Comité voor het bankentoezicht over een beperking van het gebruik van interne modellen om risico's te wegen voor verschillende types leningen, waaronder ook hypotheken. Dit nieuwe regelpakket, door DNB aangeduid als Basel 3.5 en door de sector zelf vaak als Basel 4, is niet bedoeld om de buffers van de banken te verhogen.

"Maar voor landen die veel interne modellen gebruiken leidt dit de facto tot een aanzienlijke verhoging", aldus Sijbrand. Niet alleen banken in Nederland, maar ook in andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland worden hierdoor geraakt.

In de Verenigde Staten, waar banken hun hypotheken onderbrengen bij de staatsinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac, worden interne modellen nauwelijks gebruikt en heeft deze strenge houding ook geen impact, benadrukte Sijbrand.

Deze stammenstrijd in het Bazels Comité dreigt nu uit te monden in kapitaaleisen voor hypotheken, die met name voor de hogere loan-to-values (hypotheken die bijna even hoog of hoger zijn dan de woningwaarde) zo hoog zijn dat ze volgens Sijbrand geen realistische afweging van risico's meer uitdrukken, maar alleen nog een mening over de betrouwbaarheid van interne modellen. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kosten banken kunnen veel lager - ECB
24-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Europese centrale bank ziet nog veel ruimte voor kostenbesparingen bij Europese banken, vooral in landen met een hoog aantal bankmedewerkers per hoeveelheid uitstaand krediet en met veel bankfilialen per inwoner. Dat stelde de toezichthouder donderdag in zijn halfjaarlijkse rapport over financiële stabiliteit.

De centrale bank wees op grote verschillen in de efficiëntie van banken in de verschillende Europese landen. Zo is het aantal bankfilialen per miljoen inwoners gemiddeld 400 voor de Europese Unie.

Sommige grote landen zit daar echter ruim boven, zoals Spanje, dat de kroon spant met bijna 700 filialen, terwijl Frankrijk, Portugal en Italië meer dan 500 filialen per miljoen inwoners tellen.

Andere landen duiken er diep onder, met name Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische en Baltische staten, met minder dan 200 filialen.

Niet toevallig zijn dit vaak ook landen waar de winstgevendheid van banken nog wel in orde is. Na Estland is Nederland het meest efficiënte jongetje van de klas met 100 filialen per miljoen inwoners.

België, waar ING heeft aangekondigd hard in te zullen grijpen in het kantorennetwerk, zit iets onder het Europese gemiddelde met 300 filialen per miljoen inwoners, volgens de cijfers van de ECB. 

Als ook de hoeveelheid uitstaande leningen per werknemer wordt meegenomen, scoren banken in Nederland, het het Verenigd Koninkrijk en Zweden het best qua efficiëntie, met bijna 30 miljoen euro aan balanstotaal per medewerker. 

Frankrijk en België zitten met deze maatstaf in de middenmoot, met 17 miljoen euro, terwijl qua aantal werknemers op het balanstotaal Duitsland en Italië benedengemiddeld efficiënt zijn, met 10 miljoen euro per medewerker. 

Vooral digitalisering kan het aantal filialen helpen verminderen, stelde de ECB. Door vergevorderde digitalisering hebben met name banken in Noordse landen de laagste kostenniveaus in de EU. De grote Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, zijn hier ook al jaren volop mee in de weer.

Maar banken in andere landen die niet al intensief aan het digitaliseren zijn, zullen daar de eerste jaren nog veel kosten voor moeten maken. 

Analisten voorzien daarom dat de operationele kosten van grote beursgenoteerde banken in de eurozone tussen 2016 en 2018 maar met zo'n 2 procent zullen dalen, volgens het rapport van de centrale bank.

Behalve door kosten te besparen zullen banken hun lage winstgevendheid, die deels wordt veroorzaakt door het lage renteklimaat, de komende jaren proberen op te krikken door meer fee-inkomsten te genereren, meer te focussen op consumentenkrediet met hoge marges, verwacht de ECB. 

