VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: SNS Reaal

Deskundigen aan zet om waarde onteigende effecten SNS vast te stellen
Deskundigen aan zet om waarde onteigende effecten SNS vast te stellen
26-02-2016

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft deskundigen benoemd die zich moeten buigen over de vraag wat de waarde is van de in 2013 onteigende effecten van SNS Reaal (SNS). De deskundigen zullen de OK daarover adviseren, die vervolgens in een later stadium een beslissing zal nemen.

Lees verder
Euronext heeft wat uit te leggen over chaos rond SRLEV-obligatie
Euronext heeft wat uit te leggen over chaos rond SRLEV-obligatie
03-01-2016

Wie treft blaam bij het scheeflopen van een obligatie, waardoor beleggers voor honderdduizenden euro’s gedupeerd zijn? Uitgevende instelling Vivat, het vroegere Reaal zegt juist te hebben gehandeld. De VEB vraagt daarom Euronext naar zijn handelen in deze onverkwikkelijke situatie.

Lees verder
VEB vraagt Vivat toelichting op scheefgelopen SRLEV obligatie
VEB vraagt Vivat toelichting op scheefgelopen SRLEV obligatie
03-12-2015

Beleggers hebben dagenlang te veel betaald voor een oude obligatie van SNS Reaal. Zij dachten met de aanschaf van de obligatie ook coupons te ontvangen, maar die waren al uitbetaald. De VEB vraagt in een brief om opheldering aan de uitgevende instelling Vivat.

Lees verder

Fondsnieuws

ASR zat fout met Falcon-woekerpolis - media
31-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) ASR moet een deel van de kosten terugbetalen van een woekerpolis die de verzekeraar aan het begin van de jaren negentig verkocht. Dit meldde het Financieele Dagblad dinsdag op basis van een nog niet gepubliceerde uitspraak van klachteninstituut Kifid.

Het zou gaan om een bedrag van 7.000 euro, volgens een woordvoerder van Consumentenclaim, een bedrijf dat de klant bijstond. Het Kifid oordeelt alleen in individuele zaken. 

De uitspraak kan volgens het FD claimclubs meer houvast geven in collectieve procedures tegen de verzekeraars ASR, Reaal, Aegon en Nationale-Nederlanden. Daarin gaat het ook om 'eerste kosten' die werden ingehouden zonder de klant daarover vooraf te informeren. Eerder oordeelde het Kifid in een zaak tegen Nationale-Nederlanden al dat deze kosten moeten worden terugbetaald. Deze verzekeraar ging in beroep.

In totaal zouden door ASR zo'n 200.000 polissen met de naam Falcon Levensplan zijn verkocht. Per verzekeraar zouden de 'eerste kosten' in theorie in de miljarden lopen, volgens het FD. In de praktijk vraagt echter maar een klein deel van de polishouders om een vergoeding en is de klant niet in alle gevallen hetzelfde geinformeerd.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Compensatieregeling rentederivaten definitief
19-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Er is een definitief akkoord tussen de derivatencommissie en Nederlandse banken over de compensatieregeling voor mkb-rentederivaten. Dit maakte de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten maandag bekend. 

De zes betrokken banken ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot starten begin 2017 met de uitvoering van het 'herstelkader' en de uitbetaling van compensaties. 

Nederlandse banken namen in juli al extra voorzieningen in verband met de compensatieregeling. ABN AMRO trof een extra voorziening van 360 miljoen euro, Rabobank van 500 miljoen euro en ING van 150 miljoen euro. Van Lanschot zette 7 tot 9 miljoen euro opzijn.

In totaal 24.000 derivatencontracten van ongeveer 19.000 klanten zullen worden getoetst aan de regeling, ook als ze al een compensatie hebben gekregen. Het gaat vooral om mkb-bedrijven.  

Externe accountants zullen controleren of de banken de afspraken goed uitvoeren. De AFM zal ook optreden als waarnemer en zal in maart en september 2017 over de voortgang en kwaliteit van het werk rapporteren aan de minister van Financiën.

De derivatencommissie werd op advies van de AFM in het leven geroepen nadat de toezichthouder ontevreden was over de manier waarop banken klanten compenseerden die als niet-professionele partijen waren opgezadeld met complexe rentederivaten.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS gaat banen schrappen
16-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) SNS wil in de komende vier jaar de kosten met 100 miljoen euro verlagen, waardoor waarschijnlijk honderden banen zullen verdwijnen. Dit bevestigde een woordvoerder vrijdag tegen ABM Financial News.

De besparingsdoelstelling komt voort uit de dit jaar geformuleerde strategie voor de komende jaren, die de onderneming onder andere eenvoudiger en efficiënter moet maken. Volgens de zegsman heeft SNS intern zijn medewerkers op de hoogte gebracht en gezegd dat er in de volgende vier jaren 800 tot 900 banen kunnen verdwijnen.

De woordvoerder benadrukte evenwel dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen.

