VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Ordina

Ordina-medewerkers gingen over de schreef, maar niet massaal
27-01-2015

Ordina nam het bij ten minste één overheidsaanbesteding niet al te nauw met de regels. Het woord fraude vermijdt topman Stépan Breedveld angstvallig, maar Ordina-mensen zijn over de schreef gegaan.

Lees verder
Ordina spreekt van ‘ongepast gedrag’ bij enkele aanbestedingen
09-10-2014

Ordina is in het vervolgonderzoek naar mogelijke misstanden bij overheidsaanbestedingen toch gestuit op enkele misstanden. 

Lees verder
Waarom heeft Ordina beleggers niet eerder ingelicht over mogelijke fraude?
05-10-2014

Sinds juni weet het beursgenoteerde Ordina dat er aanwijzingen waren voor fraude bij het bedrijf. Deze week reageerde Ordina, nadat het nieuws al op straat lag en het eigen aandeel fors in waarde was gedaald. Waarom nu pas?

Lees verder

Fondsnieuws

Uitgelicht: Ordina herstelt in 2016
27-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina, sinds de nazomer van 2014 een aandeel dat flink met de nek werd aangekeken, heeft zich in 2016 zeer opmerkelijk hersteld waardoor het aandeel al weer ruimschoots boven de koers noteert voor de grote koersval begon.

Voor Ordina leek in de eerste helft van 2014 niet zo gek veel aan de hand. Het relatief nieuwe management was druk doende met innovatie en verjonging en gericht op de toekomst. Een kink in de kabel werd een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Dat benaderde de ict-dienstverlener met de mededeling dat het beschikte over aanwijzingen dat Ordina betrokken was geweest bij het binnenhalen van overheidsopdrachten via de hulp van ambtenaren die nauwe banen onderhielden met het bedrijf.

Ordina startte een intern onderzoek, Zembla bereidde ondertussen een uitzending voor waarin begin oktober twee hoogleraren aan het woord kwamen. Eén daarvan meende de vergelijking met de bouwfraude te mogen maken, "gesteld dat het allemaal waar is, wat er wordt beweerd".

Koers maakt vrije val

De koers van het aandeel kwam de dag na de uitzending in een vrije val terecht, het bedrijf moest flink aan de bak om de schade te beperken. Het zittende bestuur moest duidelijkheid zien te krijgen over een periode van voor hun eigen bestuursperiode.

Het interne onderzoek leverde één mogelijke aanwijzing op dat er iets onrechtmatig heeft plaats gehad. Een vertegenwoordiging van Zembla meldde kort na de uitzending in een vraaggesprek op de radio nog dat er sprake was een spreekwoordelijk topje. Nadien bleef het stil.

De koers van het aandeel deed er bijna twee jaar over om de ellende achter zich te laten.

Ordina kampte ondertussen met een overheidsmarkt die niet mee zat, terwijl circa een derde van de omzet juist uit de publieke sector komt.

De koersval na Zembla bracht het aandeel in eerste instantie op circa 1,30 euro, maar uiteindelijk werd in februari een laagste koers genoteerd van 0,77 euro. Vanaf dat moment leken beleggers het wel mooi te hebben gevonden. In mei van dit jaar stond het aandeel weer op 1,30 euro, in juni op circa 1,60 en in oktober op 2,45 euro. 

Dat niveau bleek, met een teleurstellende omzetontwikkeling in het derde kwartaal, niet houdbaar. Richting het einde van het jaar lijkt het aandeel te gaan sluiten op circa twee euro.   

Vertrek van bestuurders

Tijdens het jaar verloor Ordina zijn CEO en CFO. Topman Stépan Breedveld kondigde in september zijn vertrek aan, nadat in april financieel directeur Jolanda Poots-Bijl dit al deed en zij medio september daadwerkelijk opstapte. Breedveld verklaarde dat de vervolmaking van de transformatie van Ordina een natuurlijk moment was om te vertrekken. 

De tandem werd vervangen door de inmiddels aangetreden Annemieke den Otter als CFO en Jo Maes als CEO. Die laatste komt pas op 1 april als topman in beeld, omdat Breedveld de jaarcijfers over 2016 nog voor zijn rekening neemt. 