Analisten hebben hun ramingen voor het rendement op eigen vermogen van beursgenoteerde banken in de eurozone het afgelopen halfjaar verder verlaagd, tot gemiddeld zo'n 7 procent, van een eerdere raming van ongeveer 8 procent.

 Dat is lager dan de gemiddelde kapitaalkosten voor banken, die boven 10 procent liggen. Beleggers eisen al sinds 2009 meer rendement dan banken zelf behalen, wat deels veroorzaakt wordt door de strengere kapitaaleisen voor banken. Die aanpassing is volgens de ECB echter grotendeels achter de rug. De uitdagingen komen inmiddels niet meer zozeer van hogere kapitaaleisen, maar meer van cyclische factoren, waaronder het lage renteklimaat. 

De lage winstgevendheid van Europese banken is een punt van zorg voor de ECB. Hierdoor kunnen banken op termijn mogelijk de economische groei minder goed ondersteunen. Als het negatieve rendement voor beleggers te lang duurt, kunnen banken bovendien hun toegang tot de kapitaalmarkt verliezen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bank moet klant waarschuwen dat aflossingsvrij niet bestaat
22-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Grote Nederlandse banken moeten klanten boven de 50 jaar met een hoge aflossingsvrije hypotheek de komende jaren duidelijk maken dat ze hun hypotheek na dertig jaar alsnog moeten aflossen, wat met een lager pensioeninkomen niet altijd even eenvoudig is. Dit stelde toezichthouder De Nederlandsche Bank dinsdag in een rapport.

Ook moeten banken meer inzicht krijgen in de spaarpotjes die klanten met een hoge aflossingsvrije hypotheek hebben uitstaan bij andere financiële instellingen, stelde DNB in het rapport.

Nieuw onderzoek van de toezichthouder bevestigde dat de vier grote Nederlandse banken - ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS - zich weinig zorgen hoeven te maken over de risico's van hun grote portefeuilles met veelal hoge hypotheken. 

Tijdens de afgelopen huizenmarktcrisis liepen de jaarlijkse kredietverliezen bij de vier grootste banken op tot maximaal 0,2 procent van de totale uitstaande hypotheekschuld. Dit is internationaal gezien erg laag, zeker omdat de gemiddelde Nederlandse hypotheek juist erg hoog is, en in 60 procent van de gevallen ook deels of geheel aflossingsvrij. 

Het relatief lage risico is te danken aan specifieke factoren, bleek uit het onderzoek: de structurele krapte op de Nederlandse woningmarkt, het sociale zekerheidsstelsel en de ruime juridische mogelijkheden die banken in Nederland hebben om een huis te verkopen tegen gunstige voorwaarden.

In het meest ongunstige scenario, met lage huizenprijzen en verhoudingsgewijs hoge hypotheken, kunnen de verliezen voor banken oplopen tot 5 procent van het hypotheekbedrag, over de looptijd van dertig jaar, becijferde DNB. Dit moet echter worden afgezet tegen de veel hogere rentemarge die banken cumulatief over deze periode behalen op deze leningen.

Toch wil DNB dat de grote hypothekenberg wordt afgebouwd, om de risico's voor huiseigenaren de economie te beperken. De hypotheken kunnen over een jaar of tien namelijk wel een flinke groep huiseigenaren in de problemen brengen. Dat betreft met name huiseigenaren met een hoge hypotheekschuld en een grotendeels aflossingsvrije hypotheek, die ze na dertig jaar alsnog moeten aflossen.  

Een "risicovolle groep" van 6 procent van de hypotheekhouders bij de vier grote banken is ouder dan 50 jaar en heeft een grotendeels aflossingsvrije hypotheek, die ook nog eens tenminste 80 procent van de waarde van de aangekochte woning groot is. Deze hypotheken moeten veelal tussen 2025 en 2035 worden afgelost. Het gaat om een bedrag van 40 miljard euro.

