VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Brunel International

Alle alarmbellen af bij detacheerder Brunel
10-11-2014

Brunel zit ineens in zwaar weer. Een stevige winstwaarschuwing en het daarop volgende vertrek van de operationeel directeur Europa maakt duidelijk dat er werk aan de winkel is.

Lees verder
Aandeel Brunel naar nieuw record
01-11-2013

Een halfjaar nadat Brunel door een boekhoudschandaal in de knoei kwam, lijkt het bedrijf zich te hebben herpakt. De omzet groeit iets harder dan verwacht en het aandeel stijgt naar nieuwe hoogten.

Lees verder
Brunel weet beleggers nog niet te overtuigen
16-08-2013

De tweede kwartaalcijfers van Brunel vallen enigszins tegen. Vooral in eigen land gaat het matig. Daar staan solide resultaten in de energiedivisie tegenover. Brunel spreekt van een transitiejaar.

Lees verder

Fondsnieuws

Beursblik: Brunel omhoog na koopaanbeveling Geert Schaaij
12-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) De koers van Brunel International is kort voor drie uur aan een beweging omhoog begonnen, vlak nadat Beursgenoot Geert Schaaij een koopadvies afgaf op de specialistische detacheerder.

Schaaij schreef in een bericht aan zijn leden dat hij Brunel koopwaardig acht om verschillende redenen. Eén daarvan is de recente stijging van de olieprijs, die volgens de beurskenner olieaandelen fors deed stijgen, terwijl de koers van Brunel achterbleef.

Veel analisten hebben volgens Schaaij na de halfjaarcijfers hun taxaties voor Brunel neerwaarts aangepast, omdat de orders door de lage olieprijs logischerwijs af zouden nemen. "Nu de olieprijs weer aantrekt verwachten we dat de analisten hun adviezen voor Brunel weer positief bijstellen", aldus de Beursgenoot.

Verder wees Schaaij op de iets beter dan verwachte cijfers van sectorgenoot Michael Page. Vooral in Duitsland boekte Michael Page een stevige groei, terwijl dit voor Brunel "een zeer belangrijke" markt is. Ook in andere landen signaleerde Schaaij goede cijfers met betrekking tot de uitzendmarkt.

Andere zaken die Brunel volgens Beursgenoten in de kaart spelen zijn de "ijzersterke" balans van de onderneming en de nodige overnamefantasie nu CEO Jan Arie van Barneveld en grootaandeelhouder Jan Brand de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt. Als potentiële koper ziet Schaaij HAL.

"Een overname van Brunel [door HAL] zou een logische vervolgstap kunnen zijn [na de verhoging van het belang in Atlas], want die twee bedrijven kunnen theoretisch mooi in elkaar worden geschoven. Ook de grotere uitzendbureaus geven aan geïnteresseerd te zijn in de gespecialiseerde uitzendbureaus. Daar is Brunel een perfecte speler in", meent Schaaij.

Rond de klok van half vijf noteerde het aandeel Brunel International circa 5 procent hoger op 16,62 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nederlandse uitzendmarkt blijft groeien
04-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse uitzendmarkt is in de afgelopen weken wederom gegroeid, op een iets lager niveau dan in de vorige periode. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU.

Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector nam in periode 9, die liep van week 33 tot en met 36 van dit jaar, met 6 procent op jaarbasis toe. De omzet steeg in dezelfde periode met 7 procent.

Periode 9 telde evenveel werkbare dagen als in dezelfde periode vorig jaar.

In periode 8 steeg het aantal uitzenduren met 7 procent en nam de omzet toe met 8 procent.

In de technische sector daalde het aantal uren in periode 9 met 2 procent en de omzet liep juist met 4 procent op. In de industriële sector was sprake van een stijging van de omzet met 7 procent en het aantal uren nam op jaarbasis toe met 5 procent. De administratieve sector zag de omzet met 8 procent stijgen en het aantal uren met 9 procent.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ABN AMRO verlaagt koersdoel Brunel
09-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft vrijdag het koersdoel voor Brunel International verlaagd van 22,00 naar 20,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

Brunel zal de kosten verder moeten verlagen en een superdividend zit er niet in, stelde analist Konrad Zomer.