NIBC liet weten Maes als een geschikte opvolger te beschouwen. Maes heeft volgens de analisten van NIBC succesvol de activiteiten van Ordina in België geleid, waar een sterke groei heeft plaatsgevonden in de afgelopen kwartalen. Het zal volgens de marktvorsers echter wel een uitdaging worden om de "aanhoudend zwakke" overheidsactiviteiten weer op de rit te krijgen.  

Ook ING wees op het sterke track record van Maes en noemde het vertrek van Breedveld een bevestiging dat de omvorming van Ordina zijn eindfase nadert.

Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 1,98 euro. Over heel 2016 resteert per saldo een rendement van 86,2 procent.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aandeelhouders Ordina keuren wijziging bezoldigingsbeleid goed
07-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Ordina hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering ingestemd met de voorgestelde aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in verband met gewijzigde pensioenwetgeving. Dit maakte de ICT-dienstverlener dinsdag bekend.

Als gevolg van de wijziging kunnen de bestuursleden nu deelnemen aan de standaard pensioenregeling van Ordina. Voor deze regeling neemt het bedrijf de jaarlijkse pensioenpremies voor zijn rekening en draagt deze ook af.

Op een groen Damrak is het aandeel Ordina woensdag 0,2 procent lager gesloten op 1,88 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Ordina in zee met T-Systems
30-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina gaat een samenwerkingsverband aan met T-Systems in de Benelux-regio. Dit maakte de ICT-dienstverlener woensdag bekend zonder financiële details te vermelden.

Met deze samenwerking krijgen klanten toegang tot een totaalportfolio van innovatieve cloud-, werkplek-, en applicatiediensten om hun end-to-end ICT-behoeften in te vullen en de digitalisering van hun business te versnellen.

Ordina profiteert van de twin-core datacenters, cloud-ecosystemen en moderne netwerkdiensten van T-Systems, terwijl T-Systems gebruik zal maken van Ordina’s kennis van lokale bedrijfsprocessen en toonaangevende Service Integratie en Applicatie Management-diensten in de Benelux.

Als onderdeel van de samenwerking zal T-Systems hostingdiensten gaan leveren aan Ordina.

Het aandeel Ordina noteerde woensdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 1,90 euro.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Ordina start samenwerking met Regas
25-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Regas voor minimaal twee jaar. Dit melde de ICT-dienstverlener vrijdag.

De samenwerking betreft het gemeenschappelijk aanbieden van een cliëntvolgsysteem aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Regas focust zich op de levering van het softwareproduct en Ordina richt op de implementatie, dataconversie en het bouwen en beheer van koppelingen tussen het cliëntvolgsysteem met andere softwarepakketten en ketenpartners.

Ordina noteerde 1,6 procent lager op 1,88 euro op een rood Damrak.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Ordina verbetert operationele winstgevendheid
01-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft over het derde kwartaal van 2016 de omzet verder zien afnemen, maar de operationele winstgevendheid duidelijk verbeterd. Dit maakte de ICT-dienstverlener dinsdag voorbeurs bekend.

De omzet daalde in het derde kwartaal op jaarbasis met 3,7 procent van 84,8 miljoen naar 81,6 miljoen euro. In de voorgaande twee kwartalen liet Ordina op jaarbasis een omzetstijging zien. "Het stelt teleur en de oorzaak ligt in Nederland en dan met name bij de overheid, die een stuk kritischer is geworden na het onderzoek van de Commissie-Elias", aldus vertrekkend bestuursvoorzitter Stépan Breedveld in een toelichting op de cijfers.

De omzet uit overheid nam 8,0 procent af naar 27,5 miljoen euro, de omzet uit Zorg steeg met 31,3 procent naar 6,1 miljoen euro en de omzet uit Industrie dikte 2,0 procent aan naar 24,1 miljoen euro. Financiële Dienstverlening liet een daling zien van 10,1 procent naar 24,0 miljoen euro. Breedveld sprak dinsdag van een flinke afslanking in de financiële sector, waardoor er onder druk van de vakbonden ook geen tijdelijk personeel meer wordt ingehuurd.