Banken moeten deze groep de komende jaren opzoeken en bewust maken van hun situatie, stelde DNB. Het probleem van hoge restschuld zou sterk kunnen worden verminderd door bij een herfinanciering van een bestaande hypotheek het aflossingsvrije deel verder te beperken, suggereerde de toezichthouder.

Om beter zicht te krijgen of eigenaren met een aflossingsvrije hypotheek de schuld kunnen afbetalen, moeten banken ook beter zicht krijgen op welke spaarpotjes de klanten hebben bij andere financiële instellingen, meent DNB.

Door de beperking van de hypotheekrente-aftrek tot niet-aflossingsvrije hypotheken voor nieuwe hypotheken is het percentage geheel aflossingsvrije hypotheken in de portefeuilles van de vier grote banken gedaald van 27 procent in 2011 tot 23 procent in 2015. Het percentage gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken bleef gelijk op 38 procent.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO zoekt groei in Duitsland met onlinebank Moneyou
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat in navolging van ING Groep zijn activiteiten als retailbank uitbreiden in Duitsland, waar nog wel groei kan worden gerealiseerd in tegenstelling tot de overvolle Nederlandse particuliere markt. Dit heeft de bank woensdag gezegd tijdens een perspresentatie bij de derdekwartaalcijfers.

ABN AMRO’s online spaar- en hypotheekbank Moneyou zal worden omgevormd tot een online-bank met complete dienstverlening, inclusief betaal- en andere diensten. Dat zal eerst gebeuren in Duitsland, waar ABN AMRO met internetddochter Moneyou nu al het meest succesvol is. Zo treedt de bank in de voetsporen van ING, dat de afgelopen jaren als enige grote Nederlandse bank een gezonde groei kon vasthouden dankzij een sterke instroom van spaargeld en leningengroei bij ING's onlinebank in Duitsland en in andere Europese landen.

Het private banking-bedrijf, dat zich richt op de meer vermogende burger, moet ook groeien, met name in Noordwest-Europa. De private bank van ABN AMRO is nu al de grootste op zijn terrein  in Nederland, de nummer drie in Duitsland en nummer vier in Frankrijk. 

De zakelijke bank tenslotte moet op selecte terreinen groeien in de landen om Nederland heen. Daarbij worden de commercial bank en de asset lease-activiteiten, die beide krediet bieden op basis van verstrekt onderpand, samengevoegd.   

Bezuinigingsronde

De groeiplannen vallen samen met plannen om de kosten te drukken. Nadat eerder de TOPS-diensten bij de bank de klos waren, kondigde bestuursvoorzitter Gerrit Zalm woensdag voor 500 miljoen euro aan nieuwe kostenbesparingen aan voor de komende jaren. Dit gaat gepaard met een slordige 300 miljoen aan kosten voor reorganisatie en afvloeiingsregelingen in het derde en vierde kwartaal.

De besparingen zijn nodig omdat banken door de opkomst van de smartphone steeds meer digitaal moeten gaan werken, terwijl de concurrentie van zogeheten fintechbedrijven toeneemt.  De gevaarlijkste concurrenten zijn volgens financieel directeur Kees van Dijkhuizen de grote Amerikaanse internetbedrijven zoals Google en Apple. Die hebben de slagkracht om financiële vernieuwingen wereldwijd door te voeren, wat regionale banken zoals ABN Amro hard kan treffen, als ze niet goed opletten.

Waar digitalisering gaat eindigen, kon CFO niet zeggen, omdat het landschap nog steeds te snel verandert. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Kepler Cheuvreux haalt ING Groep van favorietenlijst
15-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft ING Groep van zijn favorietenlijst gehaald ten gunste van de Franse sectorgenoot Société Générale. Dit schreef analist Benoit Pétrarque dinsdag in een rapport.

Kepler Cheuvreux wees op de verkiezingswinst van Donald Trump en wat op een versnelling van de reflatoire trends lijkt. Société Générale is volgens Pétrarque in dit licht de meest vanzelfsprekende naam om tot de favorietenlijst toe te treden.