De kostenverlaging is volgens de analist nodig, aangezien er nog altijd geen signalen zijn dat de omzet bij de divisie Energy stabiliseert. Zomer stelde op basis van het halfjaarrapport van de specialistische detacheerder de verwachting voor de operationele winst met een derde neerwaarts bij van 47,9 miljoen naar 32,0 miljoen euro.

Voor het gehele boekjaar voorziet Brunel een omzet ttussen de 850 miljoen en 900 miljoen euro met een bedrijfsresultaat (EBIT) van 30 miljoen tot 35 miljoen euro.

Zomer denkt dat Brunel deze "teleurstellende" outlook zal halen, zelfs als de tak Energy in de tweede jaarhelft break-even draait. De analist voorziet dat in het lopende kwartaal verschillende projecten zullen worden afgezegd.

ABN AMRO verwacht dat Brunel dit jaar nog altijd een dividend van 0,75 euro per aandeel zal uitkeren, wat een dividendrendement biedt van 4,7 procent. Dit legt volgens Zomer voor een bodem in de koers, die de analist inschat op 15 tot 16 euro, grofweg het huidige koersniveau.

Het additionele dividend van 0,75 euro per aandeel waarop de analist voor 2016 rekende, zit er gezien de halfjaarcijfers niet langer in. "Een superdividend zou vermoedelijk een verkeerd signaal afgeven aan beleggers", aldus Zomer.

Op een licht lager Damrak verloor het aandeel Brunel International vrijdag 0,4 procent op 15,93 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

JP Morgan verkleint belang in Brunel International
25-08-2016

JP Morgan Asset Management heeft een kleiner belang in Brunel International gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 23 augustus 2016.

JP Morgan meldde een kapitaalbelang van 2,73 procent met een stemrecht van eveneens 2,73 procent.

Op 26 juli dit jaar meldde JP Morgan nog een belang van 3,25 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: koersdoel Brunel omlaag na teleurstellende outlook
22-08-2016

KBC heeft maandag het koersdoel voor het aandeel Brunel verlaagd van 22,00 naar 20,50 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Analist Yves Franco gaf aan dat het bedrijf vrijdag met zijn cijfers weliswaar niet afweek van de verwachtingen, maar wel teleurstelde met de outlook.

Franco verlaagde zijn EBIT-ramingen voor 2016 met 15 procent en gaat voor 2017 uit van een tragere groei en margestijging bij de Energy-tak. De winst per aandeel voor 2017 daalt in zijn raming met 7 procent, waar hij voor 2016 uitgaat van een daling van de winst per aandeel van 16 procent. De lagere taxaties leiden wat Franco betreft tot een lager koersdoel.

De omzet van Brunel komt naar verwachting 7,5 miljoen euro lager uit in het derde kwartaal als gevolg van de stopzetting van twee projecten in Thailand. Franco wees verder op prijsdruk bij nieuwe projecten bij Energy. Hij wees op de verdere maatregelen die Brunel neemt, waarmee arbeidsplaatsen komen te vervallen en investeringen worden teruggeschroefd. De aanpassingen brengen een reorganisatielast van 1 miljoen euro met zich mee, naast een klantenvoorziening van 1 miljoen euro. Deze posten zijn verdisconteerd in de outlook van Brunel.

In aansluiting op nieuwe wetgeving in Nederland is tot en met 1 mei 2017 een overgangsperiode vastgesteld, waarna freelancers en werkgevers zich aan de nieuwe regels moeten hebben aangepast. Brunel ontdeed zich tussentijds al van 300 freelancers die onderdak vonden bij de concurrentie, ondanks deze gedoogfase. Na april 2017 kan Brunel volgens Franco profiteren van de nieuwe situatie.

Het aandeel Brunel noteerde maandag op een groen Damrak 0,7 procent lager op 16,65 euro. 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bestuurder De Vries weg bij Brunel
19-08-2016

Bestuurder Arjan de Vries is vertrokken bij Brunel. Dit maakte de detacheerder vrijdag nabeurs bekend.