Volgens SNS zal een deel van het banenverlies ontstaan door natuurlijk verloop en de zegsman wees er ook op dat het bedrijf momenteel veel externen in dienst heeft, waar een deel van zal verdwijnen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Half jaar beroepsverbod voor schending bankierseed
15-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht banken heeft een beroepsverbod van zes maanden opgelegd voor werkzaamheden in de bancaire sector, omdat de bankierseed is geschonden. Dit maakte de commissie donderdag bekend. 

De betreffende bankmedewerker had klantgegevens van meerdere personen bekeken zonder zakelijke aanleiding. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers vertrouwelijk met hun gegevens omgaan, stelde de Tuchtcommissie, die bewezen acht dat de medewerker niet integer en zorgvuldig gewerkt heeft.

Het is een van de eerste drie uitspraken door de commissie. In een andere zaak werd een klacht gegrond verklaard zonder maatregelen op te leggen. Hier had een medewerker een bankpas geblokkeerd, om contact te krijgen met een klant, die na diverse pogingen niet was bereikt. Deze medewerker stelde het klantbelang onvoldoende centraal, maar kreeg geen sancties opgelegd omdat excuses waren aangeboden. 

Een derde klager werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat het een privé-rekening van een bankmedewerker betrof.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Wind waait in richting van versoepeling toezicht - DNB
29-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De wind waait in de richting van versoepeling van het toezicht op de financiële sector, nu de laatste financiële crisis steeds verder in het verleden ligt.

Dat zei directeur toezicht Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank dinsdag.

Hij verwees naar de publicatie van nieuwe wetgeving voor de financiële sector door de Europese Commissie vorige week, waarin de regels op verschillende punten zouden zijn versoepeld, ten opzichte van eerder gepubliceerde voorstellen. Zo zijn bepaalde aanbevelingen voor het aanvullen van kapitaalbuffers niet meer bindend.

"Het toezicht is altijd het strengst direct na een crisis", zei Sijbrand tijdens een perspresentatie in Amsterdam. Dat toezichthouders de teugels daarna weer laten vieren is volgens hem een logische ontwikkeling. "En dat leidt dan tot een volgende crisis."

Mede-directeur Frank Elderson tekende daarbij aan dat die versoepeling wel zichtbaar is op het gebied van kapitaaleisen, maar dat op andere gebieden, zoals het integriteitstoezicht, de slinger nog duidelijk de andere kant op gaat. 

Volgens Sijbrand duiken in de steeds complexere regels voor de financiële sector tegenstrijdigheden die de kiem van een volgende crisis kunnen bevatten.

"Ik zal niet speculeren over welk onderdeel van de regelgeving naar mijn mening de kiem van een volgende crisis bevat, maar ik heb wel een paar favorieten", zei de chef bankentoezicht van DNB.

Voor banken en verzekeraars worden door verschillende instanties kapitaalregels ontwikkeld, die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. "Dat loopt door elkaar en als je er naar kijkt denk je soms: wie heeft dat bedacht?"

Zo worden aan hypotheken heel verschillende risicogewichten toegekend in verschillende sectoren en bij verschillende hoogtes van de lening, de zogeheten 'loan-to-values'.  Dit is toevallig erg belangrijk voor de financiële stabiliteit in Nederland, waar internationaal gezien een groot deel van de balans van banken uit woninghypotheken bestaat.

Op dit moment vergadert het Bazels Comité voor het bankentoezicht over een beperking van het gebruik van interne modellen om risico's te wegen voor verschillende types leningen, waaronder ook hypotheken. Dit nieuwe regelpakket, door DNB aangeduid als Basel 3.5 en door de sector zelf vaak als Basel 4, is niet bedoeld om de buffers van de banken te verhogen.

"Maar voor landen die veel interne modellen gebruiken leidt dit de facto tot een aanzienlijke verhoging", aldus Sijbrand. Niet alleen banken in Nederland, maar ook in andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland worden hierdoor geraakt.

In de Verenigde Staten, waar banken hun hypotheken onderbrengen bij de staatsinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac, worden interne modellen nauwelijks gebruikt en heeft deze strenge houding ook geen impact, benadrukte Sijbrand.

Deze stammenstrijd in het Bazels Comité dreigt nu uit te monden in kapitaaleisen voor hypotheken, die met name voor de hogere loan-to-values (hypotheken die bijna even hoog of hoger zijn dan de woningwaarde) zo hoog zijn dat ze volgens Sijbrand geen realistische afweging van risico's meer uitdrukken, maar alleen nog een mening over de betrouwbaarheid van interne modellen. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Moody's verhoogt ratings SNS Bank
23-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft de kredietratings voor SNS Bank verhoogd, aangezien de bank de afgelopen twee jaar goed winstgevend was, de rentemarge op peil kon houden in het lage renteklimaat, de financieringskosten significant reduceerde en de operationele kosten in het gareel hield. Dit maakte de kredietbeoordelaar bekend. 