Hoewel Pétrarque "erg positief" over ING blijft en het koopadvies handhaafde met een koersdoel van 13,80 euro, verwacht de analist niet dat het aandeel, net als andere hoge kwaliteitsaandelen, de komende tijd een outperformance zal laten zien.

Naast Société Générale staan ook de financials Credit Suisse en Intesa Sanpaolo op de favorietenlijst van Kepler Cheuvreux. Natixis, Raiffeisen en UBS zijn volgens Pétrarque banken die beleggers beter kunnen mijden.

Op een groen Damrak koerste het aandeel ING Groep dinsdag 0,8 procent lager op 13,04 euro. Société Générale verloor zelfs 2,7 procent op 39,39 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: HSBC verhoogt koersdoel ING Groep
15-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft dinsdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 12,40 naar 14,20 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

Analisten van HSBC verhoogden hun winsttaxaties voor ING fors, met 9,3 procent voor 2017 en zelfs met 13,5 procent voor 2018. De Britse bank wees onder meer op de "agressieve" kostenbesparingen die ING doorvoert. De kredietverstrekking laat volgens HSBC een gezonde groei zien en de risicokosten verrasten positief in het afgelopen kwartaal.

Volgens de marktvorsers zal ING eind 2017 over een "significant" kapitaalsurplus beschikken, waardoor de uitkering van een speciaal dividend volgend jaar "een erg realistisch vooruitzicht" is.

"De toekomst ziet er goed uit voor ING", aldus de analisten, die verwachten dat een aantrekkende winstgevendheid zal worden vertaald naar een hogere koers.

Op een groen Damrak koerste het aandeel ING Groep dinsdag 0,1 procent lager op 13,14 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Loonmatigingen kunnen ontslagen ING Belgie temperen - media
15-11-2016

(ABM FN) In ruil voor loonmatigingen van het overblijvende personeel zullen er minder ontslagen vallen bij ING België. Dit schreef De Tijd op basis van een bron.

Volgens de krant betreft de loonmatiging in ruil voor minder ontslagen het belangrijkste voorstel van de directie van ING België bij de start van de onderhandelingen over een sociaal plan.

Er zullen tegen 2021 bij de bank 3.500 jobs verdwijnen, circa een op de drie. Daarvan staan er maximaal 1.700 op de tocht via collectief ontslag.

Maandag sprak de bank met de bonden.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ING
04-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 13,00 naar 14,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

ING blijft volgens analisten van de Duitse bank positief verrassen. "Een goed verhaal", aldus de bank over de prestaties van ING in het derde kwartaal, waarin de onderliggende winst voor belastingen 11 procent boven verwachting uitkwam. "Indrukwekkend", zo stelden de analisten. Belangrijker was volgens de bank dat de meevallende resultaten werden gedreven door hogere rentebaten en fees, "die een terugkerend karakter zouden moeten hebben".

Deutsche Bank verhoogde de winsttaxaties met circa 4 procent.

Op een rood Damrak verloor het aandeel ING 0,7 procent op 11,75 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel ING
04-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 11,00 naar 11,80 euro met een ongewijzigd Onderwogen advies.

De sterke kernkapitaalratio CET1 van 13,5 procent van ING biedt volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank wat buffer om de onzekerheid op het vlak van regelgeving op te vangen.

De analisten verhoogden de winsttaxaties voor ING voor 2017 en 2018 met 2 tot 4 procent.

Ondanks dat ING vermoedelijk een dividendrendement biedt van circa 6 procent in de komende jaren, ziet Morgan Stanley een gunstigere verhouding tussen winst en risico bij sectorgenoten ABN AMRO, KBC Groep en BNP Paribas.

Op een rode beurs verloor het aandeel ING Groep 0,6 procent op 11,76 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ABN AMRO trekt koersdoel ING op
04-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 12,50 naar 14,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Analist Cor Kluis van ABN AMRO stelde dat de cijfers van ING over het derde kwartaal iets beter dan verwacht waren, deels op operationele basis en deels dankzij volatiele posten, zoals provisies voor kredietverliezen. De solvabiliteit van ING kwam aan het einde van het derde kwartaal hoger dan voorzien uit, wat volgens de analist belangrijk is, gezien de nog altijd onzekere eisen die Basel zal stellen. Vermoedelijk volgt in de eerste helft van 2017 duidelijkheid hierover.