De omzet uit Nederland daalde met 8,7 procent naar 60,8 miljoen euro, waarbij de naar omzet gemeten grootste divisie Professional Services 5,2 procent minder inkomsten had van in totaal 33,6 miljoen euro. België/Luxemburg steeg in omzet met 14,6 procent naar 18,2 miljoen euro.

Ordina meldde verder vijf raamovereenkomsten bij het Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te hebben gewonnen voor de inhuur van ICT-personeel. Breedveld legde dinsdag uit dat deze contracten 1 tot 2 weken oud zijn, en waar nu mensen voor geleverd gaan worden. "Verder staan er nog 3 tot 5 mantelovereenkomsten in de markt, waarvan een aantal voorlopig aan Ordina zijn gegund. Pas bij een definitieve toewijzing treden we met de bekendmaking naar buiten", aldus de topman.

De zogeheten 'recurring' winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg van 3,7 miljoen naar 4,2 miljoen euro, na correctie van afvloeiingen van 1,7 miljoen euro. Vorig jaar lag deze laatste post op 1,8 miljoen euro. De operationele marge kwam uit op 5,2 procent. Vorig jaar was dit nog 4,3 procent.

"Met een lagere omzet in de segmenten overheid en financiële dienstverlening, is het resultaat verder gestegen door kostenbeheersing", aldus Breedveld.

Over de eerste 9 maanden kwam er een nettoresultaat van 3,3 miljoen euro uit de bus rollen, waar vorig jaar nog een verlies van 4,0 miljoen euro in de boeken stond. In het derde kwartaal was de winstvorming ten opzichte van het eerste halfjaar, waarover een nettowinst werd gemeld van bijna drie miljoen euro, duidelijk lager. Het management noemde als belangrijkste reden daarvoor de aanzienlijke hoeveelheid vakantiedagen in de afgelopen periode.

De nettoschuld liep terug van 11,1 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2015 naar 5,9 miljoen euro ultimo september dit jaar. Dit had ook een positief effect op de leverage ratio.

Ordina had aan het einde van het derde kwartaal 2.707 fte's in dienst, 44 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Het accent bij Ordina ligt nu, na een periode van verjonging, op werving en behoud van personeel.

Een concrete verwachting ontbrak, net als bij de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar.

Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een vrijwel vlak Damrak 5,7 procent lager op 2,29 euro.

Update: om meer informatie, commentaar van het management en koersreactie te vermelden.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: NIBC schrapt koopadvies Ordina
01-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft dinsdag het advies voor Ordina verlaagd van Kopen naar Neutraal, maar stelde het koersdoel juist opwaarts bij van 1,80 naar 2,20 euro.

Analist Johan van den Hooven sprak van een teleurstellende daling in de omzet over het derde kwartaal van bijna 4 procent. In de voorgaande twee kwartalen liet Ordina juist een omzetstijging zien. Van den Hooven verwacht dat de omzetontwikkeling op de korte termijn volatiel blijft.

De analist beoordeelde de margeverbetering met 90 basispunten op jaarbasis naar 5,2 procent als ondermaats, evenals het recurring bedrijfsresultaat (EBITDA). Deze kwam met 4,2 miljoen euro fors lager uit dan de door de analist geraamde 5,5 miljoen euro. Van den Hooven signaleerde echter ook dat de kostenbesparingen op schema liggen en dat dit tot een verdere verbetering van de marge moet leiden.

Van den Hooven wees dinsdag op de recent stevig opgelopen koers, waardoor er gelet op de trendbreuk in de omzetontwikkeling momenteel geen positieve impulsen voor de koers meer zijn op korte termijn.

Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een groen Damrak 4,8 procent lager op 2,31 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Ordina verbetert operationele winstgevendheid
01-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft over het derde kwartaal van 2016 de omzet verder zien afnemen, maar de operationele winstgevendheid duidelijk verbeterd. Dit maakte de ICT-dienstverlener dinsdag voorbeurs bekend.

De omzet daalde in het derde kwartaal op jaarbasis met 3,7 procent van 84,8 miljoen naar 81,6 miljoen euro.