De kredietwaardigheid van langetermijnverplichtingen van de bank werd verhoogd van Baa1 naar A3 en de rating van achtergestelde leningen van de bank ging omhoog van Baa3 naar Ba1. 

Door de strategische heroriëntatie van de in 2013 genationaliseerde bank op retailbankieren, met name op Nederlandse hypotheken, daalden de voorzieningen voor slechte leningen bij SNS Bank de laatste twee jaar tot een laag niveau van minder dan 10 basispunten, stelde Moody's. De kapitaalbuffer is ook sterk volgens Moody's, met een kernkapitaalratio CET1 van ruim 25 procent.

De succesvolle terugkeer  naar de kapitaalmarkt in oktober 2015, stelt SNS volgens de kredietbeoordelaar in staat om zijn financieringsbronnen te diversificeren, hoewel spaargeld de belangrijkste bron van financiering blijft. De eenzijdige aard van het bedrijf, met zijn sterke focus op woninghypotheken, blijft echter een minpunt voor de kredietwaardigheid.

Moody's acht een verdere verhoging van de kredietwaardigheid mogelijk, als de Nederlandse economie verder aantrekt gecombineerd met dalende werkloosheid en stijgende huizenprijzen. Ook kan de bank een hogere kredietrating tegemoet zien wanneer de nieuwe strategie meer vruchten gaat afwerpen. 

SNS Bank zal vanaf volgend jaar als de Volksbank door het leven gaan.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Hoge Raad geeft VEB fiat voor enqueteverzoek over SNS
04-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de Vereniging van Effectenbezitters namens beleggers mag vragen om een enquêteverzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS. Dit meldde de beleggersvereniging vrijdag na de bekendmaking van het oordeel van de Hoge Raad.

Reeds in juli 2015 oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat de VEB gerechtigd is tot het vragen om een enquêteverzoek over de in 2013 genationaliseerde bankverzekeraar.

De VEB meldt dat het verzoek voor het onderzoek op korte termijn aan de Ondernemingskamer moet worden voorgelegd.

Tijdens de nationalisatie van SNS in februari 2013 werden de aandelen van SNS onteigend en verloren aandeelhouders hun eigendom en zeggenschap. "Het arrest van de Hoge Raad van vandaag maakt duidelijk dat ook onteigende aandeelhouders recht kunnen halen, waarbij een onderzoek naar mogelijk wanbeleid een eerste stap is", aldus de VEB.

"Als het verzochte onderzoek wordt toegewezen, krijgen onteigende beleggers SNS eindelijk inzage in alle feiten die hebben geleid tot de ondergang en nationalisatie van SNS", voegde de beleggersvereniging toe. "Dat is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers." 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Volksbank nog drie jaar onder vleugels van Nederlandse Staat
28-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank zal volgens de afspraken met de Europese Commissie ooit weer moeten worden geprivatiseerd, maar krijgt eerst nog drie jaar de tijd om zich onder de vleugels van de Nederlandse Staat te ontwikkelen. Dit zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, die het nieuwe logo van de bank onthulde, dinsdag.

"Ze krijgen drie jaar de tijd om zich te bewijzen. Daarna kan een volgend kabinet beslissen over de wijze van privatisering”, zei Dijsselbloem. De minister nationaliseerde de bank in 2013, omdat het risicovolle vastgoedfinancieringsbedrijf SNS Property Finance miljarden moest afboeken op zijn leningen.  

Of het straks een beursgang wordt of een onderhandse verkoop, dat staat nog geheel open, zei CEO Maurice Oostendorp. De afspraak met de Europese Commissie is dat de bank ooit weer geprivatiseerd zal worden, maar daar is geen termijn aan verbonden. "Het kan ook eerder zijn" dan drie jaar, zei Oostendorp, als het model van de bank zich dan al heeft bewezen. "Maar dan moet eerst de klant het met ons eens zijn, dat we een goede bank zijn."

Lager rendement

Het rendement van de bank zal mogelijk lager uitvallen dan dat van de drie grootste Nederlandse banken ING Groep, ABN AMRO en Rabobank, voegde minister Dijsselbloem daar aan toe. ”Het rendement moet in verhouding staan tot het risico en gezien het risicoprofiel van de Volksbank zal dat qua rendementsdoelstelling bescheidener zijn dan de doelen van grotere banken”, zei Dijsselbloem. “Maar bij dat risicoprofiel kan dat een heel aantrekkelijke belegging zijn.”

De Nederlandsche Bank schreef dinsdag in een rapport dat de grote Nederlandse banken in de toekomst niet meer moeten uitgaan van dubbelcijferige rendementen, maar afhankelijk van de uitkomst van Basel 4, moeten rekenen op rendementen van 7 tot 9 procent. 

Op basis van het door de staat geïnvesteerde kapitaal van 2,7 miljard in 2015 en een normaal dividendrendement voor banken in Europa van vijf procent, gaat de Staat via NLFI voor de Volksbank voor de komende jaren uit van een dividend van minstens 135 miljoen euro per jaar. Dit komt neer op 40 procent van de winst in 2015.