Op een rood Damrak verloor het aandeel ING Groep 0,4 procent op 11,78 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Derde kwartaal ING sterker dan verwacht
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen met hogere marges en hogere fee-inkomsten, terwijl de buffer groeide omdat de bank minder kapitaal opzij hoefde te zetten voor Nederlandse hypotheken. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de bank.

De sterker dan verwachte winstcijfers werden donderdag enthousiast ontvangen door beleggers. Het aandeel steeg met bijna 5 procent, waarna de winst deels weer werd ingeleverd. In de namiddag stond nog een plus van ruim 3 procent op de borden.

Kwaliteitsbank 

ING rapporteerde een nettowinst van 1,35 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder. Het onderliggende resultaat voor belastingen steeg ook met een kwart tot 1,88 miljard euro, hetgeen ruim boven de gemiddelde verwachting van analisten van 1,56 miljard was.

De grootste meevaller zat in de netto rentebaten, die met 8 procent stegen tot 3,38 miljard euro, waar vooraf gerekend werd op 3,27 miljard euro. Ook de fee-inkomsten stegen sterker dan verwacht, met 15 procent tot 605 miljoen euro. 

Analisten van Deutsche Bank noemden de cijfers zeer sterk over de hele linie en loofden ING. "Een kwaliteitsbank die steeds weer positief weet te verrassen in een uitdagend klimaat."  

De voorzieningen voor slechte leningen van ING kwamen uit op 265 miljoen euro, wat lager was dan in het tweede kwartaal. Volgens Deutsche Bank was dit de zesde meevaller op rij.

Ook KBC Securities noemde de cijfers zeer sterk, ondanks tegenvallende resultaten bij de Belgische retailbank, waar de winst onverwacht met 17 procent daalde. Analist Matthias de Wit van het Belgische beurshuis verhoogde zijn koersdoel van 11,60 naar 12,50 euro. De marktvorser handhaafde het Houden advies, omdat hij het aandeel redelijk gewaardeerd vindt.

Kosten topprioriteit

De winstdaling in België werd goedgemaakt door de retailbank in Nederland, waar de onderliggende winst een kwart hoger uitviel op 542 miljoen euro, mede dankzij kostenbesparingen. 

Een verdere daling van de kosten, als percentage van de inkomsten, is de absolute topprioriteit in de komende tijd, benadrukte CEO Ralph Hamers donderdag in een telefonische toelichting aan analisten. 

ING wil naar een niveau van 50 tot 52 procent in 2020. Dat niveau werd in 2015 al bijna bereikt, als de stijgende kosten voor regelgeving, waaronder bijdragen aan garantiestelsels en andere bankenheffingen, niet worden meegeteld.

ING kondigde recent een reorganisatieronde aan, waarbij in Nederland en België duizenden banen verdwijnen, omdat de bank inzet op digitaal bankieren en het uitgebreide kantorennetwerk in België drastisch uitdunt. 

Seizoensmatige dip

Het leningenboek van ING bleef groeien in de kernportefeuilles, met 3,6 miljard euro. Deze groei was wel fors lager dan de 22 miljard euro over de eerste helft van het jaar, door aanhoudende krimp bij de Nederlandse hypotheken en een seizoensmatige dip in de export- en handelsfinancieringen.  

CEO Hamers sprak van een seizoenseffect bij de zakenbank, dat volgens hem niet kon worden gerelateerd aan de zwakke economische groei in Europa. "Ons Industry Lending-bedrijf leent uit over de hele wereld. We zijn dus niet afhankelijk van de EU. Daarbij zijn we actief in sectoren waar nog steeds in geïnvesteerd wordt. Ik zie dan ook geen reden om af te wijken van ons plan om het leningenboek met 3 tot 4 procent per jaar te laten groeien."