Volgens Brunel is de beslissing genomen op basis van wederzijdse instemming. Het bedrijf zei te betreuren dat er in de afgelopen maanden meningsverschillen zijn ontstaan met De Vries over het operationele management en de strategie.

De Vries krijgt een bedrag van ruim 313.000 euro mee.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

CEO Brunel ziet trend in Duitsland na juni sterker doorzetten dan in Nederland
19-08-2016

Brunel ziet na juni de trend in Duitsland sterker doorzetten dan in Nederland. Dit zei CEO Jan Arie van Barneveld vrijdag tegen ABM Financial News.

In Duitsland heeft de onderneming niet alleen te maken met een goed draaiende economie. "Maar dat deed deze in 2014 ook en daar hebben we toentertijd niet van geprofiteerd, omdat de organisatie niet optimaal was. We hebben toen aanpassingen doorgevoerd met een nieuw management en een IT-systeem, waarmee we in 2015 een draai hebben kunnen forceren", aldus Van Barneveld.

"In Nederland zien we de aangepaste wetgeving voor freelancers voor ons leiden tot een afscheid van freelancers die niet zuiver als zodanig kunnen worden gedefinieerd. Er is door de wetgever een gedoogperiode afgekondigd, maar wij willen geen risico lopen", zei de CEO.

Niettemin is IT in Nederland in zijn optiek een goed draaiende sector. "Er is een enorme behoefte aan IT-ers, vooral in het hogere segment en dan met name bij security en privacy", aldus Van Barneveld.

Finance in Nederland biedt op de langere termijn kansen, volgens de CEO. "Dat komt door de stevige ingrepen bij banken en verzekeraars. Op korte termijn profiteren we daar niet van, maar op de langere termijn zul je zien dat er een groeiende behoefte aan een flexibele schil ontstaat", aldus Van Barneveld.

Engineering blijft in Nederland stabiel, reden waarom Brunel de organisatie tegen het licht wil houden om deze te optimaliseren. "Daar willen we de resultaten verbeteren. Vraag is er genoeg", aldus de CEO.

Brunel is al bezig met stroomlijning van de organisatie, getuige de afvloeiing van 29 procent aan direct en 23 procent aan indirect personeel bij onderdeel Energy. "Wij willen vooral de infrastructuur bij Energy leniger maken en inzetten op verbreding naar petrochemie, mijnbouw, engineering en infrastructuur. We zien voor Brunel daar enorm veel kansen. Die benutten we al, maar nog onvoldoende. We moeten als autonome speler daarmee minder afhankelijk worden van een specifieke sector. En als zodanig moeten we misschien ook wat meer om ons heen kijken als het om overnames gaat", aldus de CEO.

Op een rood Damrak noteerde het aandeel Brunel 7,3 procent lager op 16,73 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Correctie: update: Brunel worstelt nog steeds met lastige energiesector
19-08-2016

Brunel International heeft in het tweede kwartaal de omzet weer flink zien afnemen, maar bleef niettemin boven de verwachtingen van analisten, terwijl het bedrijf de groei in Duitsland te pakken heeft. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. 

CEO Jan Arie van Barneveld gaf vrijdag in een eerste commentaar aan dat het bedrijf nog steeds zeer veel uitdagingen ziet in de voor Brunel belangrijke olie- en gassector. "Voor de komende twaalf maanden verwacht ik daar geen verbeteringen", aldus de topman van Brunel. 

Voor het gehele boekjaar voorziet Brunel een omzet die ligt tussen de 850 en 900 miljoen euro met een bedrijfsresultaat (EBIT) die wordt verwacht uit te komen tussen de 30 en 35 miljoen euro. Voor de Nederlandse regio verwacht het bedrijf tijdelijk druk door een terugloop in freelancers als gevolg van een recente wetswijziging. In Duitsland verwacht Brunel sterke groei. 

Brunel gaf voor dit jaar nog niet eerder een verwachting prijs. Analisten hadden in hun spreadsheets inmiddels al wel een raming verwerkt. Zo hield analist Yves Franco van KBC Securities rekening met een EBIT van 41 miljoen euro.