De Volksbank 

Oostendorp maakte dinsdag bekend dat de bankgroep SNS Bank voortaan de Volksbank zal heten. 

De naam sorteert niet voor op een toekomst als staatsbank, benadrukte de topman. “Dat is niet de bedoeling ervan. Aan dat concept van staatsbank zitten trouwens ook wat haakjes en oogjes”, aldus Oostendorp. In elk geval staat de vorming van een staatsbank op gespannen voet met de afspraken die zijn gemaakt met de Europese Commissie bij de nationalisering van de bank. De afspraak is namelijk dat SNS ooit weer geprivatiseerd wordt. “De Volksbank zal op den duur weer zelfstandig moeten worden”, zei Dijsselbloem. “Het moment waarop, dat moet een volgend kabinet beslissen.”

Een bedrijf krijgt soms een nieuwe naam, omdat het niet meer wil zijn wat het was, en omdat de naam daardoor niet meer past, zei Dijselbloem tijdens een korte toespraak. “Dat juich ik zeer toe.” De minister noemde de nieuwe naam “een mooi symbolisch moment”, na de ingrijpende veranderingen die de bank na de nationalisatie doormaakte.

Voor de klant verandert er met de naamsverandering overigens weinig. De merken SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank blijven naast elkaar bestaan met hun eigen doelgroepen.  De aparte bankvergunningen van ASN Bank en RegioBank vervallen wel eind dit jaar. De vier merken zullen verder gaan onder de bankvergunning van de Volksbank, wat de bedrijfsvoering eenvoudiger en efficiënter moet maken.

Maatschappelijke bank

In zijn nieuwe strategie, die de bank al eerder bekendmaakte, wil SNS het traditionele bankmodel omdraaien en uitgaan van de klantbehoefte, in plaats van een focus op de bank. Als voorbeeld noemde Oostendorp daarbij dinsdag de belofte om vanaf 2018 klanten toegang te bieden tot de informatie die de bank over hen heeft.

De Volksbank kiest daarbij voor een rol als “maatschappelijke bank”, zei bestuursvoorzitter Oostendorp. Die mag een lager dan marktconform rendement halen, maar niet omdat de bank niet efficiënt is. Het lagere rendement moet aantoonbaar gecompenseerd worden door het creëren van maatschappelijke waarde.

“Je kunt zeggen een moderne versie van de nutsbank”  zei de topman. Het nut voor de klant is een element, maar er zijn ook andere elementen zoals duurzaamheid, financiële weerbaarheid van de bank, een interessante baan voor medewerkers, een element van zingeving. Dat gaat wat verder dan sparen en is wat breder dan een nutsbank.”

Nog weinig kopers 

De huidige eigenaar van de bank NLFI constateerde eerder dit jaar nagenoeg geen belangstelling van kopers in de bank, gezien de lastige marktomstandigheden met een lage rente en onzekere nieuwe kapitaaleisen, die het verwachte rendement kunnen raken. Daarbij moesten de kopers wel voldoen aan de eisen die de staat stelde aan de opbrengst, in het geval van een beursgang, en de gevolgen voor de werkgelegenheid en bedrijfscultuur, bij een overname door investeerders.

De Volksbank haalt 90 procent van de inkomsten uit hypotheken, maar deze portefeuille is aan het krimpen. De financiering van langlopende hypotheken met direct opvraagbaar spaargeld zorgt voor een zeker liquiditeitsrisico, stelde NLFI eerder dit jaar in een rapport.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: SNS Bank wordt Volksbank
27-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De genationaliseerde bank SNS Bank zal voortaan de Volksbank heten. Dit maakte bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp van SNS Bank dinsdag bekend.

"Sinds de financiële crisis is veel gebeurd om de bankensector te veranderen en verbeteren, maar SNS Bank wil een stap verder doen", zei de CEO tijdens een presentatie in Utrecht.

De Volksbank wil het traditionele bankmodel omdraaien, uitgaand van de klantbehoefte, niet de behoefte van de bank. Een van de beloftes die de bank doet is om vanaf 2018 klanten toegang te bieden tot de informatie die de bank over hen heeft, zei Oostendorp.

De naamswijziging betreft de familienaam van de bank, zei Oostendorp. De merken SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank blijven ongewijzigd.

De vier merken zullen verder gaan onder de bankvergunning van de Volksbank. "Hiermee komen de aparte bankvergunningen van ASN Bank en RegioBank per 31 december 2016 te vervallen", aldus het concern. "Door verder te gaan onder één bankvergunning wordt de bedrijfsvoering van de Volksbank eenvoudiger en efficiënter."

Update: om meer informatie toe te voegen. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS Bank wordt Volksbank
27-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De genationaliseerde bank SNS Bank zal voortaan de Volksbank heten. Dit maakte bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp van SNS Bank dinsdag bekend.

"Sinds de financiële crisis is veel gebeurd on de bankensector te veranderen en verbeteren, maar SNS Bank wil een stap verder doen", zei de CEO tijdens een presentatie in Utrecht.