Risicowegingen

Sommige analisten waren verrast dat de groei van het leningenboek samenging met een relatief sterke daling van de risicogewogen balans, waardoor de kapitaalbuffer niet verzwakte, maar juist verstevigde. De kapitaalbuffer steeg hierdoor van 13,1 procent naar 13,5 procent.  

Dit is echter geen trend waarop de analisten kunnen vertrouwen, benadrukte ING. "Je kunt niet aannemen dat het leningenboek blijft groeien terwijl de risicogewogen balans stabiel blijft," zei chief risk officer Wilfred Nagel.

De relatief sterke daling van de risicogewogen balans was deels te danken aan de lagere risicoweging voor de grote Nederlandse hypothekenportefeuille. Door de modellen te updaten met de nieuwste gegevens kon deze weging verder worden verlaagd van 14 procent naar 12 procent. 

Die daling zou in de toekomst weer teniet kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld door strengere regels voor minimale risicowegingen. "Dat kan zo weer de andere kant opgaan", aldus Nagel.

Basel 4

ING waarschuwde de analisten dat de versoepeling van de gevreesde 'Basel 4'-kapitaaleisen, aangekondigd in de media, nog geen voldongen feit is. Europese toezichthouders eisen van de internationale regelgevers van het Bazels Comité dat de kapitaaleisen voor banken hierdoor met niet meer dan 10 procent zullen stijgen. 

De huidige voorstellen gaan daar echter nog altijd ruim overheen, zei CFO Patrick Flynn. De financieel directeur liet enige vrees doorschemeren dat de discussie dit jaar nog niet zijn uitgekristalliseerd, zoals ING eerder wel hoopte. "Bij de vierdekwartaalcijfers zullen we meer weten. Maar hoe definitief dat zal zijn, moeten we afwachten."

Vooruit denken

De trend blijft vooralsnog dat de kapitaaleisen blijven stijgen. ING rekent op een gestage toename van strengere regels in de komende jaren, zei CFO Flynn.  

Op het vlak van opwaardering van kredieten is de trend nog wel positief, met een hogere kwaliteit van nieuwe leningen en enige verhoging van de kredietwaardigheid van de bestaande portefeuilles. "Daar zijn nog wel wat meer positieve effecten te verwachten", zei de financieel directeur. 

CEO Hamers temperde tot slot de hoop dat de meevallende winstcijfers zich zullen vertalen in een snellere stijging van het dividend. "We hebben kapitaal nodig voor een sterke buffer, en wat heel belangrijk is, voor de leningengroei. We denken dat het dividend daardoor langzamer zal stijgen dan de winst per aandeel."

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: S&P Equity Research verhoogt koersdoel ING
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft zijn koersdoel voor ING verhoogd na de sterke derdekwartaalcijfers van 12,00 naar 14,00 euro, met een ongewijzigd koopadvies. Dit meldde S&P donderdag in een rapport. 

De analisten noemen de waardering van ING tegen de volle boekwaarde gerechtvaardigd door de hogere winstgevendheid van de bank, vergeleken met sectorgenoten die gemiddeld op niet meer dan 65 procent van de boekwaarde worden gewaardeerd. 

Het resultaat reflecteert aanhoudende leningengroei tegen gezonde marges, kostenbesparingen en lage risicokosten, stelt S&P. Het ratingbureau gelooft dat het hoogwaardige en goed gespreide leningenboek van ING lage risicokosten kan blijven opleveren. 

Het aandeel ING noteerde donderdagmiddag 3,9 procent hoger op 12,01 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ING
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 11,60 euro naar 12,50 euro met een onveranderd Houden advies, na "zeer sterk" sterke kwartaalcijfers, ondanks tegenvallende resultaten bij de Belgische retailbank. Dit stelde analist Matthias De Wit donderdag. 

Het aandeel is volgens de analist momenteel redelijk gewaardeerd met 10,5 maal de verwachte winst in 2017, wat hoger is dan Europese sectorgenoten.