De omzet van Brunel daalde in het afgelopen kwartaal tegen constante valuta met 25 procent van 317,1 miljoen naar 231,2 miljoen euro. ABN AMRO ging uit van een omzet van 216 miljoen euro, Kepler Cheuvreux van 223 miljoen euro. 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Brunel kwam uit op 7,5 miljoen euro, tegenover 9,2 miljoen euro een jaar eerder. De EBIT-marge steeg van 2,9 procent naar 3,2 procent. De brutomarge kwam uit op 20,6 procent tegen 17,1 procent een jaar eerder. De operationele kosten daalden met 4,9 miljoen euro naar 40,2 miljoen euro.

Bij Brunel Energy daalde de omzet in het tweede kwartaal tegen constante valuta 43 procent naar 119,8 miljoen. De EBIT verdampte nagenoeg naar 0,6 miljoen van 9,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2015. In dit resultaat is een eenmalige post opgenomen van 1 miljoen euro die onder andere verband hield met afvloeiingen. 

Bij Energy maakte Brunel geen onderscheid meer met de resultaten uit Projects. Het bedrijf gaf aan dat zijn opdrachtgevers nog steeds projecten uitstellen of beëindigen en hun personeelsbestanden verkleinen. Zo ook Brunel, die zijn bestand met 29 procent terugbracht en zijn operationele kosten met 25 procent, waarvan 11 procentpunt indirect en 15 procentpunt direct personeel.   

Bij Brunel Nederland steeg de omzet 14 procent naar 49,2 miljoen euro en bij Brunel Duitsland noteerde het bedrijf een omzetgroei van 15 procent. In Nederland had Brunel baat bij meer werkdagen dan in het tweede kwartaal van het vorig jaar. Hetzelfde gold voor Duitsland, waar sprake was van 2,7 meer werkdagen. In Duitsland was juni de sterkste maand van het jaar tot dusverre.

De kaspositie van de Amsterdamse detacheerder bleef sterk in verhouding tot eind 2015, op 137 miljoen euro, ondanks een dividend- en superdividendbetaling.

Het aandeel Brunel International noteert vrijdag op een rood Damrak 7,7 procent lager op 16,65 euro. 

Update: om meer informatie toe te voegen.

Correctie: om juiste kaspositie aan te geven.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: Brunel worstelt nog steeds met lastige energiesector
19-08-2016

Brunel International heeft in het tweede kwartaal de omzet weer flink zien afnemen, maar bleef niettemin boven de verwachtingen van analisten, terwijl het bedrijf de groei in Duitsland te pakken heeft. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. 

CEO Jan Arie van Barneveld gaf vrijdag in een eerste commentaar aan dat het bedrijf nog steeds zeer veel uitdagingen ziet in de voor Brunel belangrijke olie- en gassector. "Voor de komende twaalf maanden verwacht ik daar geen verbeteringen", aldus de topman van Brunel. 

Voor het gehele boekjaar voorziet Brunel een omzet die ligt tussen de 850 en 900 miljoen euro met een bedrijfsresultaat (EBIT) die wordt verwacht uit te komen tussen de 30 en 35 miljoen euro. Voor de Nederlandse regio verwacht het bedrijf tijdelijk druk door een terugloop in freelancers als gevolg van een recente wetswijziging. In Duitsland verwacht Brunel sterke groei. 

Brunel gaf voor dit jaar nog niet eerder een verwachting prijs. Analisten hadden in hun spreadsheets inmiddels al wel een raming verwerkt. Zo hield analist Yves Franco van KBC Securities rekening met een EBIT van 41 miljoen euro.

De omzet van Brunel daalde in het afgelopen kwartaal tegen constante valuta met 25 procent van 317,1 miljoen naar 231,2 miljoen euro. ABN AMRO ging uit van een omzet van 216 miljoen euro, Kepler Cheuvreux van 223 miljoen euro. 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Brunel kwam uit op 7,5 miljoen euro, tegenover 9,2 miljoen euro een jaar eerder. De EBIT-marge steeg van 2,9 procent naar 3,2 procent. De brutomarge kwam uit op 20,6 procent tegen 17,1 procent een jaar eerder. De operationele kosten daalden met 4,9 miljoen euro naar 40,2 miljoen euro.