De Volksbank wil het traditionele bankmodel omdraaien, uitgaand van de klantbehoefte, niet de behoefte van de bank. Een van de beloftes die de bank doet is om vanaf 2018 klanten toegang te bieden tot de informatie die de bank over hen heeft, zei Oostendorp.

De naamswijziging betreft de familienaam van de bank, zei Oostendorp. De merken SNS, ASN en Regiobank blijven ongewijzigd.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Verkoop Propertize afgerond
27-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Propertize door de Nederlandse Staat aan Lone Star Funds is afgerond. Dit schreef het ministerie van Financiën dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De verkoopovereenkomst, voor 895 miljoen euro, werd eind juni getekend. 

Sindsdien hebben de relevante toezichthouders ingestemd met de transactie en heeft ook de Ondernemingsraad van Propertize positief geadviseerd.

De uitstaande schuld van Propertize van 2,35 miljard euro, waarop de Staat een garantie had gegeven, is overgenomen door de Staat, waarmee de garantie op de financiering is vervallen.

Propertize is het oude SNS Property Finance, voormalig onderdeel van SNS Reaal. Miljardenverliezen op vastgoedleningen van dit onderdeel dwongen minister Jeroen Dijsselbloem om SNS Reaal begin 2013 te nationaliseren. Daarbij werden aandeelhouders en ook achtergestelde obligatiehouders onteigend. 


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS Bank boekt lager resultaat
25-08-2016

SNS Bank heeft in de eerste zes maanden van 2016 een lagere nettowinst geboekt als gevolg van incidentele kosten. Dit meldde de bank donderdag voorbeurs.

"Ons klantenbestand groeide verder dankzij de groei in nieuwe betaalrekeningen. De nieuwe hypotheekproductie steeg fors en ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie ontwikkelt zich naar het beoogde niveau. Onze kapitaalpositie bleef sterk en we rapporteerden een solide nettowinst", meldde directievoorzitter Maurice Oostendorp in een toelichting op de cijfers.

De bank boekte in de eerste helft van 2016 een nettowinst van 181 miljoen euro, versus 244 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Ongerealiseerde resultaten op hypotheken en daaraan verbonden derivaten drukten op het winstcijfer. De hiervoor gecorrigeerde nettoresultaten bedroeg 193 miljoen euro, versus 197 miljoen euro een jaar eerder.

De totale baten bedroegen in de eerste helft van het jaar 510 miljoen euro, in vergelijking tot 635 miljoen euro een jaar eerder. De bank schreef in deze periode 101.000 nieuwe klanten bij, goed voor een netto groei van 30.000.

De Tier 1-kernkapitaalratio bedroeg ultimo juni 2016 26,6 procent, tegen 25,3 procent eind 2015. De leverage ratio kwam eind juli uit op 4,8 procent, tegen 4,7 procent eind 2015.

Outlook

Hoewel de bank een aanhoudende groei van de Nederlandse economie voorziet in de rest van het jaar, meent SNS Bank dat de Brexit negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de Nederlandse economie.

Daarnaast meldt SNS Bank te verwachten dat de druk op de rentemarge op de hypotheekmarkt naar verwachting zal aanhouden. De bank heeft zich ten doel gesteld de operationele lasten op een vergelijkbaar niveau te houden als in de eerste helft van 2016.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Dijsselbloem wil particulieren ontzien bij Italiaanse bail-in
06-07-2016

Bij een herkapitalisatie van Italiaanse banken op last van de Italiaanse overheid zullen beleggers moeten meebetalen, maar de nieuwe Europese regels bieden wel ruimte om particuliere beleggers daarbij te ontzien. Dit schreef minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag in antwoord op Kamervragen.

Volgens de minister is er geen sprake van dat er "meteen wordt afgeweken" van de Europese bail-in-regels die sinds dit jaar gelden voor het redden van insolvabele banken, zoals VVD-Kamerlid Mark Harbers meent. "De ECB heeft het belang van bail-in de afgelopen dagen publiekelijk onderstreept", aldus Dijsselbloem, die ook voorzitter is van de Eurogroep van ministers van financiën in de eurozone.

Volgens deze bail-in-regels moeten banken hun geldschieters - met name aandeelhouders en (achtergestelde) obligatiehouders - verlies laten nemen ter waarde van 8 procent van het balanstotaal, voordat er overheidsgeld in banken kan worden gepompt. "Dit zijn de regels zoals deze zijn afgesproken en deze zullen ook zo worden toegepast door bevoegde autoriteiten", schreef Dijsselbloem woensdag.

Toepassing van bail-in ligt in Italië politiek gevoelig, omdat veel particuliere beleggers risicovolle achtergestelde obligaties van banken hebben gekocht, als lucratief spaarpotje voor de oude dag. 