De onderliggende winst van ING was met 1,34 miljard euro 19 procent hoger dan de analistenconsensus. Dat is vooral te danken aan een sterker dan verwachte nettorentemarge, een goede kostenbeheersing en meevallende voorzieningen voor slechte leningen. 

De Nederlandse retailbank deed het 26 procent beter dan verwacht met een onderliggende winst van 542 miljoen euro, wat vooral te danken was aan lagere operationele kosten. Duitsland deed het ook goed, terwijl de Belgische retailbank fors tegenviel, met een onverwacht sterke winstdaling van 17 procent.

De hogere rentebaten bij ING waren volgens De Wit vooral te danken aan de aanhoudende leningengroei tegen betere marges. Ook de provisie-inkomsten stegen sterk, met 15 procent, door sterke resultaten bij de divisie Financial Markets en bij de retailbank in de challenger- en groeimarkten van ING.

Het aandeel ING noteerde donderdag 3,8 procent hoger op 12,00 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Groei leningen ING zwakt af
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal het leningenboek minder hard zien groeien dan in de voorgaande drie kwartalen, door aanhoudende krimp bij de Nederlandse hypotheken en ook door een afname van de verstrekte handelsfinancieringen. Dat bleek dinsdag uit de cijfers van de bank over het derde kwartaal.

De totale leningengroei bij het kernbedrijf van de bank was 3,6 miljard euro, wat fors lager was dan de 22 miljard euro over de eerste helft van het jaar. "De leningengroei was goed gespreid tussen de retail- en de zakelijke bank", stelde CEO Ralph Hamers in een toelichting op de kwartaalcijfers.  

De groei van de uitstaande woninghypotheken was stabiel, met 0,5 procent, van 281 miljard in het tweede kwartaal naar 282 miljard euro in het derde kwartaal. Een daling bij particuliere woninghypotheken in Nederland werd goedgemaakt door meer vraag in andere landen.  

De groei van de overige leningen aan particuliere en zakelijke klanten vertraagde. De groei bedroeg hier 2,1 miljard euro of 1 procent tot 272,5 miljard euro. In de voorgaande drie kwartalen was dit nog 7 procent. Volgens ING kromp de financiering van internationale handel en export, waardoor de groei van de zakelijke leningen beperkt bleef tot 1,2 miljard euro.

ING boekte een kwart hogere nettowinst van 1,35 miljard euro over het derde kwartaal, terwijl ook het onderliggende resultaat voor belastingen sterker steeg dan verwacht, mede door de snel stijgende rentebaten. Die stijging was deels te danken aan hogere rentebaten bij de tak Financials Markets, maar ook zonder die bijdrage was de groei stevig met 5,6 procent, meldde de bank donderdag.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kwartaalresultaat ING Groep sterker dan verwacht
03-11-2016

(ABM FN) ING Groep heeft in het derde kwartaal een hoger dan verwacht onderliggend resultaat geboekt, door snel groeiende rentebaten, terwijl ook de nettowinst met meer dan een kwart steeg. Dit maakte de bank donderdag voorbeurs bekend.

De onderliggende winst voor belasting kwam uit op 1,88 miljard euro, liefst 26 procent meer dan de 1,49 miljard euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 1,56 miljard euro.

De nettowinst van ING Groep steeg met 27 procent op jaarbasis tot 1,35 miljard euro.

De totale opbrengsten van de bank stegen met 9 procent, van 4,00 miljard tot 4,36 miljard euro. Dit was te danken aan de 8 procent hogere rentebaten van 3,38 miljard euro en de 15 procent hogere provisie-inkomsten van 605 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 3,27 miljard euro aan netto rentebaten en totale inkomsten van 4,16 miljard euro.

Analist Benoit Pétrarque van Kepler Cheuvreux verwachtte vooraf dat ING zou kunnen profiteren van lagere spaarrentes in Nederland en Duitsland. 

De voorzieningen voor slechte leningen bleven nagenoeg ongewijzigd op 265 miljoen euro, tegen 261 miljoen euro een jaar eerder en lager dan de 307 miljoen euro in het tweede kwartaal.  