De omzet uit overheid nam 8,0 procent af naar 27,5 miljoen euro, de omzet uit Zorg steeg met 31,3 procent naar 6,1 miljoen euro en de omzet uit Industrie dikte 2,0 procent aan naar 24,1 miljoen euro. Financiële Dienstverlening liet een daling zien van 10,1 procent naar 24,0 miljoen euro.

Ordina meldde verder vijf raamovereenkomsten bij de overheid te hebben gewonnen voor de inhuur van ICT-personeel.

De omzet uit Nederland daalde met 8,7 procent naar 60,8 miljoen euro, waarbij de naar omzet gemeten grootste divisie Professional Services 5,2 procent minder inkomsten had van in totaal 33,6 miljoen euro. België/Luxemburg steeg in omzet met 14,6 procent naar 18,2 miljoen euro.

De zogeheten 'recurring' winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg van 3,7 miljoen naar 4,2 miljoen euro, na correctie van afvloeiingen van 1,7 miljoen euro. Vorig jaar lag deze post op 1,8 miljoen euro. De operationele marge kwam uit op 5,2 procent. Vorig jaar was dit nog 4,3 procent.

"Met een lagere omzet in de segmenten overheid en financiële dienstverlening, is het resultaat verder gestegen door kostenbeheersing", aldus CEO Stépan Breedveld van Ordina.

De nettoschuld liep op jaarbasis terug van 11,1 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2015 naar 5,9 miljoen euro ultimo september dit jaar.

Ordina had aan het einde van het derde kwartaal 2.707 fte's in dienst, 44 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

Een concrete verwachting ontbrak, net als bij de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar.

Het aandeel Ordina sloot maandag op een rood Damrak 4,4 procent hoger op 2,43 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Uitgelicht: Ordina in trek na adviesverhoging
16-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De koers van het aandeel van Ordina trok deze week de nodige aandacht. Nadat ING het aandeel eind vorige week al een koopaanbeveling kreeg met een koersdoel van 2,25 euro, leek het aandeel sowieso op meer aandacht te kunnen rekenen.

De onderneming heeft een moeilijke periode achter de rug met allerhande onregelmatigheden, maar ook drastische aanpassingen in de onderneming die nadrukkelijk voortvloeiden uit verslechterde marktomstandigheden, met name bij overheden, waar Ordina een stevige footprint had en nog steeds heeft.

Die transformatie resulteerde niet alleen in een duidelijke verjongingsslag van het bestand aan professionals en dus kostenbesparingen, maar ook in een verbetering van de resultaten. Er werd de afgelopen twee kwartalen weer omzetgroei gerealiseerd en ook de EBITDA-marge liet herstel zien.   

Dat werd door de belegger, de laatste jaren niet bepaald verwend met mooie cijfers, zeer gewaardeerd. De koers van het aandeel had niet alleen te lijden gehad van stroefheid in de operaties, maar vooral van de verdenking dat Ordina in het verleden met voorkennis opdrachten bij de overheid in de wacht gesleept zou hebben, een kwestie die het televisieprogramma Zembla in 2014 voor het voetlicht bracht, nu circa twee jaar geleden. Dat laatste is gepareerd, het herstel wordt zichtbaar en daarmee is de koers van het aandeel vanaf april van dit jaar zo'n beetje verdubbeld. 

Kennelijk was de bedrijfsomslag niet alleen voor de CFO Jolanda Poots-Bijl een reden om in april al haar vertrek aan te kondigen met als belangrijkste argument dat dit een natuurlijk moment was, maar ook voor de CEO Stepan Breedveld. Die verklaarde donderdag dat de vervolmaking van de transformatie van Ordina een natuurlijk moment was om te vertrekken.

De tandem moet uiteindelijk worden vervangen door Annemieke den Otter als CFO en Jo Maes als CEO. Die laatste komt pas op 1 april als topman in beeld, omdat Breedveld de jaarcijfers 2016 nog voor zijn rekening neemt. 

Volgens NIBC Markets is de nieuwe topman Maes "geschikt" om weer voor groei te zorgen bij Ordina omdat hij succesvol de activiteiten van Ordina in België heeft geleid, waar een sterke groei heeft plaatsgevonden in de afgelopen kwartalen. Het zal echter wel een uitdaging worden om de "aanhoudend zwakke" overheidsactiviteiten weer op de rit te krijgen, aldus NIBC.  