Dijsselbloem merkte in april al op, na eerdere Kamervragen, dat autoriteiten bij bail-in aanvullende maatregelen kunnen treffen ten behoeve van kwetsbare groepen. Dat deed de Nederlandse overheid bijvoorbeeld ook, bij de nationalisatie van SNS Reaal in 2013. Toen werden de achtergestelde leningen van de wankele bank onteigend, met uitzondering van de SNS Participatie Certificaten, waarvan er veel waren gekocht door niet-professionele, particuliere beleggers.

Door de recente onrust op de financiële markten na Brexit-referendum van 23 juni zijn de aandelen van Italiaanse banken gekelderd tot schrikbarend lage niveaus, nadat ze het hele jaar al zwaar onder druk stonden. Op honderden miljarden aan Italiaanse bankkredieten wordt op dit moment geen rente meer betaald, wat de winstgevendheid van de banken onder druk zet. Analisten becijferen dat de banken zo'n veertig miljard euro extra kapitaal nodig hebben om de rommelkredieten te kunnen lozen.

Een van de grootste probleemgevallen is Banca Monte dei Paschi di Siena, waarvan het aandeel dinsdag hard onderuitging, omdat de ECB heeft geëist dat de bank binnen afzienbare tijd begint met het nemen van verlies op zijn probleemleningen.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: ABN AMRO en ING Groep compenseren alle mkb-klanten met derivaten
05-07-2016

ABN AMRO en ING Groep volgen het advies van de derivatencommissie en gaan alle mkb-klanten met derivaten compenseren. Dit maakten de twee banken dinsdag voorbeurs bekend.

De banken nemen extra voorzieningen van respectievelijk 360 miljoen en 150 miljoen euro.

Op advies van de commissie, die werd ingesteld op verzoek van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, zullen banken een coulancevergoeding betalen aan mkb-klanten omdat de bank hen een complex rentederivaat verkocht, zonder dat zij de werking en risico's goed konden beoordelen.

Voor klanten die schade hebben geleden, wordt de voorziening bij ABN AMRO verhoogd van 121 miljoen euro tot 301 miljoen euro. Daarnaast creëerde de bank een coulancevergoeding voor alle klanten met een rentederivaat tussen 2011 en 2014. De klanten hoeven daarbij niet meer aan te tonen dat ze onvoldoende zijn voorgelicht over het product.

Ook SNS Bank en het kleinere Van Lanschot stemden in met het uniforme herstelkader voor klanten met rentederivaten. Van Lanschot neemt daarvoor een extra voorziening van 7 miljoen tot 9 miljoen euro. SNS Bank liet weten dat het bedrag voor de voorziening de kapitaalpositie niet wezenlijk beïnvloedt en kondigde aan om bij de halfjaarresultaten medio augustus meer informatie te verstrekken.

Rabobank en Deutsche Bank weigeren regeling
Van de zes banken die rentederivaten aan mkb-bedrijven verkochten, weigerden alleen Rabobank en Deutsche Bank vooralsnog de regeling te onderschrijven, stelde de Stichting Renteswapschadeclaim in een reactie. Volgens de claimorganisatie zullen de banken "miljarden" aan schadevergoeding betalen aan gedupeerde ondernemers met een renteswap.

De beslissing van ING en ABN AMRO om het advies te volgen, zal de kwestie van MKB-rentederivaten in Nederland volgens analist Marcell Houben van NIBC Markets grotendeels oplossen. De totale kosten komen voor ABN AMRO volgens Houben uit op 480 miljoen euro, waardoor de kernkapitaalratio met 30 basispunten daalt ten opzichte van de huidige 15,8 procent.

Voor ING Groep wees de analist op een niet-substantiële daling van de kernkapitaalratio met 5 basispunten ten opzichte van de huidige 13,2 procent. NIBC hanteert een Kopen advies voor ING Groep en een Neutraal advies voor ABN AMRO.

Inhoud regeling compensatie
Volgens de Stichting Renteswapschadeclaim betalen de banken de renteopslagen terug en 20 procent van de betaalde rente bij swaps tot 2,5 miljoen euro met een maximum van 100.000 euro. Over het meerdere voor swaps tot 10 miljoen euro krijgen klanten 10 procent van de betaalde rente terug, eveneens tot maximaal 100.000 euro.

Als klanten de negatieve waarde van de swap hebben afgekocht, dan mag dat niet meer kosten dan de boeterente bij een vaste lening met dezelfde looptijd.

Deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim krijgen bovendien een vergoeding van 3.000 euro van de banken als bijdrage in de juridische kosten.

Voorzitter Pieter Lijesen van de stichting stelde veel informatie, rekenmethoden en adviezen te hebben verstrekt aan de Derivatencommissie, wat resulteerde in een "zeer ruime" compensatie voor tenminste 90 procent van de gedupeerden die zich bij de stichting hadden aangesloten.