Bij Brunel Energy daalde de omzet in het tweede kwartaal tegen constante valuta 43 procent naar 119,8 miljoen. De EBIT verdampte nagenoeg naar 0,6 miljoen van 9,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2015. In dit resultaat is een eenmalige post opgenomen van 1 miljoen euro die onder andere verband hield met afvloeiingen. 

Bij Energy maakte Brunel geen onderscheid meer met de resultaten uit Projects. Het bedrijf gaf aan dat zijn opdrachtgevers nog steeds projecten uitstellen of beëindigen en hun personeelsbestanden verkleinen. Zo ook Brunel, die zijn bestand met 29 procent terugbracht en zijn operationele kosten met 25 procent, waarvan 11 procentpunt indirect en 15 procentpunt direct personeel.   

Bij Brunel Nederland steeg de omzet 14 procent naar 49,2 miljoen euro en bij Brunel Duitsland noteerde het bedrijf een omzetgroei van 15 procent. In Nederland had Brunel baat bij meer werkdagen dan in het tweede kwartaal van het vorig jaar. Hetzelfde gold voor Duitsland, waar sprake was van 2,7 meer werkdagen. In Duitsland was juni de sterkste maand van het jaar tot dusverre.

De kaspositie van de Amsterdamse detacheerder bleef sterk vergeleken met de 137 miljoen euro die eind 2015 in de boeken stond en ondanks een dividend- en superdividendbetaling.

Het aandeel Brunel International noteert vrijdag op een rood Damrak 7,7 procent lager op 16,65 euro. 

Update: om meer informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Brunel doet het in tweede kwartaal iets beter dan verwacht
19-08-2016

Brunel publiceerde over het tweede kwartaal, ondanks de daling in omzet en resultaat, iets beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de analyse van de cijfers van Brunel door KBC Securities.

Analist Yves Franco ging voor het tweede kwartaal uit van een omzet van 224,4 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (EBIT) van 6,9 miljoen euro, waar Brunel een omzet rapporteerde van 231,1 miljoen euro en een EBIT van 7,5 miljoen euro.

Franco stipte kort aan dat Brunel Energy een zeer lichte verbetering laat zien. Hij gaf aan dat de outlook onzeker blijft, ofschoon elke volgend signaal van verbetering het sentiment rondom het bedrijf zou moeten verbeteren in combinatie met de goed draaiende operaties in Europa.

Bij Energy viel de analist op dat Brunel meer inkromp met mensen dan verwacht, terwijl in Duitsland de zogeheten headcount met 8 procent toenam, hetgeen een versnelling betekende. Volgens Franco illustreerde dit de goede onderliggende trend.

Brunel werd verder in negatieve zin geraakt tegen de achtergrond van de recente wijziging in de wetgeving in Nederland voor freelancers. Franco raamt het effect van deze wijziging voor Brunel in 2016 op 18 tot 20 miljoen euro, waarmee de Nederlandse operaties per saldo vlak zullen presteren.

KBC Securities zag de outlook voor het EBIT voor heel 2016 onder de eigen verwachting van 41 miljoen uitkomen. Brunel houdt het op een niveau tussen de 30 en 35 miljoen euro.

Brunel heeft bij KBC Securities een koopadvies en een koersdoel van 22,00 euro.

Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een rood Damrak 7,1 procent lager op 16,77 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Brunel stelt teleur
19-08-2016

Brunel stelt met de cijfers over het tweede kwartaal teleur door de magere gang van zaken bij Brunel Energy, naar aanleiding waarvan maatregelen niet zijn gesloten. Dit zei analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag tegen ABM Financial News, naar aanleiding van de cijferpublicatie van de detacheerder.

"Nederland was conform mijn verwachting, Duitsland was op een EBIT-niveau zelfs beter dan mijn inschatting vooraf, maar Energy stelt gewoon teleur. Ik denk dat hier maatregelen op volgen, anders gaat Brunel met Energy straks verlies draaien. Het goede nieuws kan zijn dat met het vrijkomen van werkkapitaal bij Energy een volgens superdividend mogelijk blijft", aldus Zwartsenburg.