Deze week leek het advies van ING zijn werk te doen, met een stevige winst van meer dan 5 procent op woensdag. Daar ging na de bekendmaking van het vertrek van Breedveld op donderdag overigens wel weer bijna 3 procent vanaf. Vrijdag daalde het aandeel 0,6 procent, hetgeen toch een weekrendement met zich meebracht van 6,4 procent op 1,98 euro. Daarmee noteerde de koers weer ongeveer op het niveau van voor de verdenking van onrechtmatig verkregen opdrachten.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Correctie: Beursblik: vertrek CEO Ordina bevestigt eindfase bedrijfstransformatie
15-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrek van de CEO van Ordina Stépan Breedveld bevestigt in de ogen van ING dat de omvorming van het bedrijf zijn eindfase nadert.

ING-analist Marc Zwartsenburg ziet in Jo Maes de geschikte opvolger voor Breedveld met een sterk track record achter zijn naam.

Deze verandering bevestigt de beleggingsvisie van ING op Ordina, dat volgens Zwartsenburg op de weg terug is en klaar is voor groei.

ING hanteert het advies Kopen met een koersdoel van 2,25 euro voor het aandeel Ordina.

Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een vlak Damrak 5,4 procent lager op 1,93 euro.

Correctie: om het juiste koersdoel weer te geven.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: vertrek CEO Ordina bevestigt eindfase bedrijfstransformatie
15-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrek van de CEO van Ordina Stépan Breedveld bevestigt in de ogen van ING dat de omvorming van het bedrijf zijn eindfase nadert.

ING-analist Marc Zwartsenburg ziet in Jo Maes de geschikte opvolger voor Breedveld met een sterk track record achter zijn naam.

Deze verandering bevestigt de beleggingsvisie van ING op Ordina, dat volgens Zwartsenburg op de weg terug is en klaar is voor groei.

ING hanteert het advies Kopen met een koersdoel van 2,05 euro voor het aandeel Ordina.

Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een vlak Damrak 5,4 procent lager op 1,93 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: nieuwe CEO Maes geschikt om Ordina te laten groeien
15-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Jo Maes is geschikt om als CEO van Ordina voor groei te zorgen. Dit schreef NIBC Markets donderdag in reactie op het nieuws dat Maes de huidige topman Stépan Breedveld op zal volgen.

Maes heeft volgens de analisten van NIBC succesvol de activiteiten van Ordina in België geleid, waar een sterke groei heeft plaatsgevonden in de afgelopen kwartalen. Het zal volgens de marktvorsers echter wel een uitdaging worden om de "aanhoudend zwakke" overheidsactiviteiten weer op de rit te krijgen.  

NIBC heeft een koopadvies met een koersdoel van 1,80 euro op Ordina.

Op een rood Damrak noteerde het aandeel Ordina donderdagochtend 4,4 procent lager op 1,96 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Topman Ordina stapt op
15-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Ordina ziet zijn CEO Stépan Breedveld opstappen. Dit heeft de ICT-dienstverlener donderdag bekendgemaakt.

Breedveld, die aanblijft tot 1 april van 2017, wordt opgevolgd door Jo Maes, afkomstig uit de eigen gelederen. Maes is in 2011 bij Ordina België/Luxemburg in dienst getreden en is sinds 2014 CEO van Ordina België/Luxemburg.

Breedveld geeft donderdag aan dat "mijn opdracht is volbracht en dit is een natuurlijk moment waarop ik besloten heb om afscheid te nemen", aldus de vertrekkend topman.

Eerder werd ook al bekend dat CFO Jolanda Poots-Bijl per 19 september vertrekt en wordt opgevolgd door Annemieke den Otter.

De raad van commissarissen benoemt Maes per 1 januari 2017 tot lid van de raad van bestuur en per 1 april 2017 tot voorzitter van de raad van bestuur en CEO. De kennisgeving van zijn benoeming tot statutair bestuurder staat de agenda van een bijeen te roepen buitengewone algemene vergadering op 7 december van dit jaar. Maes wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.