Rabobank, dat besloot om vooralsnog niet mee te doen aan de regeling, weigert volgens Lijesen mee te werken omdat de bank veel meer renteswaps hebben verkocht dan eerder gemeld en de regeling daarom niet kan betalen.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Compensatie mkb-derivaten kan banken tot 3 miljard kosten - media
04-07-2016

Een definitieve oplossing voor de derivatenproblematiek in het midden- en kleinbedrijf kan Nederlandse banken tussen 1,7 miljard en 3 miljard euro kosten. Dit schreef het Financieele Dagblad maandag, op basis van een rondgang langs analisten en specialisten.

De Tweede Kamer zou voor het reces van 8 juli een plan van aanpak willen aankondigen. Enkele weken geleden heeft een speciale commissie een conceptversie voor een oplossing bij de banken ingeleverd.

In de onderhandelingen met de commissie hebben Rabobank en ABN Amro het voortouw, omdat zij de meeste probleemderivaten op hun balans hebben staan. Ook ING, Van Lanschot en SNS Bank hebben derivaten aan mkb-bedrijven verkocht.

In de oplossing die uit de koker van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem komt, moeten ook mkb'ers die geen schade hebben van hun derivaat worden gecompenseerd, omdat de bank een dergelijk ingewikkeld product niet aan niet-professionele klanten had mogen verkopen.

De banken hebben zich niet gecommitteerd en zouden niets zien in een dure collectieve regeling, ook vanwege het negatieve precedent, meldde het FD.

De banken hebben samen 900 miljoen euro in de claimpot zitten, volgens de krant, voor deze en andere juridische claims. 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS Bank nog niet op eigen benen
01-07-2016

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de conclusies van NLFI onderschreven dat het te vroeg is om een besluit te nemen over de toekomst van SNS Bank en dat uitvoering van het strategisch plan van SNS Bank geen toekomstopties uitsluit. Dit bleek vrijdag uit een brief die de bewindsman aan de Tweede Kamer stuurde over de toekomst van SNS Bank.

"Wij ervaren het advies van NLFI over de toekomst van onze bank als steun voor de maatschappelijke koers die wij willen varen", aldus directievoorzitter Maurice Oostendorp van SNS Bank.

Volgens de topman heeft SNS Bank een sterke uitgangspositie om de komende jaren het strategisch plan te verwezenlijken. "Daarnaast zullen wij, in overleg met onze aandeelhouder, potentiële beleggers, toezichthouders en medewerkers, onze toekomstopties onderzoeken", aldus Oostendorp.

Eerder deze week schreef Het Financieele Dagblad al dat het management SNS Bank niet klaar vindt om op eigen benen te staan. Daarbij zou Dijsselbloem met de verkiezingen volgend jaar maart op de agenda een confrontatie met de Tweede Kamer over deze kwestie liever uit de weg gaan, aldus de krant.

NFLI is namens de Nederlandse staat de beheerder van de aandelen SNS Holding.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Staat verkoopt Propertize
29-06-2016

De Nederlandse Staat heeft Propertize verkocht aan Lone Star Funds en JPMorgan Securities. Dit meldde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

De genationaliseerde beheerder van vastgoedleningen, voorheen bekend als SNS Property Finance, wordt verkocht aan het Amerikaanse consortium voor 895,3 miljoen euro. Daarvan is 22,5 miljoen euro afhankelijk van de liquidatie van een vastgoedproject. De verkoopprijs ligt ruim boven de minimumopbrengst van 500 miljoen euro die de nationale beheerder van financiële instellingen NLFI vorig najaar adviseerde.

De verkoop biedt een "clean break", omdat er na de verkoop geen verplichtingen meer rusten op de overheid, met uitzondering van een beperkte aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting voor onroerend goed. De staatsgarantie op de financiering van Propertize komt te vervallen.

De verkoop van Propertize is in lijn met het advies van NLFI. Sinds de start van het verkoopproces in december 2015 is gesproken met 84 geïnteresseerde partijen, waarvan vier partijen een bod deden.

Propertize zal de resterende portefeuille met vastgoedleningen in de komende vijf jaar afbouwen, en heeft de ambitie om een platform te worden voor het beheer van vergelijkbare leningenportefeuilles. Een van de kopers, Lone Star Funds, heeft ook 2 miljard euro geinvesteerd in kantoren in Nederland, meldde NLFI.

Het resultaat voor de Nederlandse overheid van de redding van SNS Reaal, waar Propertize deel van uitmaakte, komt met de verkoop volgens de minister op 32 miljoen euro positief, inclusief een dividend van Propertize van 45,5 miljoen euro eerder dit jaar.

Dan moeten voor SNS Bank, dat nog in staatshanden is, nog de aankoopprijs van 2,7 miljard worden terugverdiend. De opbrengst van SNS Bank is nog hoogst onzeker, mede omdat de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat de bank in staatshanden moet blijven.

Omdat er ook nog een lening van de Staat aan de uitgeklede houdstermaatschappij SNS Reaal is van 1,6 miljard, staat de teller voor de overheid voorlopig nog op 4,3 miljard euro negatief.

Eerder vorig jaar werd al het verzekeringsbedrijf Reaal, inmiddels omgedoopt in Vivat, weggegeven aan het Chinese Anbang, op de voorwaarde dat het Chinese bedrijf de verzekeraar zou herkapitaliseren.