Zwartsenburg merkte op dat het EBIT resultaat bij Energy van 0,6 miljoen inclusief een voorziening is van 1 miljoen euro. Zwartsenburg had een EBIT van 1,8 miljoen euro in zijn ramingen staan.

Een sterk punt is volgens de analist de kaspositie. "Die is nog steeds in orde", aldus Zwartsenburg.

ING heeft het advies voor het aandeel Brunel op Houden staan met een koersdoel van 17,50 euro. 

Het aandeel Brunel sloot donderdag 1,5 procent hoger op 18,04 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ING haalt Brunel van kooplijst
15-08-2016

ING heeft het advies voor Brunel International verlaagd van Kopen naar Houden en stelde maandag tevens het koersdoel bij van 18,50 naar 17,50 euro.

Aalist Marc Zwartsenburg verwacht dat in het tweede kwartaal de tak Energy verder onder druk is komen te staan. "We voorzien een vergelijkbaar gemengd beeld als in het eerste kwartaal, met sterke resultaten in Nederland en Duitsland[…], maar we verwachten een verdere verzwakking in Energy met een verder dalende omzet en ook toenemende druk op de bruto marge", aldus de analist.

Het is volgens ING dan ook te vroeg nog om te spreken van een ommekeer in Energy, met toenemende prijsdruk. Daarbij meent Zwartsenburg dat een overname van Brunel nog ver weg is, mede vanwege de prestaties bij Energy en onzekerheid over de economische cyclus.

Zwartsenburg wees overigens op het dividendbeleid van Brunel, dat volgens de analist een bodem in de koers legt. ING rekent voor dit jaar op een dividendrendement van 8 procent en voor 2017 zelfs op 15 procent.

Op een vrijwel vlak Damrak koerste het aandeel Brunel International maandag 2,7 procent lager op 18,30 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: KBC Securities zet Brunel op kooplijst
04-08-2016

KBC Securities heeft donderdag het advies voor Brunel International verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 18,00 naar 22,00 euro.

Volgens analist Yves Franco is Brunel klaar om "in al zijn markten terug te slaan". Het tij keert in het energiesegment, aldus de analist, en in Duitsland  zijn de organisatorische problemen "eindelijk" achter de rug. De Nederlandse tak is volgens Franco "goed gepositioneerd" om te profiteren van een sterke markt.

Dankzij opnieuw een "substantiële" verbetering van het werkkapitaal kan Brunel volgens Franco wederom een bijzonder dividend uitkeren.

"De resultaten over 2016 zullen niet inspirerend zijn, maar we verwachten een groei van de winst per aandeel van meer dan 20 procent in zowel 2017 als 2018", aldus de analist.

De cijfers over het tweede kwartaal maakt Brunel op 19 augustus voorbeurs bekend.

Het aandeel Brunel International sloot woensdag 0,6 procent hoger op 18,18 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

JP Morgan vergroot belang in Brunel International
28-07-2016

JP Morgan Asset Management Holdings heeft een groter belang in Brunel International gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 26 juli 2016.

JP Morgan meldde een kapitaalbelang van 3,25 procent met een dito stemrecht. 

Op 7 juli dit jaar meldde JP Morgan nog een kapitaalbelang van 2,81 procent met eenzelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: ABN AMRO verhoogt koersdoel Brunel
27-07-2016

Het koersdoel van het aandeel Brunel is door ABN AMRO verhoogd van 20,00 naar 22,00 euro, terwijl het koopadvies werd gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit een bedrijfsrapport van de bank.

Analisten van de bank stelden dat Brunel met kostenreductie de crisis in de voor het bedrijf belangrijke olie- en gassector goed het hoofd heeft kunnen bieden, terwijl de markten in Nederland en Duitsland snel aan kracht winnen.

ABN AMRO verwacht een vervolg op het eerder uitgekeerde superdividend met weer 1,50 euro per aandeel Brunel voor 2017.

De verwachte sterke groei van de winst wordt volgens hen niet teniet gedaan door de zwakke olie- en gassector. Daarvoor voorzien zij een keerpunt in 2017.