Het aandeel Ordina sloot woensdag op een rood gesloten Damrak 5,2 procent hoger op 5,02 euro.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Beursblik: ING zet Ordina op Kopen
09-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het advies voor Ordina verhoogd van Houden naar Kopen en stelde tevens het koersdoel opwaarts bij van 1,00 naar 2,25 euro.

Volgens analist Marc Zwartsenburg "suggereren de fundamentals van het bedrijf dat Ordina in de laatste fase zit van een omslag". De analist wees daarbij op twee opeenvolgende kwartalen met omzetgroei, een door kostenbesparingen herstelde EBITDA-marge, de nagenoeg afgeronde herstructurering van het bedrijf en controle over probleemkwesties, zoals de Zembla-uitzending. Daarnaast noteert de balans weer positief en creëert een stijging van de kasstroom ruimte voor de terugkeer van dividenduitkeringen, concludeerde Zwartsenburg.

De markt lijkt volgens de analist nog steeds sceptisch over een omslag van het bedrijf, aangezien het aandeel nog steeds 9 procent lager noteert ten opzichte van de piek in de eerste helft van 2015. Zwartsenburg erkende de kwetsbaarheid van het herstel in Nederland, maar sprak verder van een beperkt neerwaarts risico gelet op de positieve macro-economische omstandigheden in de Benelux en de effecten van de doorgevoerde kostenbesparingen.

Het aandeel Ordina noteerde vrijdag op een rood Damrak 4,4 procent hoger op 1,78 euro.

Update om weggevallen informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ING zet Ordina op Kopen
09-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Volgens analist Marc Zwartsenburg "suggereren de fundamentals van het bedrijf dat Ordina in de laatste fase zit van een omslag". De analist wees daarbij op twee opeenvolgende kwartalen met omzetgroei, een door kostenbesparingen herstelde EBITDA-marge, de nagenoeg afgeronde herstructurering van het bedrijf en controle over probleemkwesties, zoals de Zembla-uitzending. Daarnaast noteert de balans weer positief en creëert een stijging van de kasstroom ruimte voor de terugkeer van dividenduitkeringen, concludeerde Zwartsenburg.

De markt lijkt volgens de analist nog steeds sceptisch over een omslag van het bedrijf, aangezien het aandeel nog steeds 9 procent lager noteert ten opzichte van de piek in de eerste helft van 2015. Zwartsenburg erkende de kwetsbaarheid van het herstel in Nederland, maar sprak verder van een beperkt neerwaarts risico gelet op de positieve macro-economische omstandigheden in de Benelux en de effecten van de doorgevoerde kostenbesparingen.

Het aandeel Ordina noteerde vrijdag op een rood Damrak 4,4 procent hoger op 1,78 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Otus meldt stemrechtbelang in Ordina
08-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Otus Capital Management heeft een eerste stemrechtbelang in Ordina gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 6 september 2016.

Otus meldde een stemrechtbelang van 3,01 procent zonder een kapitaalbelang.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Ordina schrijft weer zwarte operationele cijfers
18-08-2016

Ordina heeft in het tweede kwartaal van 2016 een zeer sterke verbetering laten zien van het onderliggende operationele resultaat, waarbij ook een hogere omzet werd geboekt. Dit meldde de ICT-dienstverlener donderdag voorbeurs.

"De resultaten in het eerste kwartaal verbeteren bij een licht groeiende omzet", aldus CEO Stépan Breedveld. In Nederland was sprake van lichte krimp. "In Nederland heeft de groei in de segmenten financiële dienstverlening en industrie de krimp bij de overheid nog niet volledig kunnen compenseren", zei de topman daarover.

De CEO gaf donderdag in een toelichting tegenover de pers aan op termijn te voorzien dat de overheid weer meer gaat investeren in ICT, maar dat met het oog op de aankomende Kamer-verkiezingen het niet waarschijnlijk is dat die voor de vorming van een nieuw kabinet worden gedaan.