SNS Reaal moest in 2013 worden genationaliseerd, omdat faillissement dreigde door grote verliezen bij Property Finance. Die verliezen werden geleden op vastgoedprojecten en financieringen Spanje, de Verenigde Staten en Nederland. In de redding werd in totaal 6,6 miljard euro aan belastinggeld gestoken, rekende Dijsselbloem de Tweede Kamer voor, inclusief de rentelasten voor de staatsschuld.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS Bank langer in staatshanden - media
28-06-2016

SNS Bank blijft langer in overheidshanden. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van ingewijden.

Die zeggen dat het management SNS Bank nog niet klaar vindt om op eigen benen te staan. De bank is nog volop bezig zijn organisatie naar het gewenste niveau te brengen.

Het management vindt zelf dat de bedrijfsvoering beter moet als het gaat om de inrichting van de controle bij risicobeheer, de interne processen en de dataverwerking, zo schrijft het FD.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil volgens het FD een besluit over de toekomst van de in 2013 genationaliseerde bank uitstellen. Met verkiezingen in maart volgend jaar op de agenda 'gebeurt er tot dan niets', zo bevestigt een ingewijde in de krant.

De minister had een voorkeur voor een snelle privatisering van de bank, maar in mei van dit jaar nam de Kamer een motie van de PvdA aan om SNS in overheidshanden te houden. Deze optie is meegenomen in het advies over SNS van de beheerder van de staatsaandelen NLFI aan Financiën.

De minister blijft echter voorstander van privatisering, maar hij wil ook geen confrontatie met de Kamer zo vlak voor het einde van een succesvol ministerschap, aldus de krant.

Het ministerie zegt desgevraagd dat 'de minister het advies van NLFI inmiddels heeft ontvangen en de Tweede Kamer binnenkort zal informeren', aldus het FD.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

SNS Securities wordt NIBC Markets
20-06-2016

SNS Securities gaat vanaf 1 juli verder onder de naam NIBC Markets. Dit maakte de Haagse zakenbank NIBC maandag bekend.

Met de goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank is de overname van het onderdeel van SNS door NIBC afgerond, nadat die in december vorig jaar werd aangekondigd.

De CEO van het voormalige SNS Securities, Dirk Jan van der Hoeden, wordt lid van het management team van de Corporate Banking-tak van NIBC. 

"De specialisten van NIBC Markets zullen een warm welkom krijgen bij NIBC", stelde chief client officer Rob ten Heggeler van NIBC. 

Door de uitbreiding van het productaanbod kan NIBC zijn klanten voortaan ook bedienen met onder andere IPO's of obligaties, wat volgens Ten Heggeler een belangrijke aanvulling is in een tijd waarin kapitaalmarkten belangrijker worden voor bedrijven als middel om te groeien.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: kapitaalmarktunie kan ten kosten gaan van rentebaten banken
18-04-2016

De forse investeringen van beleidsmakers en toezichthouders in een kapitaalmarktunie kunnen de Europese kapitaalmarkten versterken, maar gaan ten koste van bancaire financieringen. Dit stelden analisten van Bankhaus Lampe maandag in een rapport.

Banken met grote investment banking-activiteiten zoalas BNP Paribas en Deutsche Bank kunnen volgens de analisten van deze trend op de middellange termijn profiteren, terwijl banken die relatief sterk gericht zijn op rentebaten, waaronder ING en Santander, hierdoor negatief kunnen worden geraakt.

De Europese kapitaalmarkten zijn volgens Bankhaus Lampe nog gefragmenteerd en zwak ontwikkeld, vergeleken met de Verenigde Staten. Ten opzichte van de omvang van de economie zijn de aandelenmarkten in de eurozone minder dan de helft zo groot, en de obligatiemarkten minder dan een derde van hun omvang in de VS. Gelet op het langzame herstel van de Europese economie en de beperkte kredietverstrekking van banken mede door de strengere kapitaaleisen, zetten beleidsmakers in op een pakket hervormingen van de kapitaalmarkt die deze achterstand moeten helpen inlopen voor eind 2019.

De analisten verwachten voor het eerste kwartaal zwakke omzetcijfers bij de investment banking-takken van Europese banken, als gevolg van lagere inkomsten uit de plaatsing van vastrentende waarden. Deze gevolgen treffen in het bijzonder Deutsche Bank, Barclays, UBS en Credit Suisse.

Positieve aanjagers voor de Europese bankensector noemde het Duitse handelshuis de overstap naar mobiel bankieren, wat de kosten van retailbankieren kan halveren en waar in het bijzonder Santander, BBVA, HSBC, BNP Paribas en Commerzbank van profiteren. Verder kunnen overnames van kleine probleembanken in Spanje en Italië de consolidatie in de sector versnellen, terwijl een herstellende olieprijs zorgen kan wegnemen over kredietverliezen in de energiesector.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.