Het aandeel Brunel noteerde woensdag aan het eind van de ochtend op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 18,35 euro.


Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

JP Morgan verkleint belang in Brunel nipt
12-07-2016

JP Morgan Asset Management heeft een kleiner belang in Brunel Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 7 juli 2016.

JP Morgan meldde een kapitaalbelang van 2,81 procent met een stemrecht van eveneens 2,81 procent.

Op 2 juni 2016 meldde JP Morgan nog een belang van 3,01 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

12.600 nieuwe banen in Nederland - ADP
07-07-2016

De Nederlandse werkgelegenheid is in juni met 12.600 banen gegroeid. Dit bleek uit een rapport van loonstrookjesverwerker ADP rapport, dat donderdag verscheen.

In juni kwamen er 500 banen bij in de industrie sector, 800 in de handel, transport en horeca en 17.600 in de zakelijke dienstverlening. In de financiële dienstverlening kwamen er geen banen bij.

In mei bedroeg de groei 9.700 banen. 

Op 11 augustus verschijnt het banenrapport over juli

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Randstad ziet zeer afwachtende opdrachtgevers bij inhuur zzp-ers
04-07-2016

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft als eerste gevolg dat opdrachtgevers zeer afwachtend zijn om volgens de nieuwe wet zzp-ers in te huren en dat zorgt vooralsnog voor minder werk. Dit heeft Randstad maandag bekendgemaakt.

Daarnaast blijkt dat 95 procent van de gemiddelde zzp-er die nu volgens de Verklaring arbeidsrelatie werkt niet DBA proof is.

De scan wijst volgens Randstad uit dat het bij veel zzp-ers ontbreekt aan ondernemerschap. Zo hebben ze hun administratie niet op orde en zijn ze bijvoorbeeld niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Vooral bij lager opgeleide zelfstandigen is dat het geval, aldus de uitkomst van deze scan.

Per 1 mei is er DBA-wet van kracht, die de wet VAR vervangt. Door de nieuwe wet is de zzp-er niet meer alleen verantwoordelijk voor het beoordelen van de arbeidsrelatie, maar ook de opdrachtgever. De Belastingdienst gaat de nieuwe wet handhaven en kan op basis van de nieuwe regels zowel de zzp-er als de werkgever verantwoordelijk houden.

Opdrachtgevers bemoeien zich steeds meer met de vraag of de zzp-er wel een echte ondernemer is, aldus Randstad. Voorheen gebeurde dat niet, omdat in de oude wetgeving de verantwoordelijkheden geheel bij de zzp-er lagen.

De echte uitwerking van de wet zal volgens Randstad komend half jaar duidelijker worden.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Brunel krijgt koopadvies bij ABN AMRO
30-06-2016

Het advies voor Brunel is donderdag door ABN AMRO verhoogd van Houden naar Kopen. De bank verhoogde ook het koersdoel, van 16,00 naar 20,00 euro.

Analist van ABN AMRO Konrad Zomer wees allereerst op de stevige koersdruk op het aandeel Brunel als reden voor de opwaartse bijstelling. Maar de Nederlandse en Duitse omgeving van de operaties van Brunel blijft verbeteren, aldus de markt. "Engineering zal het goed blijven doen, ook bij economische tegenwind, omdat Brunel intern goed is gepositioneerd", zei Zomer.

Zomer sprak verder over de voor Brunel belangrijke olie- en gasmarkt, die het nog steeds lastig heeft. Maar bij een opgelopen olieprijs van circa 50 dollar en meer balans tussen vraag en aanbod lijkt een draai in het sentiment in deze markt aanstaande.

De analist verwacht dat Brunel een goed tweede kwartaal laat zien, mede op basis van meer werkdagen dan in het tweede kwartaal van 2015.

Tot besluit acht Zomer het niet uitgesloten dat Brunel weer een superdividend uitkeert. Het bedrijf heeft inclusief een superdividend een dividendrendement van 8,8 procent en exclusief het superdividend ligt dit rendement nog altijd op 4,8 procent.