Analist Marc Zwartsenburg van ING stelde donderdag in zijn cijferbeoordeling dat de verbetering in de omzettrend afhankelijk is van de bestedingen door de publieke sector en ook hij voorziet voor de Kamer-verkiezingen daarin geen opwaartse dynamiek.

Ordina boekte in het afgelopen kwartaal een 4,4 procent hogere omzet van 87,9 miljoen euro, terwijl het overheidssegment met een daling van 4,7 procent ook in het tweede kwartaal nog altijd onder druk stond. Over het tweede kwartaal kwam de omzet bij de overheid uit op 29,2 miljoen euro en is daarmee nog steeds de grootste bron van inkomsten, gevolgd door financiële dienstverlening die in het tweede kwartaal in omzet 2,3 procent opliep, en de industrie, die een omzetgroei liet zien van 11,7 procent. Zorg is met 6,3 miljoen euro omzet verreweg het kleinst. Zorg steeg in het tweede kwartaal met bijna 40 procent in omzet.

Het terugkerende bedrijfsresultaat (EBITDA) nam op jaarbasis toe van 0,8 miljoen euro negatief naar 5,2 miljoen euro positief. De marge steeg daarbij van 1,0 procent negatief naar 5,9 procent.

Over het eerste halfjaar boekte Ordina een nettoresultaat dat uitkwam op krap 3 miljoen euro. Vorig jaar moest over de eerste zes maanden nog een verlies genomen worden van 3,9 miljoen euro.

Ordina had aan het eind van het tweede kwartaal een positieve kaspositie van 100.000 euro en een verhouding tussen nettoschuld en het EBITDA van 0. Het bankenconvenant stelt 2,5 als maximaal toelaatbaar.

Het besparingsprogramma voor Nederland is nagenoeg afgerond. De impact van het besparingsprogramma op het resultaat van het eerste halfjaar bedroeg 5,9 miljoen euro en zal voor heel 2016 circa 11 tot 12 miljoen euro bedragen. Dit is bovenop de reeds in 2015 gerealiseerde 1,5 miljoen euro. De resterende 1,5 tot 2,5 miljoen euro zal tot uitdrukking komen in de resultaten van 2017. Hiermee zal de beoogde besparing van 15,0 miljoen euro per jaar volledig zijn gerealiseerd.

De besparingen betreffen naast directe en indirecte medewerkers, ook procesverbeteringen en out-of-pocketkosten. Dit leidt tot een lagere overhead en een verlaagde beschikbaarheid, waardoor het rendement wordt ondersteund.

Het aantal medewerkers is aan het einde van het eerste halfjaar 2016 gedaald van 2.886 eind juni 2015 naar 2.751 medewerkers.

Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 1,0 procent hoger op 1,70 euro.

Update: om meer informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Ordina is weer gezonde organisatie
18-08-2016

De cijfers over het tweede kwartaal van Ordina duiden op voltooiing van de transmissie naar een gezonde organisatie met verder een nettowinst over het eerste halfjaar en een gunstige ontwikkeling in de kasstroom. Dit bleek donderdag uit de beoordeling van de cijfers van Ordina door ING.

ING-analist Marc Zwartsenburg geeft aan dat het bedrijf op schema ligt om over 2016 weer dividend uit te keren en voor een nettokaspositie van meer dan 10 miljoen euro aan het eind van dit jaar.

Punt van aandacht voor Zwartsenburg is de publieke sector in Nederland die nog steeds een daling laat zien en daarmee de resultaten drukt. De analist stelde dat groei voor Ordina uitdagend blijft zolang dit zo blijft.

ING hanteert het advies Houden voor het aandeel Ordina met een koersdoel van 1,00 euro.

Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 0,8 procent lager op 1,67 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Ordina groeit door in België
18-08-2016

Ordina laat over het tweede kwartaal vooral groei in België zien, terwijl de groepsomzet geruggensteund werd door twee werkdagen meer dan een jaar eerder. Dit bleek donderdag uit de beoordeling van de cijfers over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar door NIBC Markets.

Analist Johan van den Hooven signaleert een trendverbetering in de omzet, terwijl de kostenbesparingen op schema liggen. Dat laatste komt overeen met de verwachtingen van NIBC die ook uitging van een besparing van 5,2 miljoen euro. De analist geeft verder aan dat de financiële positie van Ordina in orde is met een vrijwel vlakke kaspositie.