De leningengroei kwam uit op 3,6 miljard euro.

De kernkapitaalratio CET1 steeg naar 13,5 procent en het onderliggend rendement op eigen vermogen voor de eerste negen maanden van dit jaar was 11,3 procent.

ING kondigde recent een reorganisatieronde aan, waarbij in België duizenden banen verdwijnen, omdat de bank inzet op digitaal bankieren en het uitgebreide kantorennetwerk in België drastisch uitdunt. 

Het aandeel ING Groep sloot woensdag op een rood Damrak 2,0 procent lager op 11,57 euro.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ING cijfers opnieuw zeer sterk
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De derdekwartaalcijfers van ING Groep zijn zeer sterk over de hele linie. Dat stelden analisten van Deutsche Bank donderdag in een eerste reactie. 

De onderliggende winst voor belasting was, gecorrigeerd voor volatiele posten en enkele eenmalige posten, 11 procent hoger dan verwacht. De meevaller kwam van verschillende onderdelen, zoals de rentebaten, die 4 procent hoger waren dan verwacht, de fee-inkomsten die 5 procent hoger uitvielen, de voorzieningen voor slechte leningen die voor het zesde kwartaal op rij meevielen en een versterking van de kernkapitaalratio die 40 basispunten hoger bleek dan verwacht.

De verbetering van de kapitaalratio was niet het gevolg van ingehouden winsten, maar te danken aan betere kredietratings voor obligaties, een lager marktrisico en lagere aftrekposten voor de kapitaalberekening. Ook de verkoop van het belang in Kotak hielp de buffer omhoog, stelden de analisten.

Deutsche Bank verwacht dat analisten hun winstverwachtingen zullen verhogen met circa 5 procent. De analisten verwachten daarbij dat het aandeel positief zal reageren op de kwartaalcijfers, omdat "ING een kwaliteitsbank is die steeds weer positief weet te verrassen in een uitdagend klimaat voor banken". 

Deutsche Bank heeft koopadvies op het aandeel ING Groep met een koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op een rood Damrak 2,0 procent lager op 11,57 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kwartaalresultaat ING Groep sterker dan verwacht
03-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft in het derde kwartaal een hoger dan verwacht onderliggend resultaat geboekt, door snel groeiende rentebaten, terwijl ook de nettowinst met meer dan een kwart steeg. Dit maakte de bank donderdag voorbeurs bekend.

De onderliggende winst voor belasting kwam uit op 1,88 miljard euro, liefst 26 procent meer dan de 1,49 miljard euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 1,56 miljard euro.

De nettowinst van ING Groep steeg met 27 procent op jaarbasis tot 1,35 miljard euro.

De totale opbrengsten van de bank stegen met 9 procent, van 4,00 miljard tot 4,36 miljard euro. Dit was te danken aan de 8 procent hogere rentebaten van 3,38 miljard euro en de 15 procent hogere provisie-inkomsten van 605 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 3,27 miljard euro aan netto rentebaten en totale inkomsten van 4,16 miljard euro.

Analist Benoit Pétrarque van Kepler Cheuvreux verwachtte vooraf dat ING zou kunnen profiteren van lagere spaarrentes in Nederland en Duitsland. 

De voorzieningen voor slechte leningen bleven nagenoeg ongewijzigd op 265 miljoen euro, tegen 261 miljoen euro een jaar eerder en lager dan de 307 miljoen euro in het tweede kwartaal.  

De leningengroei kwam uit op 3,6 miljard euro.

De kernkapitaalratio CET1 steeg naar 13,5 procent en het onderliggend rendement op eigen vermogen voor de eerste negen maanden van dit jaar was 11,3 procent.

ING kondigde recent een reorganisatieronde aan, waarbij in België duizenden banen verdwijnen, omdat de bank inzet op digitaal bankieren en het uitgebreide kantorennetwerk in België drastisch uitdunt. 

Het aandeel ING Groep sloot woensdag op een rood Damrak 2,0 procent lager op 11,57 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.