Het aandeel Brunel noteerde donderdagochtend 2,4 procent hoger op 16,60 euro op een groen Damrak.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Brunel ziet start nieuwe olie- en gasprojecten binnen 12 tot 18 maanden
29-06-2016

Brunel International verwacht tussen 12 en 18 maanden vanaf nu een herstel in nieuwe olie- en gasprojecten. Dit zei CEO Jan Arie van Barneveld tegen ABM Financial News.

"Voorlopig draait het in de mondiale energiewereld nog steeds om olie en gas. Er is nu sprake van een daling van de reserves onder de grond, het wachten is nu op een goede olieprijs, waarop grote partijen zeggen: en nu investeren we. En dan zal je een herstel zien in nieuwe projecten waarin gezocht en geboord wordt naar olie en gasvoorraden", aldus Van Barneveld.

Brunel levert wereldwijd specialisten aan alle grote spelers in de olie- en gassector. Die specialisten worden betrokken bij de diverse onderdelen van de winningsprocessen van deze brandstoffen.

Van Barneveld herkent veel van wat het Noorse energiebedrijf Statoil vorige week in zijn jaarlijkse rapport 'Energy Perpectives' neerlegde; een krapte in de oliemarkt.

Statoil merkte in zijn rapport op dat de markt binnen twee tot drie jaar zal verkrappen. Velden in bedrijf voldoen op termijn in de visie van Statoil bij lange na niet om aan de behoefte te voldoen die in 2040 wordt verwacht. Het bedrijf voorzag een daling van de productie uit de bestaande velden van 95 miljoen vaten in 2015 met 20 tot 50 miljoen vaten per dag in 2040, een gemiddelde daling van 3 tot 6 procent per jaar.

Ook bij een mondiale vraag van 80 miljoen vaten olie per dag, blijven in de optiek van Statoil investeringen in nieuwe velden noodzakelijk. Die moeten tussen de 30 en 60 miljoen vaten per dag opleveren, rekende Statoil in zijn rapport voor.

Van Barneveld is niet alleen optimistisch, hij is ook redelijk zeker van zijn kijk op zaken. De topman van Brunel kent de olie-en gaswereld al jaren. "Wij praten met alle grote majors, ook met Statoil. In de gesprekken met de mensen daar treedt een beeld van toekomstige tekorten. Dan is het zonneklaar: het is een kwestie van tijd, niet van of, maar wanneer, zo simpel ligt het. Het komt echt weer terug", aldus Van Barneveld.

Van Barneveld signaleert nu nog geen stijging in nieuwe projecten. "Wat nu actueel is de voorraadafname onder de grond. Dat is nu de belangrijkste drijfveer. Maar wil er wat gebeuren, dan moet de olieprijs verder omhoog. Op welk niveau investeerders zich melden is lastig te zeggen, maar de bandbreedte die ik in de markt het meest terug hoor, wordt begrensd door 50 en 60 dollar per vat."

Tot aan het moment dat investeringen voor projecten loskomen is het voor Brunel zaak alert te blijven. "We moeten ons constant aanpassen en voortdurend anticiperen. Het belangrijkste is dat we contact onderhouden met onze klanten, de oliemajors om te kunnen sturen op hun behoeften. Alleen zo kunnen we straks de opdrachten optimaal vervullen", aldus Van Barneveld.

Brunel is in zijn omzet- en winstvorming behoorlijk afhankelijk van projecten in de mondiale olie- en gaswinning, in 2015 goed voor een omzet van 814 miljoen euro, een daling tegen constante valutakoersen van 17 procent op jaarbasis.

Bij de aandeelhoudersvergadering over 2012 wees Van Barneveld zijn toehoorders er toen al op dat het aantal projecten flink onder druk zou komen te staan en dat het omzetniveau over 2012 in elk geval voorlopig buiten beeld zou blijven.

Tot besluit, terug naar de indringende actualiteit met de vraag of de onderneming implicaties voorziet van de Brexit. "Nee", aldus de Brunel-topman. "In het geheel niet".

Het aandeel Brunel noteerde woensdagochtend op een groen Damrak fractioneel lager op 16,09 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.