Van den Hooven voorziet een omzetgroei voor 2016 van 1,3 procent en een operationele marge van  6,9 procent, een verbetering met 350 basispunten. Ordina gaf zelf geen verwachting voor het lopende boekjaar af.

De koers van het aandeel heeft in de visie van NIBC nog het nodige opwaarts potentieel met een 'korting' van 20 tot 30 procent ten opzichte van vergelijkbare bedrijven.

NIBC heeft het aandeel Ordina op Kopen staan met een koersdoel van 1,80 euro.

Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 1,8 procent lager op 1,65 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Ordina schrijft weer zwarte operationele cijfers
18-08-2016

Ordina heeft in het tweede kwartaal van 2016 een zeer sterke verbetering laten zien van het onderliggende operationele resultaat, waarbij ook een hogere omzet werd geboekt. Dit meldde de ICT-dienstverlener donderdag voorbeurs.

"De resultaten in het eerste kwartaal verbeteren bij een licht groeiende omzet", aldus CEO Stépan Breedveld. In Nederland was sprake van lichte krimp. "In Nederland heeft de groei in de segmenten financiële dienstverlening en industrie de krimp bij de overheid nog niet volledig kunnen compenseren", zei de topman daarover.

Ordina boekte in het afgelopen kwartaal een 4,4 procent hogere omzet van 87,9 miljoen euro, terwijl het overheidssegment met een daling van 4,7 procent ook in het tweede kwartaal nog altijd onder druk stond.

Het terugkerende bedrijfsresultaat (EBITDA) nam op jaarbasis toe van 0,8 miljoen euro negatief naar 5,2 miljoen euro positief. De marge steeg daarbij van 1,0 procent negatief naar 5,9 procent.

Over het eerste halfjaar boekte Ordina nettoresultaat dat uitkwam op krap 3 miljoen euro. Vorig jaar moest over de eerste zes maanden nog een verlies genomen worden van 3,9 miljoen euro.

Ordina had aan het eind van het tweede kwartaal een positieve kaspositie van 100.000 euro en een verhouding tussen nettoschuld en het EBITDA van 0. Het bankenconvenant stelt 2,5 als maximaal toelaatbaar.

Het besparingsprogramma voor Nederland is nagenoeg afgerond. De impact van het besparingsprogramma op het resultaat van het eerste halfjaar bedroeg 5,9 miljoen euro en zal voor heel 2016 circa 11 tot 12 miljoen euro bedragen. Dit is bovenop de reeds in 2015 gerealiseerde 1,5 miljoen euro. De resterende 1,5 tot 2,5 miljoen euro zal tot uitdrukking komen in de resultaten van 2017. Hiermee zal de beoogde besparing van 15,0 miljoen euro  per jaar volledig zijn gerealiseerd.

De besparingen betreffen naast directe en indirecte medewerkers, ook procesverbeteringen en out-of-pocketkosten. Dit leidt tot een lagere overhead en een verlaagde beschikbaarheid, waardoor het rendement wordt ondersteund.

Het aantal medewerkers is aan het einde van het eerste halfjaar 2016 gedaald van 2.886 eind juni 2015 naar 2.751 medewerkers.

Het aandeel Ordina sloot woensdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 1,68 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Ordina wil Annemieke den Otter benoemen tot CFO
08-07-2016

Ordina wil Annemieke den Otter benoemen tot financieel directeur. Dit maakte de automatiseerder vrijdag nabeurs bekend.

Den Otter vervangt de huidige CFO Jolanda Poots-Bijl die per 19 september vertrekt bij Ordina. Eerder vervulde Den Otter diverse functies voor VolkerWessels, Macquarie London en ING London. De nieuwe CFO trad in november 2013 in dienst bij Ordina als financieel directeur corporate.

De benoeming van Den Otter zal ter goedkeuring aan aandeelhouders worden voorgelegd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die later dit jaar wordt gehouden.

Het aandeel Ordina is vrijdag op een groen Damrak 0,7 procent lager gesloten op 1,45 euro. 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.